Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
UENIGE: – Saken ble sendt tilbake til oss med begrunnelse om at det var for dyrt. Det er en historiefortelling vi ikke er enige i, sier Jan-Anders Istad i legemiddelselskapet Novartis. Foto: Siri Øverland Eriksen

Novartis: – Kjenner oss ikke igjen i historiefortellingen

Myndighetskontakt Jan-Anders Istad i legemiddelselskapet Novartis mener beskrivelsen av migrenemedisinen erenumab (Aimovig) som «for dyr» ikke stemmer.

Publisert: 2019-12-06 — 14.00
SLAPP KUTT: – Det er ikke til å stikke under stol at om en skulle dekket medisinen over helsebudsjettet, måtte en tatt 100 millioner kroner fra et annet sted på i budsjettet. Nå slipper en det, sa Sveinung Stenland under Dagens Medisins fagseminar om migrene. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Vi er veldig glade for at vi endelig har funnet en løsning, sa Jan-Anders Istad i legemiddelselskapet Novartis da han torsdag deltok på Dagens Medisins fagseminar om migrene og prioriteringer.

Rett i forkant av Dagens Medisins seminar ble det klart at erenumab (Aimovig), som Novartis står bak, blir tilgjengelig på blåresept etter søknad

Selskapet er imidlertid kritisk til prosessen.

Migrenemedisinen har vært tilgjengelig i apotek siden oktober i fjor og Statens legemiddelverk har gjort en kostnadsanalyse. Legemiddelverket konkluderte med at medisinen var kostnadseffektiv, men at legemiddelet måtte godkjennes i Stortinget, ettersom det ville overstige den såkalte fullmaktsgrensen, på 100 millioner kroner.

– I juni sendte Legemiddelverket saken til departementet. Da var vi enige om at dette var kostnadseffektivt og forsvarlige kriterier for refusjon. Da hadde vi inne en avtale om en betydelig rabatt, sa Istad.

– Ikke enige i fortellingen

Da statsbudsjettet for 2020 nylig ble lagt frem, ble det likevel klart at det ikke var blitt bevilget penger til å dekke medisinen.

– Saken ble sendt tilbake til oss med begrunnelse om at det var for dyrt. Det er en historiefortelling vi ikke er enige i, sa Istad i Novartis.

– Det var kostnadseffektivt innen prioriteringskriterienes rammer, men det er veldig mange pasienter. Det at det må opp til prioritering er på grunn av usikre anslag på budsjettkonsekvens om fem år, men budsjettkonsekvens er produktet av pris og antall pasienter og det er ganske usikkert fem år frem i tid. Det er årsaken til at dette ikke ble prioritert.

Istad kommenterte også prisrabatten.

– Hvis anslaget om fem år er på 101 millioner må det opp i statsbudsjettet, om det er 99 millioner er det innenfor Legemiddelverkets fullmaktsgrense. Prisene er konfidensielle, men med disse spillereglene kan en tenke seg hvordan dette vil foregå.

– Unødvendig å la pasientene vente

– Vi synes det har vært unødvendig å la pasientene vente. Å forhandle med tanke på pris og bruke konkurranseperspektivet kunne man løst innen fem års-perspektivet. Vi synes saksbehandlingen har vært uryddig. Det har dukket opp mye som ikke følger av de vanlige saksbehandlingsreglene, at saken har blitt sendt i retur og at LIS skulle forhandle med oss, sa Istad.

Han viste til tall fra 2018 fra NAV og en rapport fra konsulentselskapet Oslo Economics, produsert på oppdrag fra Novartis, som viser at utgifter knyttet til migrene kostet over en milliard i sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

– Alt er relativt når det gjelder kostnader. Sammenligner du med en melkekartong så er det dyrt, det er dyrt for den enkelte pasient å legge ut for medisin, men sammenligner du med utgiftene det vil koste med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, så er det ikke dyrt.

– Slipper å ta penger fra annet sted

Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre deltok også på Dagens Medisins seminar.

– Vi må være glade for at denne medisinen nå er tilgjengelig på blåresept, selv om det er på individuell refusjon. Jeg tror det er rett med individuell refusjon i starten, for uten dette tror jeg vi hadde hatt like god kontroll på innføringen, sa Stensland.

Han var imidlertid ikke enig i resonnementet fra Novartis om at legemiddelet skulle vært innført før den siste prisforhandlingen.

– Det er ikke til å stikke under stol at om en skulle dekket medisinen over helsebudsjettet, måtte en tatt 100 millioner kroner fra et annet sted på i budsjettet. Nå slipper en det.

Arbeiderpartiet hadde tatt inn migrenemedisinen i sitt alternative statsbudsjett, noe som ville medført at medisinen da ville blitt innført i januar 2020.

– Vi i opposisjonen må fremme forslag gjennom Stortingets komiteer om statsbudsjettet, sa Aps Tore Hagebakken om forslaget til statsbudsjett.

– Vi er glade for at dette nå er gjort. Dette er i samsvar med det vi har vært utålmodige etter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Anders Hansen 07.12.2019 08.45.06

  Helseøkonom

  Litt underlig at om budsjettkonsekvensen er MNOK 99 om 5 år og Slv kan treffe vedtak, så har innføringen ingen «alternativkostnad». Hvis derimot budsjettkonsevensen er MNOK 101 om 5 år må hele beløpet skaffes til veie selv om forskjellen egentlig kun er MNOK 2. Om det et år kommer 3 blåreseptsaker med budsjettkonsekvens MNOK 90, så betyr det altså mindre for legemiddelbudsjettet og evnen til å prioritere enn en sak med merutgift på MNOK 101..... Fullmaktsgrensen er tydeligvis heller ikke et prioriteringskriterium, selv om legemidler på blåresept ikke blir prioritert om de overskrider grensen.....

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!