Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

DISKUTERTE: Styret i helse Sør-Øst diskuterte torsdag de nye planene for OUS. På bildet: Administrerende direktør Cathrine Lofthus og styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst. Arkivfoto: Vidar Sandes

Ble utfordret om ansattes motstand mot sykehusplaner

OUS-ledelsen fikk mange spørsmål om høy temperatur og intern uenighet da planene for Nye Oslo universitetssykehus var oppe til diskusjon i styret i Helse Sør-Øst.

Publisert: 2020-10-22 — 11.22

Tirsdag vedtok styret i Oslo universitetssykehus (OUS) å starte forprosjektet for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet sykehus. Det skjedde etter at anbefalingen til sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth fikk støtte fra styrets flertall. De tre ansatterepresentantene i styret stemte imidlertid imot.

De ansatte fremmet et alternativt forslag som innebar en samlet fremstilling av areal- og kostnadsmessige konsekvenser av planen som er lagt frem av direktøren, og en helhetlig virksomhetsplan. Dette forslaget ble kun støttet av forslagsstillerne.

Torsdag var sykehusplanene oppe til diskusjon i Helse Sør-Øst-styret, tilgjengelig for offentligheten via strømming.

– Jeg mener at man har bestemt løsningen før man har avklart behovet, sa styremedlem og ansattrepresentant Christian Grimsgaard, i møtet. Han etterspurte en slik oversikt som de ansatte i OUS-styret ønsket seg.

– Uten en syntese av rapportene blir dette stående som en rekke ønsker. Jeg skulle gjerne sett hva det er mulig å realisere.

Flere av ansatterepresentantene i Helse Sør-Øst-styret uttrykte bekymring knyttet til vanskeligheter med å få oversikt over planene og usikkerheten knyttet til disse.

Saken var ikke oppe votering, ettersom den ligger til behandling hos administrasjonen. Derfor fikk styret kun mulighet til å få presentert planene og gi sine innspill torsdag.

–Kan ikke få folk til å endre mening

Styreleder Gunnar Bovim og administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS) ble utfordret og spurt om stemningen internt i sykehuset.

Styremedlem Bushra Ishaq viste til motstanden fra de tre ansatterepresentantene i OUS-styret gikk imot planene og tidligere harde utfall mot planene blant legekolleger.

– Hvordan er temperaturen i organisasjonen? Spurte hun ledelsen.

– Jeg skulle mer enn noe annet ønske at vedtaket vi fattet var enstemmig. Men vi har ikke noe virkemiddel for å få folk til endre mening enn å argumentere, sa styreleder Gunnar Bovim, som viste til stortingsvedtak som ligger til grunn for sykehusplanene. 

– Jeg opplever at det er en annen medvirkningskultur i sykehuset nå enn for litt siden. Det betyr ikke at alle er enige, sa Bovim.

– Jeg kan ikke se at vi kan la være å gå videre i prosjektet og vente på at det skal gi seg. Jeg tror tvert imot at vi må holde tempoet oppe.

Direktørens største problem

Direktør Bjørn Atle Bjørnbeth vedkjente at uenigheten internt er ett av hans største problemer.

– Jeg er ganske mye rundt og treffer folk i organisasjonen. Det er høy temperatur og det er definitivt mange som er imot målbildet, men det er veldig sammensatt og ikke alle ansatte har det samme målbildet. Min grunn til at jeg har landet på dette målbildet, mot de ansattes råd, er at jeg mener at dette er best for denne organisasjonen. Det betyr ikke at bordet er ryddet for uenighet, sa Bjørnbeth.

– Jeg kan ikke by på nye stortingsvedtak, jeg kan styre hvordan kortene legges videre. Det betyr ikke at alle vil være enige om hvor vi legger kortene, men jeg kan by på medvirkning.

Rokaden er ikke avklart

Et tema som har vært oppe i debatten om de nye sykehusene det så kalte rokadeprosjektet ved Rikshospitalet. Ettersom Rikshospitalet etter planen skal bygges om, må blant annet dagens hovedinngang og tilgrensende arealer fjernes. Det vil få følger for den pågående driften.

På spørsmål fra styremedlem Kirsten Brubakk om dette prosjektet vedtatt, svarte direktør Bjørn Atle Bjørnbeth avkreftende.

– Dette vil ha en enorm innvirkning på Rikshospitalet de neste ti årene, sa Bjørnbeth om prosjektet, og viste til at det både vil bli snakk om nye permanente løsninger og foreløpige løsninger over lang tid.

–Det er satt i gang en mulighetsstudie, for å se hvordan vi kan få dette til. Dette har enorme implikasjoner og er på ingen måte ferdigsnakka.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!