Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ØKNING: Studien fastslår at det var en økning i konsultasjoner i primærhelsetjenesten.

Foto: GettyImages

Bruk av psykiske helsetjenester endret seg blant barn og unge under pandemien

Under nedstengingen av samfunnet våren 2020 var det adskillig færre konsultasjoner enn normalt for barn og unge i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Publisert: 2021-12-21 — 10.42

Fra høsten av endret dette seg i primærhelsetjenesten, men ikke i spesialisthelsetjenesten. Det kan nå Folkehelseinstituttet og Institutt for samfunnsforskning bekrefte etter resultater fra ny studie.

Kan ikke si det med sikkerhet
– Fra høsten 2020 og utover vinteren 2021 så vi en økning i konsultasjoner i primærhelsetjenesten, og disse stabiliserte seg på et høyere nivå sammenliknet med tidligere år. Økningen i konsultasjoner i primærhelsetjenester finner vi både for angst/depresjon, ADHD og søvnforstyrrelser, og den er større for jenter enn for gutter, sier forsker Rannveig Kaldager Hart i Folkehelseinstituttet.

Men betyr dette at psykisk helse har blitt et større problem for barn og unge i løpet pandemien?

HOVEDFORFATTER: Rannveig Kaldager Hart står bak studien, og forteller Dagens Medisin at den psykiske helsen blant unge kan ha forverret seg.

Foto: Privat '

– Vi kan ikke si det med sikkerhet, det må sees i sammenheng med andre studier. Resultatene våre kan skyldes at terskelen for å kontakte lege gradvis har blitt lavere, og/eller at helsen har forverret seg, utdyper Hart til Dagens Medisin.

– Markant nedgang
Videre forklarer Hart til Dagens Medisin at overvekten av jenter i studien kan skyldes at det er en større forverring blant jenter enn blant gutter, og/eller at jentene har lavere terskel for å oppsøke hjelp enn guttene.

Barn og unge har så langt det har vært mulig blitt skånet av pandemi-tiltakene, og det har vært mye oppmerksomhet rundt unges psykiske helse i pandemien

Forskerne undersøkte om andelen barn og unge mellom 6-18 år som hadde en konsultasjon med symptomer på psykisk lidelse, eller lignende diagnoser, har endret seg i løpet av pandemien. Dataene er hentet fra Beredskapsregisteret for covid-19.

Under nedstengingen våren 2020 var det en markert nedgang i konsultasjoner i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Forskerne fant ikke en tilsvarende økning i konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, men der var det en høyere andel innleggelser for psykiske lidelser. Forskjellen kan skyldes at konsultasjonene i primærhelsetjenesten er knyttet til mindre alvorlige tilfeller eller at det er begrenset kapasitet og lengre ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!