Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nei, du føder ikke alene

Ingen fødeavdelinger sier nei til at partner/ledsager skal få være med på selve fødselen. Så nei, du føder ikke alene.

Publisert: 2021-02-14 — 05.11

Kari Aarø

Innlegg: Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening

DET PÅGÅR et fødeopprør med emneknappen #jegføderikkealene. Både TV2 og VG presenterer kjendiser som har meldt seg på, og det hevdes at koronapandemien har ført til at mange føder alene. Dermed får jordmødre meldinger fra gravide som nå er engstelige for at de må føde alene.

Medieutspill har stor påvirkning. Som leder i Den norske jordmorforening har jeg kontaktet både VG og TV 2 og bedt om å få komme med motsvar til utspillene. Men overskriften #duføderikkealene selger ikke like godt.

Det er viktig med riktig informasjon ut til publikum spesielt i den situasjonen vi er i nå. Det er ingen fødeavdelinger der partner/ledsager ikke får være med på selve fødselen. Så nei; du føder ikke alene.

Hvilke politikere tør å satse på kvinnehelse – og en bedre fødsels- og barselomsorg?

KORONA-SITUASJONEN. Ved symptomer eller påvist cocvid-19 gjelder andre regler. Men også her tilpasser noen avdelinger seg dersom det er spesielle behov for det. En rapport fra FHI viser at det har vært få gravide med covid-19-smitte.

I perioden mars-juni var i alt 17 gravide kvinner med positiv test for covid-19 innlagt i sykehus. Av dem hadde 13 født innen utgangen av juni. På barsel er det begrensninger på familierom, noe som også gjelder når vi ikke har en pandemi.

STREKKER SEG LANGT. I disse dager gjennomfører Den norske jordmorforening en kort spørreundersøkelse blant våre tillitsvalgte ved føde/barselavdelingene. Undersøkelsen pågår fortsatt og har foreløpig kun vært utsendt til våre tillitsvalgte. Cirka halvparten har svart til nå: 60 prosent svarer at de har tilbud om familierom til alle. 30 prosent har tilbud om familierom til spesielle grupper, mens ti prosent svarer at de ikke har noen form for familierom nå under pandemien.

Ved en barselavdeling kan det til vanlig være så mange barselkvinner at vi må legge noen på gangen eller flere på samme rom. Avdelingene strekker seg langt for å prøve å tilrettelegge for familierom og er kreative i løsningene. Slike løsninger kan vi ikke ha under en pandemi.

SÅRBAR GRUPPE. Gravide og fødende er en spesielt sårbar gruppe: Stress over lengre tid kan påføre dem en unødvendig psykisk belastning. Stress i denne sammenhengen kan også være feilinformasjon som de får gjennom mediene.

Det er ikke Helsedirektoratet som har rapportert at det er 75 prosents økning i depresjoner hos gravide; dette er det NRK som har meldt.

Som i samfunnet ellers må vi forvente en økning i depresjoner blant gravide og barselkvinner: Dette må vi selvsagt ta alvorlig, og derfor har Helsedirektoratet vært tydelig på at tjenestene til gravide ikke skal rammes – og at svangerskapskontroller skal gå som normalt.

FORBEDRING. I starten av pandemien var oppfølgingen på helsestasjonene dessverre ikke god nok, mye fordi kommunalt personell uten faglig kunnskap tok beslutninger innenfor jordmortjenesten. I høst er tilbakemeldingene fra jordmødrene at de stort sett får gitt de gravide det tilbudet de skal ha. Den norske jordmorforening står gjerne side om side med føde- og barselkvinnen for å få en bedre fødsel og barselomsorg.

Når fremtidens sykehus skal bygges, må de tilrettelegge for en familiebasert omsorg med rom som også egner seg til dette bruket under en pandemi. Nå under pandemien må tilbudet løses med det utgangspunktet vi har, og på en måte som beskytter de ansatte mot smitte.

Det er ikke vanskelig å se for seg hva som skjer dersom vi får mange ansatte ved fødeavdelingene i karantene. Jordmødre og gynekologer lar seg ikke lett erstatte, og det er få av oss i utgangspunktet. En stengt fødeavdeling er ikke et godt alternativ.

DET RETTE VALGET? Vi stoler på at det blir truffet lokale vurderinger på hvilke smittetiltak som iverksettes nettopp for å beskytte både ansatte og de fødende. Dette betyr ikke at vi ikke forstår de fødende sin situasjon. Vi lover at vi står klar til å ta imot de fødende både i fødeavdelingene og på barsel.

Flere politikere har også hevet seg med i den omtalte kampanjen. Det er valgår i år, og vårt sentrale spørsmål blir dette: Hvem tør å satse på kvinnehelse og en bedre fødsels- og barselomsorg?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!