Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OPPMUNTRENDE: Administrerende direktør i BerGenBio, Richard Godfrey uttaler at resultatene fra fase 2-studien er oppmuntrende. Foto: Lars Brock Nilsen

Norskutviklet kreftmedisin viste effekt i covid-19-behandling

BerGenBio sin randomiserte fase 2-studie BGBC020 viser positiv effekt av AXL-hemmeren bemcentinib i behandling av covid-19-pasienter.

Publisert: 2021-05-27 — 11.24

Studien viste at pasienter som mottok behandling med bemcentinib så ut til å være beskyttet mot tidlig forverring på dag to eller tre, sammenlignet med pasienter som mottok standardbehandling. I undergruppen av pasienter med økt alvorlighetsgrad av sykdom var respiratorfri overlevelse høyere med bemcentinib og standardbehandling, 90 prosent, sammenlignet med standardbehandling alene som var på 72 prosent. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Ikke statistisk signifikant

Det primære endepunktet, tid til klinisk forbedring av symptomer eller utskrivning fra sykehus, viste en marginalt favorisering av behandling med bemcentinib fremfor standardbehandling. Forskjellen var ikke statistisk signifikant.

LES OGSÅ
Undersøker effekt av norskutviklet medisin mot covid-19. Håper på resultater om kort tid

Fase 2-studien har målt effektivitet og sikkerhet, er gjennomført i Sør-Afrika og India og har inkludert 115 pasienter. 60 pasienter deltok i India og 55 pasienter i Sør-Afrika. Medianalder for pasienter var 54 år, aldersspennet var fra 19-89 år. 34 prosent av pasientene var kvinner. Første pasient ble inkludert i oktober 2020.

– Veldig oppmuntrende

– Potensialet til bemcentinib for å øke frekvensen av ventilatorfri overlevelse hos mer enn 50 prosent av pasienter med covid-19 som er innlagt på sykehus, er veldig oppmuntrende, uttaler Richard Godfrey, administrerende direktør.

LES OGSÅ
Har hatt 1221 koronapasienter innlagt – tilbake i normal drift

– Den største utfordringen sykehus over hele verden står overfor er et uhåndterlig krav til intensivkapasitet og ventilatorstøtte for covid-19-pasienter, uttaler Stener Kvinnsland, direktør i selskapet.

– I overskuelig fremtid, til tross for nylig fremgang med vaksinering, er det fremdeles et stort globalt behov for effektiv behandling for covid-19-pasienter som gir økt overlevelse og som letter intensivbehovet på sykehus. Totaldataene for bemcentinib er veldig oppmuntrende i den forbindelse, uttaler Kvinnsland, som også leder den norske Koronakommisjonen.

Pasientene ble randomisert til standardbehandling eller standardbehandling med bemcentinib. Av pasienter som fikk standardbehandling med bemcentinib fikk 76 prosent av pasientene steroider, og 51 prosent fikk remdesevir som en del av behandlingen. Oppfølgingstiden var på 29 dager etter innleggelse for å vurdere effektendepunkter.

Veien videre

– Vi vil fortsette vår diskusjon om disse resultatene med regulatorer, industri og partnere for å bestemme neste trinn, uttaler Godfrey.

Full analyse av resultatene BGBC020 vil bli kombinert med ACCORD2-data i en metaanalyse.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Følg DM Arena-seminaret digitalt

Klikk her for å registrere deg!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!