Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Mats A. Kirkebirkeland (H) er medlem i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Kan ikke binde behandlere på hender og føtter

Det er ikke mulig å pålegge behandlere å informere om at de ikke har oppgjørsavtale, mener Høyre.

Publisert: 2020-10-23 — 14.25
LES OGSÅ
Vil at helsepersonell som mangler oppgjørsavtale skal opplyse pasientene – ellers må de snart betale selv

Om man går til en lege eller tannlege som ikke har direkte oppgjørsavtale, mister man retten til å få dekket egenandelen fra Helfo.

Derfor ønsker nå SV og helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson å pålegge spesialister som ikke har avtale om direkte oppgjør, å informere pasientene om dette, slik Dagens Medisin skriver.

Saken er kommet opp i forbindelse med endringer i folketrygdloven.

Avtale om direkte oppgjør gjør at folketrygden betaler direkte til tjenesteyter for en konsultasjon eller et inngrep - i stedet for at pasienten må legge ut og få kostnaden refundert av Helfo.

Men Høyre mener det ikke er mulig å pålegge behandlere å informere om dette:

– Vi kan ikke binde behandlere på hender og føtter. Høyre mener derfor at det ikke mulig å gå for en slik løsning som SV ønsker. Det er et for inngripende tiltak for flere helprivate tjenesteytere som i dag ikke har en tilknytning til det offentlige, sier Mats A. Kirkebirkeland (H) medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Vi er opptatt av at forslaget ikke skal medføre at brukerens rettigheter innsnevres, samtidig som at tiltaket ikke skal være for inngripende for tjenesteyteren, sier Kirkebirkeland.

– Denne avveiningen er forsøkt balansert gjennom at private tjenesteytere, som tannlegene, kan velge om de ønsker å praktisere for trygdens regning. Dette i motsetning til tjenesteytere som har en avtale med det offentlige, som pålegges en plikt.

– Vi ønsker også å vise til at helsepersonell også har et ansvar. Helsepersonell skal etter Helsepersonelloven § 6 sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift. Plikten gjelder også ved ytelse av helsehjelp til den enkelte pasient.


– Tannleger og tannpleiere har i dag også en selvstendig forskriftsfestet plikt til å vurdere hvorvidt et medlem har en tilstand som kan gi krav på stønad i medhold av folketrygdloven, sier Kirkebirkeland.Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!