Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

REKRUTTERE OG STABILISERE: Formålet med forskriftsendringen er stabilisering i og rekruttering til annet allmennlegearbeid i kommunen og fastlegeordningen og er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten, forteller statssekretær Inger Klippen. 

Foto: Julie Kalveland

Vil gjøre det enklere for leger å spesialisere seg i allmennmedisin

Regjeringen vil endre refusjonsforskriften slik at det blir mulig for leger i spesialisering å være tilstede i praksis samtidig med fastlegen. 

Publisert: 2020-06-03 — 13.11

– I tillegg til å legge til rette for spesialisering i allmennmedisin vil endringen kunne gi avlastning for fastlegen, sier Inger Klippen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, men understreker at det ikke åpnes for en generell vikarordning. 

Kommunene skal legge til rette for at leger som er fast ansatt i kommunen skal kunne spesialisere seg, men det er ofte utfordrende for disse legene å få oppfylt kravet om å jobbe i fastlegepraksis. 

LES OGSÅ
Fastlegene i Bodø er forsiktige optimister

Introduksjonsavtaler
Dette vil regjeringen endre på gjennom å innføre introduksjonsavtaler. Introduksjonsavtaler gir leger under spesialisering i allmennmedisin rett til trygderefusjon under visse vilkår, når de jobber på andre fastlegers lister selv om fastlegen som har ansvar for listen er til stede på legekontoret samtidig. Introduksjonsavtalene er tidsbegrenset til to års fulltidsarbeid.

– Samtidig åpner forskriftendringen for å gi fastlegen anledning til å kombinere ulike engasjement med fastlegeyrket. Men det er en klausul i disse avtalene. Den fastlegen som tar inn en annen på introduksjonsavtale, kan ikke øke listelengden, forklarer Klippen. 

Den fastlegen som tar inn en annen på introduksjonsavtale, kan ikke øke listelengden
Inger Klippen, statssekretær HOD

– Ordningen skal også gjøre det enklere for de unge som vil prøve ut yrket fordi de slipper å måtte kjøpe seg en liste og investere mye penger før de er sikre på at dette er retningen som passer for dem, legger hun til. 

Stabilisere og rekruttere
Endringene vil også gi fastlegen anledning til å gi veiledning og støtte til vikaren, og gjøre det enklere for kommunene som trenger dem i ulike engasjement.

Det er kommunene som må søke Helsedirektoratet om å få introduksjonsavtaler.

LES OGSÅ
1,6 milliarder til fastlegeordningen

Formålet med forskriftsendringen er stabilisering i og rekruttering til annet allmenn-legearbeid i kommunen og fastlegeordningen og er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten som Helse- og omsorgsdepartementet la frem 11. mai.

Her kan du lese Dagens Medisins artikler om handlingsplanen

Høringsfristen er satt til 25. august

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 06.06.2020 09.29.49

  Lege

  Vi har fått en ALIS som har skaffet seg en taburett i tidsskriftet og taler på vegne av «den styrte generasjon» av nye fastleger. Ulempen er at det målbæres meninger om hvordan FLO må skikke seg. Rimelig arrogant, spør du en veteran i faget. Vi blir referert fra onde tunger, omtrent som en udifferensiert ontologi om penger: «Iblant helbrede, ofte lindre, alltid takste». Og inn i dette vil ALIS, som karikerer manglende samarbeid med andre? Ikke helt unaturlig ar statssekretær Klippen henger seg på dette med en finurlig forskriftsendring om mer pengeløst dugnadsarbeid fra den etablerte fastlegen. Det er forsket på dette og myndighetene har fått fersk evidens og dokumentasjon på at utfordringen i fastlegeyrket ikkke trumfer stolteheten over å være lege. Denne kamelen svelger naturligvis Dnlf, og ser at STYRING tas over fra norske kommuner.

 • Sven Richard Haugvik 06.06.2020 09.30.48

  Lege

  Ingen våger å drøfte «rettferdighet» i handlingsplanen som i praksis kommer til å bli et etterlengtet styringsverktøy i alle helsetjenestens nivåer hva angår oss. Objektivitet er altså sentralt når det tales om rettferdighet, men fragmenteres av politisk bias. Ontologisk objektivitet betyr det som antas å eksistere, som resultanten av kommunalt sjølstyre = ufravikelig varians. Ontologisk subjektivitet betyr det som antas å eksistere kun avhengig av bevisstheten, som resultanten av LIS1 og FLOs kriseopplevelse = ufravikelig varians.

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!