Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Gi tilbud til voksne som ikke ble vaksinert som barn!

Det bør innføres tilbud om grunnvaksine for alle som ikke fikk alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette må inneholde en plan for innkalling – og sikre at vaksinering og vaksine gis gratis.

Publisert: 2021-02-25 — 05.13

Nicholas Wilkinson

Innlegg: Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV)


VAKSINASJONEN
foregår enten på helsestasjonen eller på skolen, og vaksinen gir beskyttelse mot tolv ulike smittsomme sykdommer: rotavirussykdom, difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitt B, pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder og humant papillomavirus (HPV). Noen barn tilbys også vaksine mot tuberkulose.

Alle disse sykdommene kan være livstruende eller gi alvorlige følgetilstander.

HØY VAKSINEDEKNING. Det er svært høy oppslutning om barnevaksinasjon, selv om det kan være geografiske forskjeller. I gjennomsnitt rundt 95 prosent av barn og unge tar vaksinene. En formidabel innsats av helsesykepleierne i Kommune-Norge ligger bak en slik oppslutning.

Vaksinasjonsdekningen for tre årskull (to-, ni- og sekstenåringer) publiseres årlig. Den viser at dekningen er vedvarende høy. For eksempel er hele 97 prosent av landets toåringer vaksinert mot meslinger, i form av kombinasjonsvaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine).

Barnevaksinasjonsprogrammet er et viktig forebyggende helsetiltak, men flere av dagens voksne fikk ikke balansert informasjon om vaksiner fra foreldrene

Europeiske land har økende forekomst av meslinger. Den høye vaksinasjonsdekningen gjør at barn i Norge er godt beskyttet mot meslinger, en av de mest smittsomme barnesykdommene.

NY VAKSINEMULIGHET? Det er svært bra at så mange tar imot tilbudet: Både fordi barna blir beskyttet mot sykdom, men like viktig at det, gjennom høy vaksinasjonsdekning, reduseres antall nye bærere så mye som mulig – og på sikt også spredning av smitte.

Foreldre kan på vegne av barna bestemme at de ikke får vaksine. En del barn og unge vokser derfor opp uten å være beskyttet mot en rekke livstruende sykdommer.

Voksne bør få god informasjon og en mulighet til selv å bestemme om de vil ta vaksiner de ikke har fått som barn. Flere av disse voksne har ikke fått balansert informasjon om vaksiner fra foreldrene. Disse unge voksne bør derfor, når de er voksne, få god informasjon om vaksiner, slik at de selv kan bestemme om de vil ta vaksinene. Tilbudet må være gratis.

GRATIS GRUNNVAKSINE! Fra SVs side har vi derfor fremmet dette forslaget på Stortinget: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et program med tilbud om grunnvaksine for alle voksne som ikke har fått alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Programmet må inneholde en plan for innkalling, og sikre at vaksineringen og vaksinen blir gratis».

Alle bør få mulighet til å få god og riktig informasjon, også når unge voksne har bodd i familier som har valgt ikke å vaksinere dem som barn.

Forleden var det politisk kamp i helsekomiteen om å få forslaget på plass. Ap, Sp, Frp og regjeringspartiene var imot forslaget, men SV er ikke ferdig med saken. Hvis vi vinner stortingsvalget, tar vi det opp i forhandlingene. Vi behøver å hjelpe unge voksne slik at de får vaksinene de trenger: Bra for dem det gjelder – og bra for samfunnet.


Tilleggsinformasjon:
 Artikkelforfatteren oppgir ikke interessekonflikter ut over sin rolle som helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV).


Dagens Medisin
, fra Kronikk og debattseksjonen i 04-utgaven

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!