Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BEHANDLINGER: Rapporten viser at fysioterapeuter står for flest behandlinger. Sett mot antall behandlere er det derimot manuellterapeuter som behandler flest pasienter. Foto: Getty Images

Rapport: Manuellterapeuter behandler flere pasienter enn fysioterapeuter

En rapport utarbeidet av Oslo Economics, viser at manuellterapeuter behandler flere pasienter enn fysioterapeuter, og har i gjennomsnitt kortere behandlingsforløp sammenlignet med fysioterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter.

Publisert: 2021-05-13 — 09.00
Denne artikkelen er over ett år gammel.

SAMMENLIGNING: – Vi ønsket å se hvordan vår praksis er sammenlignet med andre, for å si noe statistisk sikkert om behandlinger av like pasienttilfeller og ikke ha antagelser, sier Hans Olav Velle, administrasjonsleder Norsk Manuellterapeutforening og innleid konsulent Manuellterapeutenes Servicekontor. Foto: privat

Rapporten er bestilt av Manuellterapeutenes Servicekontor.

– Det vi ser i rapporten er at fysioterapeuter og manuellterapeuter i stor grad behandler de samme pasientgruppene, sier Hans Olav Velle, administrasjonsleder Norsk Manuellterapeutforening og innleid konsulent Manuellterapeutenes Servicekontor.

Analysen er bestilt med formål om å belyse behandlingsforløp og kostnader ved behandling, i de tre forskjellige praksistypene innenfor fysioterapifeltet som mottar finansiering fra HELFO; fysioterapeuter, manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter.

– Hvorfor har Manuellterapeutenes Servicekontor bestilt denne rapporten?

– Det er interessant å se på forskjellene mellom yrkesgruppene. I takstforhandlingene utgir Helsedirektoratet oversikter over takstbruken. I disse så vi at fysioterapeuter utløste mange flere behandlinger per undersøkelse enn manuellterapeuter, sier Velle.

I Norge finnes det omtrent 3000 fysioterapeuter, 570 manuellterapeuter og 330 psykomotoriske fysioterapeuter. Årlig får omtrent 440 000 pasienter behandling innenfor fysioterapeutfeltet. Til sammen har disse omtrent åtte millioner kontakter som utløser refusjon fra Helfo.

Behandler flere pasienter

Rapporten viser at fysioterapeuter står for flest behandlinger. Sett mot antall behandlere er det derimot manuellterapeuter som behandler flest pasienter. I 2019 behandlet en fysioterapeut i gjennomsnitt 101 pasienter, manuellterapeut 198 pasienter og psykomotoriske fysioterapeut 57 pasienter.

LES OGSÅ
Kommunehelsekrise, ikke bare fastlegekrise

Analysen av behandlingsløp i rapporten er avgrenset til femten utvalgte diagnoser som er vanlige hos pasienter til de tre yrkesgruppene. Analysen baserer seg på forløp som startet etter 1. januar 2016 og som ble avsluttet innen utgangen av 2019.

– Vi ønsket å se hvordan vår praksis er sammenlignet med andre, for å si noe statistisk sikkert om behandlinger av like pasienttilfeller og ikke ha antagelser. Mange forløp strekker seg over tid, derfor var det ønskelig å se på en lengre tidsperiode.

Analysen viser at fysioterapeuter har lavest gjennomsnittskostnader knyttet til refusjoner og egenandeler for sine behandlingsløp. Psykomotoriske fysioterapeuter har høyest gjennomsnittskostnad.

Rapporten viser til at dette henger sammen med at fysioterapeuter har lavere takst enn manuellterapeuter. Det står videre i rapporten at med inkludert kommunalt driftstilskudd, viser analysen at manuellterapeuter har lavere eller omtrent like lav totalkostnad per behandlingsforløp som fysioterapeuter. Det henger sammen med at manuellterapeutene behandler flere pasienter og kan ha flere kontakter per år enn fysioterapeutene.

Rapporten kan du lese her.

– Relevant for stat og kommune

– I rapporten kommer det frem at manuellterapeuter behandler flere pasienter enn fysioterapeuter. De har også signifikant kortere behandlingsforløp og færre pasientkontakter per forløp, selv om pasientene er like når det gjelder diagnose, kjønn, alder og bosted. Det betyr at til tross for til dels høyere takster hos manuellterapeuter, vil kostnaden per forløp bli lavere. Dette tror vi er relevant for både staten og kommunene.

– Men det henger vel sammen med at manuellterapeuter kan henvise videre?

– Fullmaktene, som henvisning til spesialist, rekvirering av bildediagnostikk og sykmelding, gir sammen med den grundige kliniske undersøkelsen, manuellterapeuter et godt grunnlag for diagnostikk og målrettet behandling. At manuellterapeuter praktiserer tidlig intervensjon, tror vi også er av stor betydning.

Fysioterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter kan ikke selv henvise pasienter videre.

Velle sier rapporten er relevant med tanke på fastlegekrisen.

– Det kan være hensiktsmessig å bruke manuellterapeuter til å avlaste fastlegene, da vi har lignende fullmakter som leger på muskel- og skjelettområdet, sier Velle.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Anita Iversen 13.05.2021 19.27.06

  Spesialist i Psykomotorisk Fysioterapi

  Videre; Bedre samhandling internt i fysioterapifeltet for bedre samhandling eksternt. I fysioterapi feltet ønsker jeg meg fornyet språk hentet fra samfunnsdebatten ellers, mer fokus på pasientsikkerhet, samfunnssårbarhet og risiko med alt det innebærer. Først da kan vi plassere oss bedre i det helsepolitiske kartet.

 • Anita Iversen 13.05.2021 19.19.53

  Spesialist i Psykomotorisk Fysioterapi

  Håper vi kan samles igjen, rustet til morgendagens helsesituasjon. Vi er her for pasientene og skal ha et helsepolitisk fokus, samtidig ivaretar oss selv i en god arbeidssituasjon med gode rammer. Samfunnsøkonomi krever at gode hoder gjør hverandre bedre både fra statlig hold, partipolitisk og fagpolitisk. Vi er fysioterapeuter og skal prise oss lykkelige for den fantastiske fagbredden vi har i flere faggrupper. Takk til skolene som har utviklet gode utdanningsprogram, og takk til vår hovedorganisasjon Norsk Fysioterapeutforbund som har jobbet frem gode spesialistløp. Nå bør fokuset være like rammer for lik utdannelse og videre fagutvikling hånd i hånd. Da må store omveltninger til for å omgjøre en historisk tilpasset takstplakat. Jeg tror staten hadde vært lykkelig om vi ikke kompliserte det slik med betegnelser om ulike yrkesgrupper. Samhandling er nødvendig i fysioterapi bredden fra spesialister i onkologi, arbeidshelse, barn, idrettshelse, hjerte/lunge, rehabilitering, geriatri mm

 • Hilde Løtveit 13.05.2021 16.26.53

  Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF

  At manuellterapeuter bruker mindre tid pr pasient enn andre fysioterapeuter handler nok hovedsaklig om hva de fokuserer på når de vurderer og behandler pasienten, og på hvilken kategori pasienter som oppsøker dem. Mange av plagene til pasienter som oppsøker manuellterapeuter går over av seg selv etter relativt kort tid, for eksemplel isjias og lumbago. Det står ikke noe om hvilke femten diagnoser som er undersøkt. Det er klart at det tar mye lengre tid å behandle feks barn med cerebral parese, eller voksne med slag, traumer, depresjon og psykose. Hvilket fokus fysioterapeuten har i møtet med pasienten har også betydning. Om det kun er pasientens ulike kroppsdeler som er relevante, eller om de tar i betraktning hele mennesket; livshistorien og psykiske, sosiale og eksistensielle belastninger. Psykomotoriske fysioterapeuter overtar stadig pasienter som ikke har fått god hjelp av manuellterapeuter eller kiropraktorer fordi de ikke har behandlet hele mennesket.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!