Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Har tran blitt skadelig?

Vi var klar over at tilskudd av vitamin D var under lupen, men det er uheldig at en endring av en historisk og veletablert praksis ble annonsert i mediene – uten en høring blant helsepersonell.

Publisert: 2020-10-07 — 13.44

Astrid Midtsund

Kronikk: Astrid Midtsund, helsesykepleier i Oslo kommune
Vibeke Østberg Landaas, klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssykehus (OUS)

VI VAR NOK mange helsearbeidere som satte kaffen i halsen da vi våknet til NRK-nyheten om at Helsedirektoratet har endret et av sine fundamentale kostråd: At barn under ett år ikke bør få tran. Det er ikke ofte at Helsedirektoratet gjør helomvending i sine kostråd – og i hvert fall ikke når det gjelder spedbarnsernæring.

Vibeke Østberg Landaas

At tilskudd av vitamin D var under lupen, var vi klar over, men at en endring av en historisk og veletablert praksis skulle bli annonsert gjennom mediene før dette hadde vært på høring blant helsepersonell, er uheldig på flere måter.

KUNNSKAPSBASERTE RÅD. Torsdag 17. september sitter helsesykepleieren med et nybakt, usikkert og stolt foreldrepar til en liten jente. Helsesykepleieren møter foreldrene på hjemmebesøk og forsøker å skape en god relasjon til foreldrene ved å lytte og samtidig gi kunnskapsbaserte råd, om amming, psykisk helse og videre oppfølging.

Rådene om tran eller vitamin D fra fire uker presenteres med en kort forklaring om DHA-fettsyrenes gunstige effekter, samt hvordan D-vitaminet bidrar til at skjelettet til babyen blir hardt: At det viktigste er tilskudd av D-vitamin fordi dette ikke skilles ut gjennom morsmelken. At tran likevel er best for å få etablert vanen.

SVEKKER TILLIT. Foreldrene lytter, suger til seg all informasjon og tilliten mellom helsestasjonen og foreldrene etableres, inntil neste dag -når foreldrene leser nyheten om at tran ikke anbefales til barn under ett år – og de oppfatter at tran er farlig for barn under ett år.

Vi ønsker oss bedre kommunikasjon med Helsedirektoratet, og en mulighet til å komme med innspill og betraktninger underveis

Hva skjer med foreldrenes tillit til helsesykepleieren som fagperson når foreldrene ringer dagen etter for å høre om hva dette betyr? Og enda verre, hva hvis helsesykepleieren ikke engang har fått med seg nyheten på NRK? Vil foreldre, i en allerede sårbar situasjon følge helsesykepleiers råd videre? Neppe.

UBESVARTE SPØRSMÅL. Også på sykehuset kimer telefonen med spørsmål fra usikre foreldre, som nå har forstått det som at tran er helsefarlig; utsatt for miljøgifter? Foreldrene er bekymret for at den lille hjemme har fått i seg noe hun ikke burde gjennom tidligere tranråd. Ernæringsfysiologer og leger veksler usikre blikk, og søker febrilsk på Helsedirektoratets nettsider i forsøk på å avklare hva som er den faglige begrunnelsen bak helomvendingen.

Svaret er ikke å oppdrive, annet enn at barn som får morsmelkerstatning nå får nok vitamin D gjennom økt berikningsgrad. Dette besvarer imidlertid ikke hvorfor tranen forsvant ut.

Flere spørsmål blir stående ubesvart: I Norge er det få barn som kun får morsmelkerstatning, hvordan blir anbefalingene til barn som får en kombinasjon av morsmelk og morsmelkerstatning? Hva skjer når barnet fyller ett år, skal barnet da begynne med full dose tran? Hva med premature barn, som har et høyere behov for både vitamin D og omega 3-fettsyren DHA? Skal de ha tran? Og ikke minst, hva var egentlig det faglige fundamentet for å gi en så høy dose av DHA til de minste tidligere?

KOGNITIV UTVIKLING. Det er godt kjent at DHA er nødvendig for utvikling av hjerne og nervesystem hos foster og spedbarn, og European Food Safety Authority (EFSA) har konkludert med at barnet bør få i seg minst 100 mg DHA per dag for å oppnå en tilfredsstillende effekt for kognitiv utvikling.

Innholdet av DHA i morsmelk avhenger i stor grad av hva mor spiser. Likevel presiseres det ikke i anbefalingen hvor mye fisk eller tran må mor spise for at nivået skal være adekvat. Det er et stort sprang fra å anbefale 5 ml tran, tilsvarende 600 mg DHA, til kun å anbefale morsmelk – der 5 dl morsmelk tilsvarer ca 80 mg DHA hvis mor ikke tar tran.)

ETTERLYST: KOMMUNIKASJON! Det ble tidligere også argumentert med at det var viktig å etablere gode vaner, og dermed venne barnet til tran tidlig. Er dette ikke så viktig lenger? Hvor mange barn vil ta tran når de begynner først i ett-årsalderen? Vi vet at kosthold handler om vaner, og barn er mest åpne for nye smaker i spedbarnsalderen.

Her skulle vi ha ønsket oss bedre kommunikasjon med Helsedirektoratet. Vårt poeng er ikke at den nye anbefalingen nødvendigvis er feil, men slike endringer bør kommuniseres i forkant til dem som faktisk blir konfrontert med spørsmålene i det daglige. Neste gang ønsker vi mulighet for å komme med innspill og betraktninger underveis i en endring som dette.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 16/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Tanja Kalchenko 12.10.2020 15.53.42

  Lege

  Tilskudd av algeolje er god kilde til de samme EPA og DHA (de langkjedede omega3 fettsyrene), og helt fri for miljøgifter, i motsetning til tran og det fisk. Alger dyrkes i lukkede systemer på land.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!