Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hva er god nok beredskap for luftambulansen?

Folk ser ut til å ha vent seg til avvikene i luftambulansetilbudet. Det er nok bare vi som står med pasienten og venter, som vet at dette ikke er godt nok.

Publisert: 2020-01-16 — 12.35
Jan Eggesvik

Innlegg: Jan Eggesvik, kommunelege/rådgiver i Lebesby og Gamvik kommuner

I VELKJENT STIL går Carl-Erik Grimstad (V), medlem av helse og omsorgskomiteen, ut med et offensivt innlegg mot opposisjonspolitikerne og deres «støttespillere» i pressen, og han slår bombastisk fast at «denne gruppen er den største trusselen mot verdens beste luftambulanse og publikums oppfatninger av tjenesten».

Jeg er jo en av kritikerne og har faktisk fått gjennomslag for mine ønsker i et åpent brev til helseminister Bent Høie (H). I tillegg er jeg ikke opposisjonspolitiker, men stemte på Knut Arild Hareide og Kristelig Folkeparti ved siste valg.

Jeg er jo da utenfor den bermen Grimstad kanskje tror jeg tilhører.

FORUTSETNINGEN. Jeg er enig med Grimstad i at hvis alle de tre velkjente ekstratiltakene videreføres, inkludert et Alta-fly nummer 3, vil Norge sannsynligvis få «Verdens beste luftambulanse» på papiret. Men da er det en forutsetning at operatørselskapet, om det er Lufttransport eller Babcock, leverer etter kontrakt.

En forutsetning for å få verdens beste luftambulanse, er at operatørselskapet, om det er Lufttransport eller Babcock, leverer etter kontrakt

Jeg har, sammen med andre, utarbeidet en halvmånedsrapport om tilgjengeligheten i januar 2020. Det dreier seg om enkle regnestykker med utgangspunkt i Luftambulansetjenestens egne avviksrapporter, som offentliggjøres i daglige pdf-er på luftambulanse.no. Her er tallene for Nord-Norge-flyene. Jeg tar i samme bildet med om, og når, noen fly allerede har brutt kravene til tilgjengelighet for en hel måned.

TILGJENGELIGHETEN. Tilgjengelighet for ambulansefly i perioden 1. januar 2020–15. januar 2020:

 • Kirkenesflyet: Tilgjengelighet er 90,3% (kravet i kontrakten er tilnærmet 98%). Utmelding på teknisk skal etter anbudskontrakten være maksimalt tolv timer på én hel måned.

Allerede 7. januar 2020 har Kirkenesflyet vært utmeldt i over tolv timer – og alle tekniske utmeldinger frem til 31. januar 2020 er brudd på kontrakten

 • Alta-fly 1 har allerede 2. januar 2020 vært utmeldt på besetning med over tolv timers utmeldinger. Tilgjengeligheten er på 86,5 prosent og 7,2 prosent på hviletidsbestemmelser som virker vanskelig å forstå fordi det ikke er redegjort for dette i merknadsfeltet.
 • Alta-fly 2 har allerede 2. januar 2020 vært utmeldt i over seks timer på besetning som er maksimal utmeldingsgrense i kontrakten. Tilgjengeligheten er på 86,9 prosent.

BEREDSKAPSSVIKTEN. Det er Finnmark-flyene som fortsatt har en meget alvorlig beredskapssvikt. Fra mitt arbeidssted, som er ved Kjøllefjord legesenter disse ukene, oppleves samtidighetskonflikter og forlenget responstid fordi disse enhetene står ulovlig mye på bakken.

Jeg skal ikke skremme med dødsfall fordi ekstratiltakene, spesielt helikopteret med over 40 livsviktige oppdrag, helt klart har forhindret dødsfall.

AVVIKENE. Fylkeslegen for Troms og Finnmark gjennomgår i disse dager detaljerte rapporter fra primærlegene om alle luftambulanseoppdrag. Fem alvorlige avvik er i mediene nevnt av Fylkeslegen (ikke personnavn eller stedsnavn). I ett av disse tilfellene er det også et dødsfall der det skal avklares om forsinket sykehustransport kunne være en betydelig faktor.

Tromsø-flyet med 91,3 prosents tilgjengelighet og Bodø med 90,7 prosents tilgjengelighet er også langt fra kontraktkravet på 98 prosent.

Brønnøysund-flyet med 96,8 prosent er i bedring slik at totaltallet for Nord-Norge er på 90,7 prosent for halve januar.

GÅTEN. Folk ser ut til å ha vent seg til disse avvikene. Det er nok bare vi som står med pasienten og venter, som vet at dette ikke er godt nok.

Det er en gåte for undertegnede at Carl-Erik Grimstad fortsatt presterer innlegg som dette. Jeg tillater meg å være litt politisk: «Unge Venstre; kan dere leve med å være de dårligste i klassen når det gjelder støtte til beredskapen i Finnmark.

Miljøsak og abortinnlegg er sikkert viktige for dere – og oss – men dere har ikke uttalt ett eneste kritisk ord til helse og sosialkomiteen i denne saken – som hele Finnmarks befolkning følger med i.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!