Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Helsenæringen – vår nye olje?

Norge trenger nye arbeidsplasser og verdiskaping, og pasienter trenger raskere tilgang til det nyeste og beste innen helse. Nå må vi satse på norsk helsenæring slik vi satset på oljen på 1970-tallet.

Publisert: 2021-01-08 — 16.20

Ingrid Stenstadvold Ross

Kronikk: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

UNDER ÅRSKONFERANSEN til NHO handlet hovedtemaet om hvordan fremtidens arbeidsplasser kan skapes. Med overskriften «Jobbskaperne» fremsatte NHO budskapet om at vi må skape 250.000 nye jobber innen 2030 for å sikre velferdsstaten. I to timer fokuserte NHO, politikere og representanter fra næringslivet på hva Norge skal leve av etter oljen. Ingen nevnte norsk helsenæring.

I 2030 kommer omtrent 10.000 flere enn i dag til å få kreft årlig, og antallet vil øke med 70 prosent blant dem som er over 70 år.

SKUFFENDE OM FREMTIDEN. For å kunne møte utfordringene med en aldrende befolkning samt økningen av krefttilfeller, kan vi ikke kun ansette flere folk i helsevesenet. Vi er avhengig av at næringslivet får gode rammevilkår til å utvikle ny teknologi og nye behandlingsmetoder.

Resultatet vil både være nye arbeidsplasser og verdiskaping, men først og fremst vil det sørge for at pasienter får raskere tilgang til det nyeste og beste innen helse.

I dag er dette ikke alltid tilfelle, og vi i Kreftforeningen gjør alt vi kan for å sørge for at fremtidens kreftpasienter skal få enda bedre behandling enn i dag. Med dette bakteppet var vår skuffelse stor over at ingen på NHOs årskonferanse nevnte at vi må satse langt mer offensivt på norsk helsenæring.

SE TIL DANMARK! Derimot la NHO og Boston Consulting Group frem en rapport som viser at Danmark troner på toppen som det beste vertslandet for grønn vekst i Europa. Også Sverige ligger foran oss. NHO etterspør en tydelig og forpliktende politikk som realiserer potensialet innenfor det grønne skiftet.

Vi er skuffet over at ingen på NHOs årskonferanse trakk frem at vi må satse langt mer offensivt på norsk helsenæring. Næringslivet trenger må få rammevilkår til å utvikle ny teknologi og nye behandlingsmetoder

Det er lett å trekke paralleller fra dette over til helsenæringen. For også i land som Danmark og Sverige, hvor helsenæringen er større, finnes det en mer utviklet kultur for samarbeid mellom næringsliv, universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgssektoren. Her er det heldigvis i ferd med å skje en endring i Norge, men det går for sakte.

SKJER DET NOE MER? Hva skjedde med helsenæringsmeldingen Sammen om verdiskaping for bedre tjenester? Den ble vedtatt i 2019, og Norge skulle tilrettelegge bedre for kliniske studier og bruk av helseregistre, samt sørge for at forskningen når pasientene gjennom bedre insentiver for kommersialisering.

Også her bør vi se til Danmark. Langt færre norske enn danske pasienter er inkludert i kliniske kreftstudier. Vi i Kreftforeningen har derfor nå i inngangen til 2021 tydelige forventninger til regjeringens nært forestående handlingsplan for kliniske studier. Den bør svare ut helsenæringsmeldingen med offensive ambisjoner og tydelige insentiver for mer klinisk forskning.

Et annet viktig fokus i helsenæringsmeldingen var å få et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren, og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser slik at hjemmemarkedet styrkes.

MARKEDSTILGANGEN. I 2020 la Menon frem rapporten Helsenæringens verdi 2020 på oppdrag fra blant annet Abelia. Rapporten viser at det er solid vekst i den norske helsenæringen, og at næringen fremstår som godt forspent for videre vekst også i etterkant av koronakrisen. Menon har identifisert det bedriftene selv mener er den største flaksehalsen for videre vekst: Markedstilgang – altså tilgang til offentlige anbud og konkurranse på like vilkår.

Så hvorfor gjøres ikke mer for å sikre markedstilgang nå når vi så sårt trenger flere arbeidsplasser?

DEN NYE OLJEN? Vi bør satse slik vi satset på oljenæringen tilbake på 1970-tallet. Å satse på helsenæring vil gi befolkningen bedre oppfølging og hjelp når de blir syke, men også økt verdiskaping, samt flere lønnsomme arbeidsplasser i norsk økonomi.

Norske selskaper kommer også til å utvikle ny behandling for kreft som kan tas i bruk over hele verden. Derfor må vi satse på norsk helsenæring slik vi satset på oljen på 1970-tallet. Dette burde ha vært budskapet fra NHOs årskonferanse.


Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!