Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

GODE ERFARINGER: Etter en toårig pilotperiode forlenges nå metodevurderingssamarbeidet mellom Finland, Norge og Sverige - FiNoSe - med tre år. Bildet viser den første felles metodevurderingen gjort gjennom FiNoSe-samarbeidet, på preparatet enzalutamid (Xtandi). Illustrasjon: Getty Images/skjermdump

Nordisk samarbeid på metoder forlenges med tre år

FiNoSe-samarbeidet mellom finske, norske og svenske legemiddelmyndigheter på metodevurdering og refusjon av legemidler, går inn i en ny fase.

Publisert: 2020-07-10 — 06.00

KLAR FOR TRE NYE ÅR: Einar Andreassen, enhetsleder ved Legemiddelverket, håper flere legemiddelselskap vil få sine legemidler metodevurdert gjennom FiNoSe-samarbeidet. 

Foto: SLV

Siden 2018 har de tre nordiske landenes legemiddelmyndigheter hatt en pilotfase der de har fått teste ut hvordan de sammen kan effektivisere behandlingen av metodevurderinger og refusjon for nye legemidler.

– Et hovedmål med denne piloten har vært å dele på arbeidsmengden og rett og slett redusere ressursene som inngår i en metodevurdering. På den måten ønsker vi å gjøre saksbehandlingen raskere sammen. I stedet for at samme arbeidet skal gjøres tre ganger, forklarer Einar Andreassen, som er enhetsleder for metodevurdering og refusjon i Legemiddelverket (SLV).

Tre selskaper har deltatt i FiNoSe
Nå er piloten som startet i 2018 avsluttet, og det er vedtatt at samarbeidsprosjektet nå forlenges for en ny treårsperiode.

– Våre erfaringer er veldig gode. Vi har hatt et godt samarbeid på tvers av landene, men også med legemiddelselskapene som har vært involvert i pilotsakene, sier Andreassen.

Det er frivillig for legemiddelselskapene å søke om at deres preparater skal bli metodevurdert gjennom FiNoSe-samarbeidet. Siden oppstarten i 2018 har Roche, Astellas og BlueBird Bio samarbeidet med finske, norske og svenske myndigheter om metodevurdering av hvert sitt preparat.

– Sistnevnte selskap står bak genterapien Zynteglo, som det nå gjennomføres felles prisforhandlinger på for hele Norden, inkludert Danmark og Island basert på FiNoSe-rapporten. Dette er en positiv forlengelse av FiNoSe-samarbeidet. 

– Kvalitetssikrer hverandre
Enhetslederen peker på mulighetene for kvalitetssikring på tvers som en av fordelene med samarbeidet.

– Det sikrer at vi får et likelydende beslutningsgrunnlag, men også at vi kvalitetssikrer hverandre. Det fremhever kvaliteten i metodevurderingene.

– Hva har vært tilbakemeldingene fra selskapene som har deltatt i FiNoSe?

– De har vært positive. Det har nok vært noen barnesykdommer og startvansker, som ulike måter å skrive og å formulere seg, men disse utfordringene har gått seg til. Vi har funnet en god måte å jobbe sammen på. Mitt inntrykk er at spesielt BlueBird Bio, siste selskap inn i dette samarbeidet, har vært veldig fornøyde med prosessen.

Oppfordrer flere selskap til å melde seg
– Det er kun et fåtall av det totale antallet metodevurderinger i de tre landene som gjøres gjennom FiNoSe-samarbeidet. Kan dette på sikt bli en ordning for alle metodevurderinger i Finland, Norge og Sverige?

– Det er nok et hårete mål. Foreløpig er vi egentlig bare positive til å få flere saker inn. Vi har ikke satt noe krav om at selskapene må bruke FiNoSe, og det vil fortsatt være frivillig. Men selskapene vil jo selv kunne spare ressurser, ettersom de kun vil måtte sende inn en samlet dokumentasjonspakke. Så vi oppfordrer absolutt flere legemiddelselskaper til å bruke FiNoSe-samarbeidet for sine metodevurderinger, sier Andreassen.

– Vil det være aktuelt å dra inn flere land i dette samarbeidet, som for eksempel Danmark?

– Det er først og fremst viktig å få til et godt samarbeid mellom disse tre landene, og det har vi nå fått til. Danmark har ikke vært med i FiNoSe, men har deltatt i felles metodefaglige workshops. De er nå i prosess med å legge om sitt system for å ligne det norske og svenske systemet, og gå over til samme type analyser som vi gjør.  Avtalen om forlengelse av samarbeidet er inngått mellom Finland, Norge og Sverige, men dersom det kommer en søknad fra Danmark, vil vi selvsagt gjøre en vurdering.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!