Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Den doble tragedien

Vi kan ikke tillate at stadig flere unge kvinner dør, fordi vi velger å ikke kvalitetssikre celleprøvene.

Publisert: 2020-07-15 — 14.00

Sveinung Sørbye

Kronikk: Sveinung Sørbye, dr.med., klinisk patologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Bjørn Westre, overlege, avd. for patologi, Ålesund Sjukehus

Bjørn Westre

 

FOR KVINNER i 20-30 åra som er i fare for å dø av livmorhalskreft – for deres familie og venner – er det meningsløst og uforståelig. For oss som leger er det hjerteskjærende når vi vet det kunne vært unngått.

På ett år (2017-2018) døde 20 prosent flere kvinner av livmorhalskreft. Noen er unge. Forekomsten økte samme år med 19 prosent. Den er stabil eller synkende for kvinner over 40 år, men klart økende for kvinner mellom 25 og 39 år. Livmorhalskreft er den vanligste kreftformen for kvinner under 35 år. Oppdages sykdommen tidlig, vil rask behandling gi store sjanser for å bli helt frisk.

På ett år døde 20 prosent flere kvinner av livmorhalskreft
Sveinung Sørbye

Frem til nå har alle livmorhalsprøver blitt analysert manuelt i mikroskop (cytologi). Dette er en vanskelig og ressurskrevende oppgave. Siden det er menneskelig å gjøre feil, skjer det dessverre for ofte at kreft eller forstadier til kreft oversees slik at livreddende behandling forsinkes.

NY METODE. I en erkjennelse av dette har HPV-test erstattet celleprøve for kvinner mellom 34 og 69 år i livmorhalskreftprogrammer. En HPV-test kan oppdage flere forstadier til livmorhalskreft tidligere enn cytologi, og dermed forebygge flere tilfeller av livmorhalskreft. Men - testen er dessverre ikke egnet for yngre kvinner. Derfor testes unge kvinner fortsatt kun med celleprøve. Og celleforandringer og forstadier til kreft kan lett overses da de vurderes i mikroskopet. Konsekvensen er at for mange unge kvinner som følger programmet utvikler livmorhalskreft til tross for at de tester seg regelmessig. Mange av disse tilfellene kunne vært unngått.

STORE ERSTATNINGER. De siste fem årene er det utbetalt mer enn 60 millioner kroner i erstatning til kvinner som har utviklet livmorhalskreft, til tross for at de testet seg i livmorhalsprogrammet. For å stoppe den uheldige utviklingen, må vi få på plass sikre og gode tester også for de unge kvinnene, som sammen med HPV-vaksinen kan forebygge enda flere krefttilfeller. Løsningene er her – kvalitetssikring finnes. Det handler kort og godt om å kvalitetssikre celleprøvene til alle kvinner under 34 år med en tilleggstest.

RASK BEHANDLING. I erkjennelse av sårbarheten til manuell tolkning av celleprøver i mikroskop har flere sykehus, innenfor egne økonomiske rammer, prioritert å kvalitetssikre celleprøvene til unge kvinner. Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sjukehuset i Ålesund har vi innført kvalitetssikring som fast rutine. Det gjør vi fordi vi ønsker å være trygge på at vi gir alle kvinner som kommer til oss muligheten til å oppdage sykdommen tidlig og få rask behandling. Vi vet det er vanskelig å lese cytologi. Vi ønsker å minimere sannsynligheten for at vi gjør feil som kan ramme våre unge kvinnelige pasienter. 

LØSNINGEN ER ÅPENBAR. Nå er tiden inne for at dette må bli et tilbud til alle kvinner – uavhengig av bosted. Norsk helsetjeneste er tuftet på prinsippet om likeverdig behandling. Forsvarlighetskravet er førende for tjenestene som tilbys. Det må også gjelde unge kvinner. Løsningen er åpenbar. Kostnadene er marginale. Og gevinstene er store.

En løsning er å ta i bruk kvalitetssikring av celleprøvene til yngre kvinner som del av Livmorhalsprogrammet. Alternativt at helseforetakene får i oppdrag å kvalitetssikre celleprøvene som en del av sitt sørge for ansvar, og at det gis dekning for dette innenfor sykehusbudsjettene. Vi kan ikke tillate at stadig flere unge kvinner dør, fordi vi velger å ikke kvalitetssikre celleprøvene.

Slik sikrer vi økt og reell trygghet for unge kvinner.

Slik redder vi liv.

Slik sikrer vi betydelige ressurser for den enkelte kvinne, hennes familie og samfunnet i sin helhet.

Vi vil påstå at dersom vi hadde opplevd en 20 prosent økning i død og alvorlig sykdom blant en gruppe menn mellom 40 og 60 år ville alle tilgjengelige løsninger blitt tatt i bruk. Tiden er overmoden.

Nå må helseminister Bent Høie skjære igjennom og sikre at også unge kvinner får diagnostikk som gir reell trygghet.

Sveinung Sørbye opplyser at UNN har fått utført HPV mRNA testing hos produsent uten kostnader. Bjørn Westre har ingen oppgitte interessekonflikter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!