Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Akupunktur: Autorisasjon handler om pasientsikkerhet

Med grundig opplæring i akupunktur mestres akupunkturfaget – og vi sørger for god pasientsikkerhet og trygg behandling.

Publisert: 2021-09-15 — 14.39

Mona Solberg

Innlegg: Mona Solberg, nestleder og forskningsansvarlig i Akupunkturforeningen, og praktiserende akupunktør

ETTER Å HA lest Oddveig Birkeflets svar til mitt innlegg, har jeg gjort meg noen tanker. Først i rekken er at hun baserer seg på hvordan det ble undervist i akupunktur da hun selv tok utdanningen – før det ble en offentlig NOKUT-godkjent bachelorgrad i 2009. Det andre jeg merker meg, er at det ikke virker som om hun har lest programbeskrivelsen til bachelorgraden i akupunktur,  eller fulgt utviklingen i akupunkturfaget internasjonalt de seneste årene.

Jeg ser derfor behovet for, og tar muligheten, til å dele nyttig informasjon med Birkeflet og andre som har behov for det.

VITENSKAPSBASERT. I Helsepersonellovens kapittel 9 står det at autorisasjon av nye grupper skal vurderes ut ifra hensynet til pasientsikkerhet, innhold og formålet med utdanningen, i hvilken utstrekning yrket utøves selvstendig, og hensynet til harmonisering med andre land. I tillegg til dette er det også tilleggskriterier, som behovet for tjenesten, evidens i behandlingsformen, fagmiljø, og et eget kriterium som sier at dobbel autorisasjon ikke er ønskelig.

Når det gjelder utdanning, er det nå en treårig bachelorgrad i akupunktur ved Høyskolen Kristiania. Programbeskrivelsen viser til at studiet blant annet inneholder anatomi, fysiologi og patologi. Akupunkturdelen bygger på en biomedisinsk forståelse og inkluderer medisinsk akupunktur, intramuskulær stimulering, triggerpunktakupunktur og kinesisk akupunktur. Sistnevnte er satt inn i en historisk filosofisk kontekst for å gi bakgrunnskunnskap om akupunkturens rolle i helsevesenet, fra tidlige tider og frem til i dag.

Den treårige bachelorgraden i akupunktur ved Høyskolen Kristiania er basert på et vitenskapelig grunnlag, og er oppdatert i tråd med nasjonal og internasjonal forskning på fagfeltet

Studiet er basert på et vitenskapelig grunnlag og er oppdatert i tråd med nasjonal og internasjonal forskning på fagfeltet. 

TRYGG BEHANDLING. Flere studier som er publisert i velrenommerte vitenskapelige tidsskrifter, har vist at akupunktur blant annet har effekt på kvalme etter operasjonerkroniske smertermigrene, og spenningshodepine

Forskningsbasert kunnskap viser at akupunktur er en trygg behandlingsform som har svært få bivirkninger når den gis av kompetente utøvere med lang utdanning. 

AUTORIASASJON. Stortinget, med Frp i spissen, har ønsket autorisasjon av osteopater og naprapater for å styrke pasientsikkerheten og pasientens valgfrihet. Samtidig besluttet Stortinget at en ny vurdering av autorisasjon av akupunktører skal gjøres innen 1. januar 2022. I høringen om endringer i helsepersonelloven ser vi at Statens helsetilsyn støtter autorisasjon.

Nytt av året er at akupunktører i New Zealand ble autorisert, slik akupunktører allerede er i Australia, Portugal, Malta, og i de fleste asiatiske land. Dette er land hvor det finnes offentlig godkjente bachelorgrader i akupunktur.

PASIENTSIKKERHET. Det er ikke lenger slik at akupunkturmiljøene internasjonalt  sier at den ene formen for akupunktur er bedre enn en annen. Pasienters smertepersepsjon varierer, og akupunkturmetoden må derfor tilpasses den enkelte. (Se Verdens helseorganisasjon (WHO) og Society of Acupuncture Research).

Ekspertgruppen i Nice og ETCMA - den europeiske organisasjonen for akupunkturforeninger, er enig i at det er nødvendig med grundig opplæring i akupunktur for å mestre akupunkturfaget.

Slik sørger vi for god pasientsikkerhet og trygg behandling.


Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren er tidligere medlem (2018–2020) i fagrådet til Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam), hvor Jan Ivar Røssberg var leder.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Oddveig Birkeflet 16.09.2021 11.59.42

  Spesifiser tittel:

  Akupunkturhøyskolen utdanner akupunktører som praktiserer akupunktur forankret i tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Fundamentet i TKM akupunktur, og den vitenskapelige holdbarheten i TKM-teorier, endrer seg ikke selv om faget undervises innenfor akademiske rammer. Oddveig Birkeflet

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!