Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

NÅR? – Pasientene lurer på når de skal få tredje dose og hvem som vil få tilbudet. Alle vi snakker med har lyst på en tredje dose og mange som ikke er med i studien, ønsker en tredje dose, sier overlege Gro Owren Nygaard ved OUS.

Foto: Lasse Moe

Forventer at myndighetene avklarer hvem som skal få tredje dose

Nylig anbefalte Folkehelseinstituttet at pasienter med nedsatt immunforsvar får en tredje dose koronavaksine. MS-forsker Gro Owren Nygaard, som leder vaksinestudien Nevrovax, er usikker på når pasientene vil få tilbud om en tredje dose og etterlyser en klar plan for revaksineringen.

Publisert: 2021-09-03 — 14.07

Folkehelseinstituttet (FHI) kom nylig med en anbefaling om at alle pasienter med senket immunforsvar bør få en tredje dose koronavaksine. Regjeringen har så besluttet å høre på Folkehelseinstituttets anbefaling.

Anbefalingen fra FHI kan du laste ned i PDF, her. 

Vi vet ikke akkurat hvem som vil få tilbud om tredje dose
Gro Owren Nygaard

Foreløpig er det uklart for MS-legene hvem dette faktisk gjelder og hvordan vaksineringen skal organiseres. 

LES OGSÅ
Starter vaksinestudie for koronavirus på MS-pasienter

– Vi vet ikke akkurat hvem som vil få tilbud om tredje dose, men vi håper pasientene på immundempende medisiner vil få tilbud om en tredje vaksinedose, sier overlege Gro Owren Nygaard ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) til Dagens Medisin.

Nygaard leder Nevrovax-studien som undersøker effekt av koronavaksiner for pasienter med multippel sklerose (MS).

JOBBER MED PLAN: – Vi skjønner at veldig mange lurer på dette nå og at pasientene ønsker å få dosen sin så raskt som mulig, sier overlege Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet.

Foto: Trygve Indrelid

Studien ledes fra Oslo Universitetssykehus i samarbeid med forskere ved Sørlandet Sykehus, Haukeland universitetssjukehus, og Akershus Universitetssykehus.

 

LES OGSÅ
Har samlet inn over 1900 blodprøver til vaksinestudie for MS-pasienter

Forventer avklaring fra myndighetene
Den siste tiden har Nygaard fått mange forespørsler fra fastleger og pasienter som spør om de kan ta med pasienter for å få den tredje dosen i Nevrovax eller om de kan få tredje vaksine på annen måte. Hun forteller at MS-spesialistene nå venter på en avklaring fra myndighetene, om hva det faktisk betyr at FHI anbefalte tredje dose til dem med senket immunforsvar.

– Pasientene lurer på når de skal få tredje dose og hvem som vil få tilbudet. Alle vi snakker med har lyst på en tredje dose og mange som ikke er med i studien, ønsker en tredje dose.

«Mange flere trenger»
Etter oppstarten av Nevrovax-studien, opplyser Nygaard at de til nå har gitt 200 pasienter en tredje dose.

På grunn av stor interesse fra pasienter og leger for deltakelse i studien, har Oslo universitetssykehus nå opprettet en egen informasjonsside om koronasykdom ved MS, vaksinestudien og en tredje dose.

– I studien har vi tilbudt 200 pasienter en tredje dose. Vi tror det er mange flere som trenger en tredje dose. Det er omtrent 2000 pasienter som bruker rituksimab i Norge, og 800 som får fingolimod (Gilenya), og det er også noen få som får okrelizumab (Ocrevus), gjennom OVERLORD-studien. For alle disse pasientene er det aktuelt å gi en tredje dose.

Hun viser til at de har sett i Nevrovax-dataene at 80 prosent av pasientene som står på disse immundempende medikamentene, har for lave antistoffverdier mot SARS-CoV-2.

– Det er nokså mange pasienter.

– Ikke farlig
Ifølge Nygaard er begrenset tilgang på vaksine noe av grunnen til at de ikke har gitt tredje dose til flere pasienter.

– Hvis det er lenge til tredje dose kan rulles ut, bør vi kanskje utvide studien for å kunne gi dette tilbudet til flere og samtidig lære mer om effekten.

Hun forteller at de også får henvendelser med spørsmål om det kan være farlig å få en tredje dose. Nygaard forklarer bakgrunnen for denne frykten, er at man lurer på om immunaktivering også kan aktivere autoimmune sykdommer.

– Vi har ikke sett noen økt attakkrate eller andre uventede bivirkninger i studien så langt, så en tredje dose ser ikke ut til å være farlig.

– Hvor god effekt har dere sett til nå av en tredje dose? 

– Vi kan ikke si noe om dette ennå. Det man ser fra andre studier, for eksempel fra nyretransplanterte, som har like dårlig effekt etter to doser, er at omtrent halvparten av pasientene oppnår normalt nivå etter tre doser. Men vi vet ikke om dette er sammenlignbart, fordi pasientene ikke bruker de samme medisinerne.

Prioritering
Nygaard mener man først må prioritere å gi vaksine til pasientene som både har økt risiko for alvorlig koronasykdom og redusert effekt av vaksinene.

– Dette gjelder blant annet organtransplanterte, noen kreftpasienter og pasienter med autoimmune sykdommer som bruker immundempende medisiner. For MS-pasienter gjelder dette spesielt de som behandles med rituksimab og okrelizumab. 

For andre pasienter på immundempende medikamenter som har andre virkningsmekanismer, er overlegen usikker på hvem som skal prioriteres først, for en tredje dose.

– De som står på andre sykdomsbegrensende MS-medsiner er vi mer usikre på om vil få en tredje dose. De fleste av pasientene på disse medikamentene produserer antistoff. MS i seg selv gir ikke økt risiko for alvorlig covid-19, men de som har andre risikofaktorer, har økt risiko for å bli alvorlig syke. Det jeg synes er viktigst, er at de som både har økt risiko for sykdom og har lavt nivå av antistoff, får tredje dose først.

– Dersom ikke alle med MS tilbys tredje dose, kan en løsning være at pasientene måler antistoffnivået sitt med en blodprøve, gjerne som del av studien vår, og at de tilbys en tredje dose dersom de mangler antistoff.

– Hva med dem som har gjennomgått stamcelle-transplantasjon?

– De pasientene vet vi veldig lite om hvordan responderer på vaksinen. Norge og Sverige er litt spesielle land, fordi vi har en del pasienter som har gjennomgått transplantasjon. De fleste pasientene har reist utenlands, og noen som har deltatt i den norske studien RAM-MS. Man vet ikke hvordan det er med disse, men jeg ville tenkt på at de er i en risikogruppe, ettersom vi vet at de har en generell økt risiko for alvorlige infeksjoner.

Nygaard peker på at man vil få vite mer om vaksineresponsen for disse pasientene i Nevrovax-studien.

FHI: Jobber på spreng
– Beslutningen om å vaksinere de med alvorlig nedsatt immunforsvar er tatt av regjeringen, på bakgrunn av en anbefaling fra oss, sier overlege Sara Viksmoen Watle i FHI. 

Hun forteller at Folkehelseinstituttet jobber på spreng med å få på plass de praktiske detaljene rundt hvordan de aktuelle pasientgruppene skal motta tilbudet. FHI opplyser at de har tett kontakt med alle fagmiljøene som har pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar, for å sikre at alle som skal ha tredje dose får et tilbud.

– Vi skjønner at veldig mange lurer på dette nå og at pasientene ønsker å få dosen sin så raskt som mulig. Vi har dette høyt prioritert, og jobber så fort vi kan. Vi kommer så raskt som mulig med en konkret anbefaling om hvordan pasienter skal kalles inn og hvor de skal få satt dosen. 

Hun tør ikke forskuttere når avklaringen kommer for ikke å gi pasientene falske forhåpninger, men sier den kommer innen kort tid. 

– Disse pasientene har levd med mye usikkerhet under pandemien. Vi vet fra vaksinestudiene i Norge, og fra tilsvarende studier i andre land, at en ekstra dose gir en bedre immunrespons hos mange av pasientene. Dette betyr forhåpentligvis også at de får bedre beskyttelse mot å bli alvorlig syke. Så hadde jeg vært en av pasientene, så hadde jeg også stilt spørsmål om hvor og når jeg kunne fått denne dosen nå.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!