Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

HASTER: – Allerede i statsbudsjettet for 2021 må tiltakene i handlingsplanen bli synlige, mener Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet. 

Foto: Vidar Sandnes

– Det springende punktet er om det følges opp med penger

Ingvild Kjerkol (A) mener handlingsplanen er et godt utgangspunkt og kan legge opp til en nødvendig utvikling av fastlegeordningen. 

Publisert: 2020-05-11 — 15.56

– Her tar man tak i veldig mye av det som har vært påpekt av både Stortinget, kommunene og fastlegene selv i flere år, sier Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, etter å ha lest Handlingsplan for allmennlegetjenesten, som ble lagt frem mandag. 

Hun mener planen er et godt utgangspunkt og kan legge opp til en nødvendig utvikling av fastlegeordningen.

– Det springende punktet er om det følges opp med penger. Vi har hatt opptrappingsplaner innen rehabilitering, rusbehandling og psykisk helse, uten at dette har blitt fulgt opp. 1, 6 milliarder korner er på linje med det Arbeiderpartiet har prioritert til tjenesten i våre alternative budsjetter.

– Det må allerede i revidert nasjonalbudsjett bli sørget for at den umiddelbare situasjonen for fastlegene grunn av pandemien blir kompensert. En del kommuner har vært ansvarsfulle og kompensert for tapet, men kommunene må få igjen de pengene. De har fått andre økte utgifter. 

– Allerede i statsbudsjettet for 2021 må tiltakene i handlingsplanen bli synlige.

Mangler legevakt
I planen som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) la frem mandag, heter det at regjeringen «Vil utvikle bedre måter å organisere legevaktarbeidet på».

Ingvild Kjerkol er, i likhet med Kjersti Toppe, skuffet over at planen ikke adresserer legevaktordningen nærmere.

– Legevaktordningen er en kjempeutfordring i dagens fastlegeordning.

Planen skisserer videre at man «vil øke antallet ALIS-avtaler i kommuner med rekrutteringsproblemer» og «tilrettelegge for et hensiktsmessig antall LIS1 stillinger»

– Men man har ikke tallfestet mål for verken LIS1- eller ALIS-stillinger, påpeker Kjerkol.

– Alternativer for fastleger som ønsker fast lønn og fast ansettelse eller sterkere vern og sosiale ordninger har man heller ikke sett på, avslutter hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!