Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

FULGTE EVALUERINGEN: Karita Bekkemellem i LMI, Tone Wilhelmsen Trøen (H) i helse- og omsorgskomiteen og Daniel Heinrich i Norsk onkologisk forening fulgte fremleggelsen av evalueringsrapporten av Nye metoder i Marmorhallen.

Dette mener de om evalueringen

– Vi kommer til å lese denne evalueringen nøye, sier leder Tone Trøen i Stortingets helse- og omsorgskomite. 

Publisert: 2021-11-18 — 15.48

MARMORHALLEN (Dagens Medisin): Under et seminar avholdt i Oslo sentrum, ble evalueringsrapporten om nye metoder overlevert Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Leder Tone Wilhelmsen Trøen (H) i Stortingets helse- og omsorgskomité fulgte presentasjonen av rapporten torsdag.  

– Vi kommer til å lese denne evalueringen nøye. Det er viktig at nasjonalt system for nye metoder fungerer effektivt, samtidig som det ivaretar de legemiddelpolitiske målene fastsatt av Stortinget, sier Trøen. 

Evalueringen viser blant annet at Norge tar i bruk nye legemidler senere enn andre nordiske land.

– Jeg er ikke fornøyd med norske pasienters tilgang til nye legemidler.

 

– Verdt å lytte til legene
Komitélederen mener det er en utfordring at tillit er en utfordring.  

– Jeg ser alvorlig på det som, av mange, omtales som et tillitsproblem. Jeg merker meg at det da er særlig viktig å jobbe videre med å øke tilliten til Nye metoder, hos pasienter, pasientorganisasjoner og industrien. 

Under presentasjonen av rapporten kom flere aktører med innspill, deriblant fagdirektør Kari Jussie-Lønning i Legeforeningen. 

– Jeg synes også det er verdt å lytte til innspillet til Legeforeningen om å inkludere flere klinikere tidligere i, og gjennom, hele prosessen.

 

«Tannløst»
Leder i Norsk onkologisk forening, er lite imponert over innholdet i rapporten. Daniel Heinrich opplever å ha blitt hørt i prosessen, men:

– Konklusjonene og anbefalingene i rapporten oppleves som tannløse og tamme. Her hadde man muligheten til å komme med konkrete anbefalinger. Det har man ikke gjort. 

Han savner også pasientperspektivet. 

– Det har betydning om en vurdering tar 180 eller 365 dager. I mellomtiden kan det ha vært 500 pasienter i en gitt pasientgruppe som har gått glipp av behandling og ikke kan få den lenger fordi de er døde. Dette kommer ikke tydelig nok frem. 

– Hva synes du om at det åpnes for en høringsrunde?

– Vi bør ha fagekspertise inn mye tidligere, før en bestilling av en metodevurdering. Hvis fagekspertisen er med tidligere i prosessen trenger vi ikke en ny høringsrunde rett før det skal i Beslutningsforum. 

Han mener at legitimiteten vil bli større i fagmiljøet ved at eksperter kan flagge at de har vært med i diskusjonen. 

– Det vil bety mindre omkamp og færre saker i mediene. I tillegg vil man også øke hastigheten av implementering når det er fattet en ja-beslutning. 

LMI: – Viktig debatt
– Det viktige er at vi endelig kan få en åpen offentlig debatt om et komplisert system som betyr så mye for så mange, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI).

– Nå har vi et verktøy som vi kan ta tak i og jobbe med. Ingen kan gjemme seg bort lenger, sier hun til Dagens Medisin.

Bekkemellem mener evalueringen av Nye metoder er en erkjennelse av at dagens beslutningssystem ikke er bærekraftig, av flere årsaker.

– Kvalitetssikringssystemene er ikke gode nok. Tillliten er ikke på plass. Vi har ikke nok innsyn i systemet, sier hun og viser til at rapporten kommer med mange poeng som belyser hvordan systemet fungerer per dags dato.

 

Viktige saker
– Hva blir det viktigste for LMI å få på plass?

– Det Proba har tatt med av våre forslag er et uavhengig organ som fortløpende må evalueres. Og så må vi fokusere på innholdet i en ny prioriteringsmelding. Denne evalueringen handler om at vi må få en ny prioriteringsdebatt der vi må se på kost-nytte på en annen måte.

Bekkemellem mener at nye innspill i debatten er hva det koster at man ikke får tilgang til nye behandlinger, og at kommunene eller pårørende ender opp med å ta en del av kostnaden med å ikke ta i bruk ny behandling.  

Hun mener hele evalueringen er et verktøy for et virkelig nytt stort politisk debatt om prioritering i Norge.

– Vi må ha en ny form for verdidebatt. Evalueringen av nye metoder vil være et verktøy for å nå dette målet. Dette vil ligge som et mulighetsområde for oss for å få en annen form for debatt enn det vi har hatt.

– Jeg tror at det vi gjør på Inspire og Impress, og alle registrene vi nå tar i bruk, vil gjøre at vi får mer kvalitative debatter i det offentlige rom, så vi slipper den fremstillingen av at «du er kjeltring» og» jeg er helten». Det er litt mer komplekst enn det.

Inger Cathrine Bryne pekte i sin presentasjon på at industrien må ta innspill om at prisen er for høy innover seg, når de får den tilbakemeldingen.

Bekkemellem avklarer at de tar slike tilbakemeldinger med det største alvor.

– Det gjør vi. Derfor får Norge rabatter som er mye bedre enn andre land. Derfor er legemiddelprisene i Norge langt fra høye i sammenligning med andre europeiske land. Bryne sa jo til sin sjef, statsråden, at vi må ha sykehusbudsjett i fremtiden som er forsvarlige. Fordi flere blir eldre eller får alvorlige lidelser som kreft.  

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!