Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Venstres luftambulansekrøll

Regjeringen har i over to år vendt det døve øret til og nektet å ta inn over seg alle de bekymringsmeldingene som kom om anbudsprosessen, en prosess som burde ha vært stoppet.

Publisert: 2020-01-17 — 11.18
Kjersti Toppe

Innlegg: Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet

VENSTRES STORINGSREPRESENTANT Carl- Erik Grimstad stiller i Dagens Medisin (15. januar) spørsmål om det er opposisjonspolitikere og pressen som utgjør den største trusselen mot «verdens beste luftambulansetilbud» og publikums oppfatning av tjenesten Innlegget står ikke til troendes.

Fylkeslegen har nå på eget initiativ opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med ambulanseflytjenesten. Det skal undersøkes om forsinkelser har ført til medisinske konsekvenser for pasienter. I ett av tilfellene døde pasienten.

I en slik situasjon burde Grimstad respektere alvoret i saken.

BAGATELLISERING. Men Grimstad oppsummerer siste års hendelser i luftambulansen til å handle om teknisk svikt på noen nye fly, noe som ikke er uvanlig, og akutt sykdom hos ansatte i romjulen. Det er bagatellisering. Å mene at 90 prosent beredskap ikke er noen grunn til å rope ut om, er også spesielt. Når Babcock har vunnet et anbud verdt milliarder, og ikke klarer å levere beredskap i henhold til kontrakt, er det grunn til å reagere. Men det alvorlige er at denne situasjonen har satt nasjonens grunnleggende helseberedskap i fare.

Les også: Hva er god nok beredskap for ambulansetjenesten?

Grimstad innrømmer rett nok at situasjonen i høst har vært alvorlig. Men konklusjonen hans er tydelig. Oppstyret er ikke regjeringens feil. Det er drevet frem av medier og opposisjonspolitikere som ikke er opptatt av saken, men av egen omtale. For Grimstad har brukt sin stortingstid på å lese gjennom retriever-meldinger om nyhetsoppslag mange år tilbake, om luftambulansetjenesten rundt forrige anbudsrunde. Og konkluderer med at beredskapen var likedan da, men at situasjonen ikke fikk same skeive omtale i mediene og heller ikke førte til noen politisk debatt.

TILGJENGELIGHET. Det Grimstad glemmer, er at ved anbudet i 2009 fikk ambulanseflytjenesten et løft der kravet til tilgjengelighet økte betydelig, til 95 prosent. Også den gangen medførte Innkjøringsutfordringer en tilgjengelighet i tredje og fjerde kvartal 2009 – innenfor operatørens kontroll på 93,8 prosent (Indrevik, i Nordnorsk debatt 14. januar 2020).

Det at leger og andre ikke kom med de samme varslene i 2009, er fordi det den gangen kom fly til kortbanene i nord når de ble rekvirert.  Flyfargen var feil i en periode fordi de nye flyene var forsinket, men de kom. Befolkningen opplevde på tross av innkjøringsproblemer en reell økt tilgjengelighet i luftambulansetjenesten. Det er det motsatte som skjer nå.

TRO. På tross av 100 millioner kroner i økte kostnader i anbudet er tilgjengeligheten nå tilbake til nivået før 2009.  I tillegg kommer millionene som det offentlige nå pøser ut for å redde beredskapen når Babcock svikter på kontrakt.

 • Tror Carl-Erik Grimstad at folk i nord bare er lurt til å tro at de har en dårligere ambulanseflytjeneste enn tidligere?
 • Mener han at helsepersonell, som Finnmark legeforening, sykepleierforbund og Fylkeslegen i Troms og Finnmark, har slått alarm om beredskapen helt uten grunn?

Så viser Grimstad til at luftambulansetjenesten de siste ti årene er forbedret. Selvsagt er vi enige om det. Mens andre akuttilbud sentraliseres, blir også luftambulansetjenesten desto viktigere.

DØVHET. Det som Sp har kritisert, er at tjenesten nå er best på papiret og er, etter operatørbyttet i sommer, redusert så kraftig at Helse Nord HF har måtte sette krisestab. Regjeringen har i over to år vendt det døve øret til og nektet å ta inn over seg alle de bekymringsmeldingene som kom om anbudsprosessen, en prosess som burde ha vært stoppet.

Det ble ikke satt krav om virksomhetsoverdragelse. Det var et svensk Babcock-selskap som vant anbudet. Det er et norsk Babcock-selskap som har utført arbeidet fra 1. juli 2019. Søknad om overdragelse av avtalen til det nye selskapet ble skriftlig godkjent av Luftambulansetjenesten HF så sent som den 28. juni 2019. Dette selskapet hadde verken organisasjon, ansatte eller ambulansefly ved kontraktsinngåelse.

KVALITET. Da LAT HF vurderte anbudet fra Babcock, omtalte de det slik, sitat: «Det vinnende anbudet er rangert som nr.4 på kvalitet. Dette skyldes primært at tilbudt beredskap er lavest med færrest piloter og færre reservefly enn konkurrerende tilbud. Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten». Er Grimstad i dag enig i dette – i at den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten?

Jeg mener det var en fatal feilvurdering som er selve årsaken til beredskapskrisen vi nå har stått i.

Jeg har mistet troen på at Carl-Erik Grimstad og hans kolleger i regjeringspartiene noen gang vil innrømme sine grove feilvurderinger i denne saken

GRANSKNING! Nå er det pasientene selv som må betale for helseforetakets feilvurdering, siden regjeringen lar helseregionene få regningen for alle ekstratiltakene. Helseminister har så gitt helseregionene i oppdrag å evaluere anbudsprosessen. Foretakene som står ansvarlig for den skandaliserte prosessen, har altså fått i oppdrag å evaluere seg selv.

Det er som den berømte bukken som skal passe havresekken. Senterpartiet er grunnleggende uenig i denne behandlingsmåten. Vi krever en uavhengig granskning. Et aktuelt alternativ er at riksrevisjonen på eget initiativ går inn i saken.

FEILVURDERINGER. Det hadde sikkert vært veldig mye mer behagelig for Grimstad og hans regjeringskolleger om opposisjonen på Stortinget ikke fantes, eller at mediene ikke bryr seg om helseberedskap.

Jeg selv har mistet troen på at Grimstad og hans kolleger i regjeringspartiene noen gang vil innrømme sine grove feilvurderinger i denne saken.

Og som kjent er angrep det beste forsvar.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!