Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bind i vei!

Det kan selvfølgelig være en kvalitetsforskjell mellom offentlige tilpliktede helseaktører og helprivate. Ønsker vi å åpne for helsetjenester av mer variabel kvalitet?

Publisert: 2020-10-26 — 13.10

Lars Emil Aga Haugom

Innlegg: Lars Emil Aga Haugom, sykehjemslege, fastlege ved Os Allmennpraksis og lege i spesialisering (LIS2) ved Medisinsk klinikk, Haukeland universitetssykehus

HØYRE HAR som kjent forfektet «pasientens helsevesen»: Starter ikke det med god informasjon og kvalitetssikrede tjenester?

Krav til avtale om direkte oppgjør gir mulighet for å effektivisere forvaltning, forenkler innbyggeres hverdag og kan bistå til å kvalitetssikre helsetjenestene.

«BUNDET PÅ HENDER OG FØTTER». Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) argumenterer i Dagens Medisin for at grunnet endringer i folketrygdloven om krav til direkte oppgjør, må behandlere uten avtale om direkte oppgjør, opplyse pasienten om dette.

Mats A. Kirkebirkeland (H) i Stortingets Helse- og omsorgskomité er uenig og uttaler i Dagens Medisin, samme dag at det ikke er mulig å pålegge helprivate behandlere å informere pasienter hvorvidt de har oppgjørsavtale: – Vi kan ikke binde behandlere på hender og føtter, sier Høyre-politikeren.

BIND I VEI! Som fastlege og innehaver av direkte oppgjørsavtale med Helfo er jeg uenig med Kirkebirkeland: Bare bind i vei!

Vi bør ikke gi aktører carte blanche på å tilby tjenester som kanskje ikke oppfyller de kravene offentligheten stiller gjennom Helfo?

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) er Helsedirektoratets ytre etat, og har i oppgave å ivareta rettigheter til helseaktører og pasienter; i praksis hvordan det offentlige betaler for helsetjenester. Foreslått endring i folketrygdloven om krav til avtale om direkte oppgjør betyr i praksis at mange helprivate behandlere i større grad må orientere Helfo og pasienter om sin virksomhet – henholdsvis for å sikre finansiering og for at pasient skal kunne ta informerte valg.

For å få avtale om direkte oppgjør, stiller Helfo krav til virksomheten, eksempelvis gjennom kollektivavtalen for medlemmer av Den norske legeforening. Helprivate aktører uten tilknytning til det offentlige er i vesentlig mindre grad pliktet.

KVALITET. Det kan følgelig være en kvalitetsforskjell mellom offentlige tilpliktede helseaktører og helprivate. Når Kirkebirkeland argumenterer for at helprivate helseaktører må slippe å informere pasienter om hvorvidt de har avtale om direkte oppgjør, er det å gi disse aktørene carte blanche på i realiteten å tilby tjenester som kanskje ikke oppfyller de kravene offentligheten stiller gjennom Helfo.

Ønsker vi å åpne for helsetjenester av mer variabel kvalitet?

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter, men opplyser at han også er stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!