Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

REKRUTTERINGSTRØBBEL: I Nord-Norge er de over 80 avtalespesialistene et viktig supplement til det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet. Men det er vanskelig å rekruttere til ledige eller nye hjemler. 

Foto: pressefoto

«Ingen» vil bli avtalespesialist innen rus og avhengighet

Helse Nord har opprettet en avtalehjemmel innen rus- og avhengighet. Hjemmelen har vært utlyst to ganger, uten at noen har blitt tilsatt. 

Publisert: 2020-12-10 — 06.00

Helse Nord-styret møtes 15. desember og på sakskartet står blant annet en ny regional plan for avtalespesialister i helseregionen.

I Nord-Norge er de over 80 avtalespesialistene et viktig supplement til det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet.

Krevende å rekruttere
Men, i saken som kommer på styrets bord onsdag i neste uke, fremgår det at det er krevende å rekruttere spesialister til ledige og nye hjemler, særlig utenfor Tromsø og Bodø.

 «Hjemlene utlyses ofte flere ganger både nasjonalt og internasjonalt, med varierende resultat», heter det i styresaken.

En avtalehjemmel innen rus- og avhengighet har vært utlyst to ganger uten at noen har blitt tilsatt. Det skal vurderes ny og tredje utlysning i 2021.

For å bedre rekrutteringen, dras mer målrettet markedsføring frem som et av tiltakene. I tillegg pekes det på at rekruttering som oftest skjer fra helseforetakene, og at det derfor er viktig at utdanningskapasiteten i regionen tar høyde for behovet for nye avtalespesialister.

«Det er åpnet for å gjennomføre deler av spesialiseringen i avtalepraksis, for på denne måten å øke utdanningskapasiteten. Dette er så langt ikke prøvd i Helse Nord».

Nesten halvparten ved pensjonsalder
Rekrutteringsbehovet de neste fem årene er størst i øyefaget. Av 18 avtalespesialister vil nesten 40 prosent være 67 år eller eldre allerede innen utgangen av 2020.

«Flere ønsker å trappe ned ved å inngå senior/junioravtale, og noen har varslet at de ønsker å avslutte avtalen i løpet av få år», heter det i styresaken.

«De neste to årene vil Helse Nord derfor gå gjennom fagfeltet øye med særlig oppmerksomhet rettet mot kapasitet, variasjon i forbruk, pasientstrømmer, geografisk fordeling, utdanningskapasitet mm, med mål om å sikre rekruttering til ledige avtalehjemler, og at befolkningen får et godt og tilgjengelig tilbud. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med regionalt fagråd for øyefaget».

Når ikke målet om samarabeidsavtaler
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-20232 er målet tettere integrering av avtalespesialister i spesialisthelsetjenesten. Blant tiltak som skal bidra til at målet nås er samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og avtalespesialistene.

I den nye regionale planen i Helse Nord skal det følges opp at helseforetakene og avtalespesialistene faktis inngår gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler, noe ingen av helseforetakene i nord per i dag greier:

Finnmarkssykehuset har avtaler med 87 prosent av avtalespesialistene, UNN har avtaler med 44 prosent, Nordlandssykehuset 38 prosent og Helgelandssykehuset 83 prosent.

Man vil også avklare avtalespesialistenes rolle i Helse Nords beredskapsplaner med bakgrunn i erfaringer fra koronapandemien.

Vil prioritere arbeidet
I sin oppsummering til styret, skriver administrerende direktør Cecilie Daae at hun er fornøyd med fremdrift og gjennomføring av tiltak så langt i planperioden.

«Flere av tiltakene er av kontinuerlig og langsiktig karakter, og det er derfor naturlig å videreføre disse i kommende tiltaksplan. Tiltakene sikrer at vi ivaretar vårt ansvar for å følge opp tjenesten i tråd med rammeavtalen, og vil bidra til å utvikle samarbeidet mellom avtalespesialister og helseforetak. Her er vi fortsatt ikke i mål, og adm. direktør vil derfor prioritere dette arbeidet».

Daae adresserer også rekrutteringsutfordringene:

«I Helse Nord er det mange små og sårbare behandlingsmiljø, både i sykehus og ved distriktspsykiatriske sentre. Disse er avhengig av tilstrekkelig antall spesialister for å opprettholde tilbud og vaktordninger, og for å kunne utdanne nye spesialister. Dette vil Helse Nord RHF ta hensyn til når fremtidens spesialisthelsetjeneste skal utvikles og dimensjoneres», oppsummerer hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!