Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

ULIKT: - Det er veldig ulikt hvilke resultater som kommer frem fra hvert enkelt sykehus, sier Geir Hoff. Arkivfoto.

 

– Private kan sette standarden for offentliggjøring av legers resultater

Fra 2014 har det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet offentliggjort koloskopiresultater på sykehusnivå.

Publisert: 2020-11-06 — 03.19
- Men vi gikk en runde med dem, de forsto problemstillingen og syntes dette var greit.

Som Dagens Medisin skriver, tar lederne for de tre norske kreftscreeningprogrammene til orde for at mer informasjon om legenes prestasjoner på undersøkelser skal deles.

 Fra Gastronet er det publisert artikler som viser at smertefrie koloskopier er mer avhengig av den enkelte skopørs teknikk enn av smertestillende. Dette var bakgrunnen for økt interesse rundt offentliggjøring av resultatene fra de forskjellige sykehusene.

Skylder på «tidsnød»
I juli 2019 kom det en forskrift om nasjonale medisinske kvalitetsregistre som pålegger helsepersonell å registrere sine aktiviteter i nasjonale kvalitetsregistre.

 – Imidlertid er det i praksis fortsatt frivillig fordi det blir ikke konsekvent håndhevet, mener Hoff.

– Det er mange sykehus hvor en del skopører ikke rapporterer til Gastronet selv om sykehuset har inngått avtale. De fleste skylder på «tidsnød» - selv om det tar maks to minutter å fylle ut skjemaet til Gastronet. Det betyr at det er veldig varierende hva slags resultater som fremstår for det enkelte sykehus.

Registreringen fungerer slik at hver enkelt skopør som rapporterer, får et kodenummer som kun vedkommende kjenner til, samt sekretariatet i registeret. – Med mitt kodenummer kan jeg dermed se hvordan jeg ligger an - sammenlignet med andre. Alle skopører er oppfordret til å blottlegge sin identitet overfor sin lokale leder og det lokale skopimiljøet, slik at de kan diskutere sine resultater lokalt. En del sykehus har inngått formelle avtaler med sine skopører om dette, sier Hoff.

Lovpålagt kvalitetssikring
Det er lovpålagt at alle sykehus skal drive kvalitetssikring av virksomheten, viser han til.

– Men det står ikke på hvilket nivå og i hvilken form dette skal skje, og ikke alle håndhever dette lokalt. Det syns jeg ikke er bra.

Hva tenker du er det optimale nivå av informasjon som bør deles for pasientsikkerhetens og kvalitetssikringens del?

LES OGSÅ
Mener alle kirurgers resultater burde offentliggjøres

– Alle skopører må føle seg trygge på at målet er å forbedre kvalitet, ikke å henge ut folk. Det at dette offentliggjøres på institusjonsnivå, er helt selvsagt. Det er også selvsagt at den lokale lederen skal få innsyn i alle individuelle utøveres virksomhet. Det første vi må gjøre, er å skape større engasjement om kvalitetsutvikling i ledelsen på de lokale enhetene.

– Når det gjelder publisering av resultater som blir tilgjengelig for alle, om den enkelte leges resultater, vil private aktører helt sikkert komme dit. De kan sette standarden, og de har naturligvis interesse av dette, sier Hoff.

LES OGSÅ: Dagens Medisin møtte i 2016 Ben Bridgewater, den britiske professoren og hjertekirurgen som i flere år sto i bresjen for at alle kirurgers resultater bør offentliggjøres.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!