Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Høyre setter pasientene først

Høyre skal skape pasientenes helsetjeneste. Det betyr at pasientenes behov må komme foran systemet.

Publisert: 2021-09-07 — 05.08

Erna Solberg

Innlegg: Erna Solberg (H), statsminister
Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

Bent Høie

DEN OFFENTLIGE helsetjenesten er den viktigste bærebjelken i det norske helsetilbudet. Derfor har Høyre i regjering satt i gang 21 ulike sykehusprosjekter, bidratt til å kutte helsekøene med i snitt to uker, og sikret rask utredning og behandling gjennom pakkeforløp for kreft. Helse-Norge er styrket.

Fremover vil vi fortsette å satse på den offentlige helsetjenesten – og samtidig sikre at pasientene får mer valgfrihet og makt over sin egen hverdag.

VENTETIDEN. En uke er lenge å vente når du står i helsekø. Ventetiden, om det er for en utredning eller en operasjon, er en tid som ofte preges av uro. Mange blir sykmeldt, og mange opplever fremtiden som uviss.

Derfor går Høyre til valg på at helsekøene skal kuttes med ytterligere to uker.

Kortere helsekøer, rusreform og fritt behandlingsvalg er viktige tiltak for å oppnå en helsetjeneste der pasientene står i sentrum og systemet tilpasser seg deres behov

Når ventetiden blir kortere, får folk livet sitt raskere tilbake.

BEHANDLINGSVALGET. De som mest av alle trenger en god og velfungerende helsetjeneste, er de som må forholde seg til den gjennom store deler av livet. Kanskje fordi man sliter med rus. Kanskje fordi man har en kronisk sykdom. Kanskje fordi man trenger rehabilitering. Eller kanskje fordi man har psykiske lidelser. For disse menneskene kan det også være ekstra verdifullt å få makt og medbestemmelse over egen behandling.

Høyre tror på verdien av at folk får ta sine egne valg. Derfor innførte vi i 2015 fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg betyr at når en pasient skal til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten, kan han eller hun selv velge behandlingssted på statens regning – så lenge virksomheten blir godkjent av myndighetene.

HISTORIENE. I sommer har vi lest mange historier om ulike mennesker som har fortalt åpent og ærlig om sin sykdom, og verdien av at de har fått velge behandlingssted gjennom fritt behandlingsvalg.

 • Evelyn slet med pilleavhengighet, men fikk beskjed om at hun måtte vente i 26 uker på behandling i det offentlige. Gjennom fritt behandlingsvalg fikk hun tilbud etter kun to uker hos Mestringshusene på Bolkesjø.
 • Frida slet med anoreksi, men fikk behandling på Capio i Fredrikstad. Tanten hennes skriver at «uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet minnebilde».
 • Marius slet med angst og avhengighet. Han sier rett ut at «fritt behandlingsvalg har reddet livet mitt», etter opphold ved Hurdalsjøen Recovery.
 • Ida Mie slet med psykiske plager og selvskading, men har fått plass ved den psykiatriske klinikken Fekjær: «For første gang på 15 år har jeg gått i åtte måneder uten selvskading», sier hun.

«FELLESSKAPET». Når vi leser disse historiene, blir vi sikre på én ting: Det viktige er ikke hvor mange som benytter seg av fritt behandlingsvalg. De fleste av oss vil jo få god og tilstrekkelig behandling i den offentlige helsetjenesten. Det viktige er at for dem det gjelder, kan fritt behandlingsvalg bety alt.

Enkelte på venstresiden hevder at ordningen tapper «fellesskapet» for kompetanse og ressurser. Men det viser jo egentlig bare at venstresiden med «fellesskap» mener et samfunn der mindretallet skal innrette seg etter flertallet. Et samfunn der ulike mennesker skal behandles helt likt. Og et samfunn der en rusmisbruker ikke er en del av fellesskapet hvis han eller hun velger et privat sykehus.

For oss er fellesskapet et samfunn der alle gode krefter får være med. Der man verdsetter frivillige og private initiativ, og der det er lov til å både være og velge annerledes. For oss er fellesskap også toleransen for at mennesker er forskjellige, og respekten for at noen pasienter vil benytte seg av et privat tilbud hvis det passer dem bedre.

RETTIGHET I SPILL. Fritt behandlingsvalg handler om å se – og lytte til – pasientene og deres behov. Det handler om å sette pasienten foran systemet. For meg er det en viktig pasientrettighet, og i dette valget står den på spill fordi venstresiden går til valg på å fjerne Fritt behandlingsvalg.

Høyre går til valg på at pasientene skal få mer makt over egen hverdag. Kortere helsekøer, rusreform og fritt behandlingsvalg er noen få, men viktige tiltak for å oppnå en helsetjeneste hvor pasientene står i sentrum, og systemet tilpasser seg deres behov.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Nicholas Wilkinson 09.09.2021 10.45.52

  Helsepolitisk talsperson i SV

  Når helsetjenesten ikke har ressurser og folk blir dette bare tull. Vi trenger bemanningsnorm og at vi utdanner, ansetter og prioriterer helsetjenesten.

 • sven erik Gisvold 07.09.2021 09.26.09

  Lege

  Dette er en grov og selektiv frasmstilling av virkeligheten. Antall sykehussenger er redusert med ca 11000 siden 1980, Vi er i dag blant de laveste i europa. Og har forlengst passert The safety tipping point. Ja, det er bygget nye sykehus, men det finnes ikke ett eksempel på at fagfolk er lyttet til og de er bygget med tilstrekkelig kapasitet. Bare i Ernas tid er antallet somatiske sykehussenger redusert med cirka 1500. ( st Olav, Ahus, Kalnes er de mest kjente ex. Det er mange fler) Når erna først fortsetter p bygge ned så deretter å tale pasientens sak og tilbyr privat hjelp på det offentliges regning, så er det på grensen til uhederlighet i framstillingen. I psykiatrien er det enda verre, og listen over planlagte nedleggelser lang. Hvis hun mener at det offentlige skal bygges videre ned og private bygges opp, så må hun være ærlig nok til å si det høyt. På toppen av dette har vi foretaksreformen som videreutvikler et gevinststyrt helsevesen framfor et behovsstyrt.

 • Sven Richard Haugvik 10.09.2021 16.58.21

  Lege

  Fastlegen (FLO) har fått pepper av Høie fordi vi mangelfullt kanaliserer pasientene inn i Fritt behandlingsvalg (FBV) som erstatter og utvider retten til fritt sykehusvalg. Det er lovpålagt av den (fastlegen) som henviser å gi informasjon om valgmulighetene og anbefale det som er mest hensiktsmessig for pasienten sin. Kf. §24 FLO-loven om HEVISNINGSPRAKSIS: «Fastlegen skal ved henvisning informere pasienten om retten til fritt behandlingsvalg, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4» som Erna skal forsterke ytterligere. Den gjelder nå innenfor (kun?) innenfor psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, tjenester innen somatikk, tjenester innen habilitering og rehabilitering https://www.helsedirektoratet.no/tema/fritt-behandlingsvalg/ Fastlegen har ikke sett snurten av Høyres «nye» tilskuddsordning på 50 millioner kroner til næringsdrivende fastleger som har mange pasienter med store behov. FLO har hatt netto lønnsnedgang siden 2018, og frem til valget. Tillit?!

 • Sven Richard Haugvik 10.09.2021 17.35.49

  Lege

  Vår forening NFA mener offisielt: «- at ordningen FBV er med på å forsterke sosial ulikhet i helse. Ikke alle har digital kompetanse. NFA ønsker oss heller en sterkere satsning på det offentlige helsevesenet, slik at pasientene ikke opplever at de må søke seg til andre steder. Pasientforløp ved henvisning til FBV er en uoversiktlig og uvanlig komplisert prosedyre, men også en prosedyre som innebærer så mange overganger og informasjonsutvekslinger at det i seg selv vil representere en FARE for at informasjon ikke utveksles riktig, eller at henvisninger eller epikriser havner feil. FBV-ordningen kan også føre til at pasienter reiser langt for en type behandling, uten at de vet om kvaliteten er den samme. Slik ordningen er lagt opp, velger de gjerne ut fra ventetid og IKKE ut fra kvalitet.»

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!