Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Svergies kommuner og Regioner (SKR) har gjort en journalgransking av covid-pasienter. Illustrasjonsfoto: Anders Bayer/OUS

Undersøkelse: Covid-pasienter hadde høyere risiko for behandlingsskader

I en ny rapport har Sveriges Kommuner og Regioner, SKR, gjort stikkprøver av journaler for pasienter som fikk sykehusbehandling for covid-19.

Publisert: 2021-02-22 — 13.18

Granskingen viser at skadefrekvens og skademønster for pasienter med covid-19 skiller seg fra øvrige pasienter.

Redusert dødelighet
– Pasienter som har fått intensivbehandling har flere og andre typer skader enn dem som ligger på andre avdelinger. Den raske utviklingen og forbedringen av covid-behandlingen speiles i at dødeligheten av covid 19 ble redusert fra mars til juni 2020, skriver SKR i rapporten, som også omtales av svenske Dagens Medicin.

Journalgranskingen ble utført blant pasienter som ble behandlet for covid-19 i perioden 1.mars til 20. juni 2020.

Granskingen tok for seg 1529 covid-tilfeller fordelt på 50 akuttsykehus i samtlige svenske regioner. Disse utgjør cirka 7,5 prosent av samtlige covid-19-tilfeller (behandlet på sykehus) registrert i samme periode i Sverige

Skadefrekvensen lå på hele 18,4 prosent. For en kontrollgruppe som ikke hadde covid-19, og som fikk behandling i samme tidsrom, var skadefrekvensen 9,7 prosent. Ifølge rapporten var også skadefrekvensen rundt fire ganger høyere for covidpasientene som fik intensivbehandling, 49,6 prosent- sammenlignet med dem som ikke hadde fått det, 12,6 prosent.

De vanligste skadene i begge grupper var infeksjoner knyttet til behandlingen, og trykksår. Men i gruppen med covidpasienter som fikk intensivbehandling hadde 23,7 prosent infeksjoner, og 20,4 prosent trykksår. Tilsvarende for dem som ikke fikk intensivbehandling var 5,2 respektive 3,3 prosent.

Det er flere mulige årsaker til at covidpasientene oftere skades, skriver SKR i rapporten:

–  Den høye andelen skader hos covid-19-pasienter har flere sammensatte årsaker. Sykdommen er i seg selv alvorlig, og krever avansert og til dels risikofylt behandling, som behandling med respirator for visse pasienter. Endringer i organisasjon har skjedd raskt, med omfordeling av ressurser og bemanning, skriver de blant annet.  

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!