Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

BESLUTNINGSFORUM: Arkivbilde av Beslutningsforum for Nye metoder. Her avbildet i februar, med de fire RHF-direktørene, Cecilie Daae i Helse Nord, Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst, Stig Slørdahl i Helse Midt, og daværende Helse Vest-direktør Herlof Nilssen. Nåværende direktør i Helse Vest er Inger Cathrine Bryne.

Sa nei til medisiner for brystkreft og hyperkolesterolemi

Beslutningsforum for nye metoder hadde sitt siste møte før sommeren, mandag.

Publisert: 2020-06-23 — 10.48

Under møtet til Beslutningsforum for nye metoder mandag, vurderte de flere nye legemidler og to metoder.

Forumet som bestemmer hvilke metoder og behandlinger som skal benyttes i Norge sa i mandag ja til benforankrede ekstremitetsproteser, og nei til stående MR-undersøkelse, og tre legemiddelbehandlinger.

Benforankret ekstremitetsprotese innebærer at man implanterer titanbolter som rester av amputert legemsdeler gror inn i. Titanboltene stikker ut, slik at en protese kan festes i bolten. Det er en rekke fordeler, men også noen komplikasjoner med metoden, heter det i Beslutningen på nye metoder.


Kolesterolbehandling
Lomitapid (Lojuxta) innføres ikke til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.

Det heter i beslutningen at det er ønskelig å ta i bruk behandlingen til en svært begrenset gruppe, men at prisen til legemiddelet er for høy i forhold til dokumentert nytteverdi.

Sykdommen, som er svært sjelden, skyldes at et barn har arvet en genfeil fra mor og far, som fører til ekstra forhøyede LDL-kolesterolverdier. Ifølge prisvurderingen til Legemiddelinnkjøp kan det dreie seg om 6 nye brukere per i dag.

– Ubehandlet kan pasientene ha fire ganger så høyt kolesterolnivå som normalt. Hjerte-karsykdom kan utvikle seg allerede i barnealder, og død kan evntuelt inntreffe før 20-årsalder, heter det i meldingen på Nye metoder.

Nei til brystkreftmedisin
Mandag ble det også sagt nei til neratinib (Nerlynx), for forlenget adjuvant behandling av voksne pasienter i tidlig stadium av HER2-brystkreft. Metoden var for pasienter som har fullført behandling med trastuzumab. «Data er umodne, og det er foreløpig for tidlig å si om behandlingen har effekt på totaloverlevelse», heter det i beslutningen.

Beslutningsforum sa også nei til ruksolitinib (Jakavi) for behandling av sykdomsrelatert splenomegali, eller symptomer ved myelofibrose. Sykdommen fører til økt produksjon av blodceller i beinmargen, som gradvis fører til beinmargsfibrose.

«Det er betydelig usikkehert knyttet til størrelsen på den dokumenterte effekten, og prisen er for høy», heter det.

I meldingen fra Beslutningsforum presiseres det at behandlingen kan fortsettes hos pasienter som allerede får medikmanete, men at det ikke skal startes ny behandling.

 

Mandag vedtok også Beslutningsforum å kunne godta andre prisavtaler enn flat prisrabatt. Les mer om det her.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!