Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

– MYE BEDRE: – Man har nå landet på den mest fleksible løsningen, og en løsning som er mye bedre og ikke like kategorisk avvisende enn det som kom ut av 17. desember-vedtaket, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI).

Foto: Vidar Sandnes

Fornøyde med omgjøring av kontroversielt vedtak

– Den viktigste forskjellen rent prinsipielt vil nå være at selskapene ikke blir automatisk diskvalifisert dersom de kommer med et nytt legemiddel i løpet av en tilbudsperiode, sier Erling Ulltveit i LMI. 

Publisert: 2020-06-25 — 12.27

17. desember 2018 fattet Beslutningsforum for nye metoder et vedtak om retningslinjer for deltakelse i legemiddelanbud som skulle vise seg å bli kontroversielt.

Les også: – 17. desember-vedtaket var en skjellsettende hendelse

De den gangen nye retningslinjene for anbud på legemidler tilsa at «deltakelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemidlet fra Beslutningsforum for nye metoder før tilbudsfristens utløp. Tilbud på legemidler som ikke er besluttet innført ved tilbudsfristens utløp skal avvises. Legemidler (både nye og ved ny indikasjon) som besluttes innført etter tilbudsfrist for en konkurranse vil kunne innlemmes i neste anbudskonkurranse. Legemidlet må vente med å tas i bruk til neste anbud trer i kraft.»

– Den mest fleksible løsningen
På oppdrag fra Beslutningsforum gjennomførte Sykehusinnkjøp en utredning for å se på alternativer til «17. desember-vedtaket». Blant to alternativer besluttet Beslutningsforum under sitt møte mandag 22. juni å gå for modell 2.

– Man har nå landet på den mest fleksible løsningen, og en løsning som er mye bedre og ikke like kategorisk avvisende enn det som kom ut av 17. desember-vedtaket, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), til Dagens Medisin.

Det nye «22. juni-vedtaket» lyder som følger:

 • Nytt legemiddel der det ikke finnes faglig likeverdig alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Ingen endring fra dagens praksis. Legemiddelet kan tas i bruk fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum.

 • Legemiddel som får godkjent ny indikasjon: For dette bruksområdet finnes det ikke andre legemidler som blir vurdert som faglig likeverdig med det aktuelle legemiddelet: Legemiddelet kan tas i bruk til det nye bruksområdet fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum. Dersom prisen som ligger til grunn for godkjenning medfører endring i rangering i andre eksisterende anbud, vil det bli gjennomført en ny konkurranse.

 • Legemiddel (nytt eller eksisterende) der det allerede finnes faglig likeverdige alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Legemiddelet kan tas i bruk rutinemessig selv om det godkjennes etter tilbudsfrist. Det forutsettes at det er sendt inn anbudspris innen tilbudsfrist. Bruk av legemidler som innebærer ny pris i løpet av avtaleperioden, kan eventuelt kun tas i bruk unntaksvis. Unntaksvis bruk av legemidlene skal søkes gjennom allerede eksisterende ordning for unntak i Nye Metoder.

– Ikke automatisk diskvalifisert
Ulltveit viser til at en rapport fra Sykehusinnkjøp viste at 15 legemidler i perioden desember 2018-jnauar 2020 ble stoppet fra å delta i offentlig anbudskonkurranse som følge av 17. desember-vedtaket.

– Den viktigste forskjellen rent prinsipielt vil nå være at selskapene ikke blir automatisk diskvalifisert dersom de kommer med et nytt legemiddel i løpet av en tilbudsperiode. Det største problemet var at disse legemidlene ut ifra 17. desember-vedtaket måtte gjennom godkjenning i Beslutningsforum før eventuell anbudsdeltakelse, og dette leddet er nå tatt bort.

Seniorrådgiveren forteller at flere av LMIs medlemsselskaper reagerte negativt på vedtaket Beslutningsforum gjorde 17. desember 2018, og at bransjeorganisasjonen siden den gang har jobbet aktivt for å få endret på vedtaket.

– Dette har blitt tatt opp med helseforetakene, og drøftet med diverse andre aktører. Når disse etter hvert har sett konsekvensene, har vi klart å oppnå forståelse og klart å endre de tidligere synspunktene, sier Ulltveit.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!