Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Enighet om evaluering av Nye metoder

Dagens system for prioritering skal evalueres.

Publisert: 2019-12-04 — 10.11

Saken om lovfesting av Beslutningsforum ble behandlet av Stortingets helse- og omsorgskomité mandag. Her kommer det frem at regjeringspartiene vil lovfeste de regionale helseforetakenes (RHF-ene) ansvar for å sørge for at det finnes et nasjonalt system for å beslutte hvilke metoder som tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Samtidig går også flertallet inn for at dagens system må evalueres:

– Flertallet mener det bør gjennomføres en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i systemet. En slik evaluering kan gi innsikt i og bidra til videreutvikling av systemet som innebærer bedre løsninger for innføring og bruk av metoder i spesialisthelsetjenesten, og bedre ivaretakelse av de hensyn systemet er tuftet på, heter det i innstillingen.

Det understrekes også viktigheten av at systemet for nye metoder kontinuerlig videreutvikles og tilpasses nye behov.

– Rutiner og prosesser i systemet må tilpasses over tid og i tråd med den medisinske og teknologiske utviklingen, herunder mer persontilpasset medisin som innebærer at behandlingsmetoder rettes mot stadig mindre pasientgrupper, og hvor det blant annet kan være behov for å videreutvikle dokumentasjon av effekt for disse gruppene.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!