Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kan heltidsstillinger svekke tilbudet til pasientene?

De saksøkte ved Sykehuset Østfold – og deres kolleger – skal vite at de har oss alle i ryggen. I mellomtiden håper vi at arbeidsgiver tar til fornuft.

Publisert: 2020-09-03 — 17.31

Kenneth Sandmo Grip

Innlegg: Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved St. Olavs hospital, Trondheim

GIR HELTIDSSTILLINGER dårligere pasientsikkerhet og et svekket pasienttilbud? Dette synes i alle fall å være holdningen til Sykehuset Østfold. Om cirka to uker starter en rettsak der sykehuset har saksøkt fire ansatte fordi de har bedt om utvidet stilling i «sin» enhet.

Kravet ble fremmet i forbindelse med at arbeidsgiver har lyst ut stillinger. De ansatte mener det er behov for deres arbeidskraft, og de har krevd at deler av de utlyste stillingene gis til dem. De ansatte har fått medhold fra Tvisteløsningsnemnda i at dette er noe de har krav på.

Dermed skulle en tro – og det trodde jo sykepleierne et øyeblikk – at dette ble avklart.

PERSONELLMIKS. I dette pandemiens år har alle arbeidsgivere i helsevesenet erfart at miks av personell på tvers av avdelinger er uheldig med tanke på smittevern. Arbeidsgivere har til og med gått til det skritt å hindre at ansatte jobber slik.

En har satt sammen grupper av ansatte i «kohorter» og strukket seg langt for at disse gruppene ikke en gang skal møtes i «forbifarten».

Mange deltidsansatte, som har hatt flere arbeidsgivere for å få hele stillinger, har opplevd at dette ikke lenger har vært greit. Og vi har alle erfart hva mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere betyr for kapasitet i helsevesenet til å håndtere en pandemi.

TVANG. Samtidig går en av landets arbeidsgivere til søksmål mot egne ansatte fordi de har fremmet et rettmessig krav om økt stilling i sin egen avdeling. Ved nyfødtintensiv avdeling, hvor disse sykepleierne jobber, intensivbehandles nyfødte som er svært sårbare og som krever topp kompetanse. Denne kompetansen ønsker de å bruke på heltid, til pasientenes beste.

Det er fristende å lure på hva sykehusets direktør – i sitt tidligere verv som president i Legeforeningen – ville ha ment om en slik behandling av ansatte?

Sykehuset Østfold vil tvinge de ansatte til å jobbe ved flere avdelinger. Et paradoks, både med tanke på fagkompetansen de besitter og med tanke på smittevernhensyn, som alle har vært opptatt av siden mars.

SIKKERHET? Sykehuset Østfold sier at flere ansatte i hel stilling av en eller annen grunn vil gi et dårligere pasienttilbud og redusert pasientsikkerhet. Dette i en enhet der kun tre av 56 ansatte har hel stilling fra før. For undertegnede er dette et svært godt eksempel på hvordan arbeidsgivere i helsevesenet tar utgangspunkt i hvor få ansatte en kan klare seg med når en legger opp bemannings- og arbeidsplaner.

En har ingen buffer for kjent og vedvarende fravær. Dette resulterer i at arbeidsplanene bare går opp dersom alle jobber deltid. Dette er selvfølgelig helt på tvers av helseministerens soleklare forventning til alle sykehus om flest mulig ansatte i hel stilling. Og så er det et stjerneeksempel på hvorfor arbeidet med heltid ofte stagnerer og virker umulig.

FORNUFT. Jeg forstår at nåværende direktør i sykehuset kanskje har arvet denne saken, men det er fristende å lure på hva sykehusets direktør Hege Gjessing ville ha ment om en slik behandling av ansatte – i sitt tidligere verv som president i Legeforeningen.

De saksøkte og deres kolleger skal vite at de har oss alle i ryggen.

I mellomtiden håper vi at arbeidsgiver tar til fornuft.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!