Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

VIL DELE: – Vi støtter en oppmykning av regelverket som bidrar til deling av viktige helsedata, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Foto: Kreftforeningen

Kreftforeningen positiv til at leger får bredere tilgang til pasientopplysninger

– Tilgang på helsedata kan være nøkkelen til å redde flere liv, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Publisert: 2020-09-09 — 16.49

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et nytt forslag om å endre reglene for deling av informasjon i helsetjenesten. Det innebærer blant annet at leger vil kunne sjekke journalen til en pasient for hjelpe andre pasienter og å gi adgang til å sjekke pasientopplysninger for å vurdere om de kan brukes i undervisning av helsepersonell. Kreftforeningen er positiv til at det nå foreslås endringer.

– Vi støtter en oppmykning av regelverket som bidrar til deling av viktige helsedata, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til Dagens Medisin.

Hun presiserer at foreningen ikke har rukket å gå inn i detaljene i høringsforslaget fra departementet, men at foreningen på generelt grunnlag mener at tilgang til data vil være viktig for fremtidens behandling.

– For mange vil det føles meningsfylt å vite at deres utredning og behandling kan hjelpe andre. For kreftpasienter er dette spesielt viktig fordi behandlingen stadig utvikler seg og blir mer persontilpasset. Tilgang på helsedata kan være nøkkelen til å redde flere liv.

Støtter deling av data

Generalsekretæren viser til funn fra spørreundersøkelser som foreningen har fått gjennomført. «Omverdenundersøkelsen 2018» er gjennomført av TNS Kantar på oppdrag fra Kreftforeningen.

Undersøkelsen, som er basert på i overkant av 1000 webintervjuer med et landsrepresentativt befolkningsutvalg, viser at 77 prosent er enige i at de «vil ha mulighet til å dele (hele eller deler av) sin journal med annet helsepersonell. Det var litt færre enn året før. 67 prosent ønsket å dele med forskere.

I en undersøkelse fra Kreftforeningens eget brukerpanel i 2019, bestående av 2150 kreftpasienter og pårørende, oppga 94,5 prosent at «det er greit at helsepersonell med taushetsplikt skal kunne benytte helsedata til å bedre behandlingen for andre pasienter».

Opptatt av tydelige retningslinjer

– Vi jobber mye for å gjøre helsedata mer tilgjengelig, både for hver enkelt pasient, men også blant helsepersonell og på tvers av sykehusene. Det vil føles tryggere for pasientene og legene å vite at de medisinske avgjørelsene er vurdert av flere og baserer seg på solid erfaring. Det mener vi vil føre til raskere diagnostikk, samt bedre og mer effektiv behandling. Det vil også føre til mindre feilbehandling og overbehandling, sier Ross.

– Samtidig er det viktig at bruken og delingen av helsedata alltid er til pasientenes beste, og sikrer personvernet. Tydelige retningslinjer er avgjørende for at folk skal ha tillit til systemet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!