Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

STØRRE RISIKO: – Jeg forstår godt at fastlegene var bekymret for å smitte familien og andre pasienter, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin. Hun mener fastleger har større risiko for å bli smittet enn helsepersonell på sykehus. 

Foto: Julie Kalveland

– Urimelig fordeling av smittevern-utstyr

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin knytter smittefrykt blant fastleger til fordelingsnøkkelen for smittevern-utstyr i helsetjenesten.

Publisert: 2020-06-11 — 09.00
Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Jeg forstår godt at fastlegene var bekymret for å smitte familien og andre pasienter, sier Marte Kvittum Tangen til Dagens Medisin om spørreundersøkelsen som viser at syv av ti fastleger var bekymret for å smitte sine nærmeste og sine pasienter i tiden etter påske.

Tangen viser til at fastlegene møter «usorterte» pasienter.

– Det er en helt annerledes smitterisiko-vurdering for helsepersonell på sykehus, hvor noen allerede har vurdert smitterisikoen. Vi vet at 50 prosent av smitten skjer fra pasienter som ikke har symptomer, enten før symptomene har oppstått eller fra asymptomatiske bærere. Det betyr at risikoen for smitte hos fastlegen er større, sier allmennlegelederen.

– Vi har vært opptatt av å unngå at helsepersonell blir bærere av viruset. Det er også viktig for å ivareta de sårbare pasientene, slik at de kan være trygge når de oppsøker lege eller legen må oppsøke dem.

– Stor usikkerhet

Spørreundersøkelsen viser at 57 prosent av legene svarer at de er uenig eller litt uenig i at de har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr for å beskytte seg selv, øvrig personale og pasientene.

Undersøkelsen ble besvart de to ukene etter påske.

– På dette tidspunktet var det stor usikkerhet, og mange opplevde at det var små lagre og lite utstyr, sier Tangen.

– Her blir det et spørsmål hva den som svarer definerer som «tilstrekkelig», for eksempel om det er snakk om nok utstyr til neste uke eller flere måneder fremover. Men jeg forstår godt at mange fastleger på dette tidspunktet ikke hadde det de regnet som tilstrekkelig.

– Tallene i undersøkelsen viser nok at det var reell grunn til bekymring for smittevernet, sier Tangen.

– Urimelig fordeling

Hun mener det er grunn til å kritisere fordelingsnøkkelen som har blitt benyttet hvor 20 prosent av smittevernutstyret har gått til kommunene, 70 prosent til sykehusene og 10 prosent til et sentralt lager.

– Jeg er uenig i regelen om at kommunene skulle få 20 prosent av utstyret og sykehusene 70 prosent. Flere ble behandlet i kommunene og i hjemmene, så behovet var større der. Det kan så klart sies at hver pasient krever mer utstyr på sykehusene når pasienten er innlagt, men vi opplevde at fordelingen var urimelig, sier allmennlegelederen, som samtidig understreker at hun uttaler seg om situasjonen etter påske.

– Med god tilgang til utstyr, som i dag, får ikke fordelingsnøkkelen så stor betydning.

I en tidligere versjon av artikkelen sto det at 80 prosent av smittevernsutstyret ble fordelt til sykehusene. Det korrekte er at 70 prosent går til sykehus og 10 prosent til et sentralt lager.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Post ASCO 2021

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!