Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Høie vil ikke tvinge kommuner til å oppheve koronatiltak

Ny nasjonal veileder «anmoder» kommuner om å ikke innføre lokale karantene- og reiserestriksjoner. Men NHO lover å kjempe for at «anmodningene» lovfestes om de ikke overholdes. 

Publisert: 2020-03-29 — 18.43

 

- Liv og helse står først, men vi er også opptatt av at de hjulene som kan gå rundt, fortsatt kan går. Vi har jobbet sammen med KS, LO og NHO for å finne gode løsninger, innledet helse- og omsorgsminister Bent Høie under søndagens pressekonferanse. 

Som Dagens Medisin har omtalt tidligere, har mange kommuner, landet over, innført lokale karantenebestemmelser. For eksempel har regionen Helgeland har innført karantene for alle som kommer reisende utenfra, mens Salten praktiserer med sør for Nordland. For Bodø, Lofoten og Vesterålen er det sør for Dovre som gjelder.

- De samlede nasjonale tiltakene er allerede strenge. Vi mener at det ikke er behov for at  lokale karanteneregler, fortsatte han. 

Men departementet og arbeidsgiver og -takerorganisasjonene har likevel utarbeidet en veileder til kommunene, etter å ha sittet flere timer på overtid. 

- Vi har forståelse for at kommuner har valgt å innføre lokale regler, fordi de har opplevd annen smittespresdning enn andre deler av landet og har hatt behov for ekstra tid til å forberede helsetjenesten.  Men det har medført betydelige problemer for samfunnet og nærigslivet.

Anmodninger

Fra og med søndag anmodes kommuner om å unngå: 

Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner
Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet
vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Her kan du lese rundskrivet

To tanker i hodet

Næringsminister Iselin Nybø ba alle om å ha to tanker i hodet - begrense smittespredning og beholde arbeidsplasser. 

- Både NHO, KS og LO har ønsket lik praksis på tvers av kommunene. Denne veilederen vil gjøre det enklere for norsk næringsliv, som er bekymret for at karantene- og smittevernregler praktiseres ulikt.

Vil kreve lovendring om veileder ikke følges

Ole Erik Almlid i NHO understreket at næringslivet står i en ekstremt krevende situasjon, med over 300.000 arbeidsledige, massepermitteringer og konkurser.

- Derfor er det ekstra viktig at hjulene holdes i gang der de kan, slik at vi ikke får enda flere permitterte, oppsigelser og konkurser. 

Han poengterte at norske bedrifter også er opptatt av smittevern. Men sa at mange av de lokale smitteverntiltakene har blitt opplevd som utfordrende og at det har satt enda flere bedrifter i fare for å miste virksomheten.

- Vi har brukt noen ekstra timer i dag for å få en så god veileder som mulig. I den som foreligger nå er det de nasjonale tiltakene som gjelder og tiltak som rammer person- og varetransport skal ikke treffes, sa Almlid og avsluttet med å påpeke at NHO vil kreve at dagens «anmodninger» lovfestes gjennom den nye koronaloven om de ikke overholdes.  

Dette har skjedd før

Særlig har kommunene i nord argumentert med at lokale karanteneregler er nødvendig, da Nord-Norge ennå er i fase én av pandemien, mens Sør-Norge er i fase to.  Kommuneleger i Lofoten og Vesterålen kan ikke forstå hvorfor de blir kritisert for å følge fase én-rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI). Også leger fra Finnmark i nord til Helgeland i sør har vært ute og forsvart de lokale karantenebestemmelsene

Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark har begge anbefalt Helsedirektoratet at man innfører felles karantenebestemmelser for hele Nord-Norge.

Ble utsatt

Rett før pressekonferansen etter planen skulle startet klokken to i dag, ble det annonsert at pressekonferansen blir utsatt.

Ifølge VG og TV 2 var stridens kjerne at det i veilederen til kommunene står at Regjeringen anbefaler kommunene å ikke innføre regler om karantene eller reiserestriksjoner.

Det står imidlertid at veilederen ikke er rettslig bindene, men at den gjør rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som skal vurderes.

Det innebar at NHO nektet å stille på pressekonferansen, erfarer TV 2.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, beskriver veiledere som ikke er hjemlet i lov overfor TV 2 som «hakkebakkskogen»

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!