Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Smittefarlige sykehusplaner

Midt under koronaepidemien har Helse Sør-Øst utferdiget en risiko- og sårbarhetsanalyse for det nye sykehuset på Rikshospitalet som ikke nevner smittevern med ett ord. Dette er oppsiktsvekkende.

Publisert: 2020-03-30 — 13.39
Denne artikkelen er over to år gammel.
Per Aschjem

Innlegg: Per Aschjem, psykiatrisk sykepleier og styremedlem i Redd Ullevål sykehus
Lene Haug, leder av Helsepartiet Oslo og leder av Redd Ullevål sykehus
Lise Askvik, leder av Helsepartiet

ULLEÅL SYKEHUS, «sykehuset fra svenskekongenes tid» som byrådsleder Raymond Johansen ønsker å kvitte seg med, er akkurat nå et av de viktigste bolverk mot koronasmitten.

Forutsetningene for fremtidens sykehus har i lys av epidemien trådt klart frem. De siste ukene har vi alle fått en dramatisk innføring i viktigheten av god smitteberedskap. Ullevål sykehus ble utformet for å hindre smitte, med adskilte bygg. Dette fungerer den dag i dag.

Lene Haug

SMITTE-STEMPLER. Kontrasten til de planlagte tårnene på Rikshospitalet og Aker sykehus, med heiser som «smitte-stempler» til alle etasjer, kunne ikke ha vært større.

Koronaviruset har synliggjort alvorlige svakheter med dagens planer. Åtti meter høye heissjakter i kompakte sykehusbygg med få innganger og med manglende mulighet til å isolere smitte, er et mareritt for enhver smittevernansvarlig.

Dette vet nok prosjektleder Just Ebbesen og de andre i prosjektledelsen. De har tilsynelatende likevel valgt å overse smitterisikoen i høyhus så til de grader at de nå i mars 2020 har fremskaffet en risiko- og sårbarhetsanalyse for tårnsykehuset på Rikshospitalet ved Gaustad som ikke inneholder et eneste ord om smittevern. Dette finner vi oppsiktsvekkende.

VIS HENSYN! At nettopp smittevern er utelatt i denne risiko- og sårbarhetsanalysen, bør være den endelige spikeren i kisten for prosjektet slik det foreligger i dag. Sjelden har alle samfunnskritiske jobber vært viktigere. Dette gjelder også for ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), i Helsedirektoratet, i Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst (HSØ).

Åtti meters høye heissjakter i kompakte sykehusbygg, med få innganger og manglende mulighet til å isolere smitte, er et mareritt for enhver smittevernansvarlig

Nå må helseledelsen fokusere på å sikre, styrke og betjene våre helseansatte som står i tidenes redningsaksjon. Likevel erfarer vi at det midt i krisetid, i ly av koronaepidemien, brukes mye tid og krefter til Ebbesens prosjekt «Fremtidens OUS»; altså nedleggelsen av Ullevål og byggingen av smittefarlige tårnsykehus på Rikshospitalet ved Gaustad og på Aker.

Spesialrådgiver Just Ebbesen må nå klargjøre at han i solidaritet med ansatte, pasienter og innbyggerne midlertidig legger ned prosjektarbeidet med «Fremtidens OUS».

VERDT Å LYTTE TIL. Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte dette i Lørdagsrevyen 28. mars: – Kanskje må vi ha systemer med sykehus med mer plass, ikke bygge svære høye tårn, men på en måte ha mer smittevernhensyn inn i måten vi bygger sykehus på.

Til daglig er Nakstad leder for CBRNE-senteret på Ullevål, et senter som behandler og forebygger alvorlige skader som en følge av C- Chemical, B- biologiske, R- Radioaktive, NNuclear og E- eksplosive trusler, ulykker, angrep og naturkatastrofer. Nakstad kan både beredskap og forebygging, og er en kapasitet som må lyttes til.

EN TRYGGERE FREMTID? Tiden for evalueringer er ikke nå. Tiden for planlegging av nye sykehus er heller ikke nå. Ebbesen og staben må nå delta i dugnaden. Men når de skal gjenoppta arbeidet etter koronaepidemien, må Ebbesen legge til rette for at pasientenes interesseorganisasjoner får delta aktivt. Det store sykehusprosjektet han leder, holder våre og fremtidens innbyggeres liv i sine hender. Spesielt under fremtidige epidemier og pandemier.

Byrådsleder Johansen gjør nå en god jobb som tillitsvalgt for Oslos befolkning og han trenger vår støtte. Men vi må minne om at bystyreflertallet har bedt om en utredning av Parksykehuset Ullevål.

Når epidemien er under kontroll, er dette et vedtak Johansen må støtte. Trygge og smittesikre alternativer finnes, snublende nære. Ullevål sykehus viser nok en gang styrke og levedyktighet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!