Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvordan velge rett NSF-leder?

Jeg håper at alle med stemmerett foretar en grundig vurdering av hva de ulike kandidatene kan tilby oss som organisasjon – og til medlemmene – før de avgir sin stemme i ledervalget førstkommende torsdag.

Publisert: 2019-11-05 — 15.44
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Innlegg: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, anestesisykepleier, Ph.D. førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold/Sykehuset Østfold og leder for Anestesisykepleierne Østfold

DENNE UKEN finner Norsk Sykepleierforbunds (NSF) landsmøte sted på Gardermoen. Landsmøtet arrangeres hvert fjerde år, og er NSFs høyeste organ hvor blant annet partiledelse velges, programmer vedtas og vedtekter revideres. Under landsmøtet velges det inn 181 delegater – deltakere med både uttale-, forslags- og stemmerett. I tillegg er det 48 deltakere med uttale- og forslagsrett.

Jeg skal med skrekkblandet fryd delta for første gang som delegat for NSF Østfold – og være med på å avgjøre NSFs fremtid de neste fire årene.

DET VIKTIGE LEDERVALGET. NSF er Norges eneste landsomfattende fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesøstre og sykepleierstudenter. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte – og organiserer også 33 faggrupper. NSF er Norges fjerde største fagforbund, med cirka 115.000 medlemmer. Det sier seg selv at en leder av en slik organisasjon står helt sentralt.

Det er seks kandidater som stiller til ledervervet – bare det står i en særstilling! Presentasjon av kandidatene til ledervervet gis gjennom deres villighetserklæringer, intervjuer i Sykepleien og andre steder, samt via det de har presentert i offentlige medier gjennom årene. I tillegg kan man velge å basere seg på andres uttalelser om kandidatene, men som forsker er jeg ikke så begeistret for sekundærkildebruk.

Et annet alternativ er å støtte en kandidat med lokal forankring. Likevel er det slik at ledervervet i NSF innebærer at vedkommende har sitt hovedarbeidssted i Oslo, og lederen bør sannsynligvis flytte til, eller nært, hovedstaden. Da er det det samme om lederen opprinnelig kommer fra Troms eller Stavanger; jamfør statsminister Erna Solberg (H).

MIN ØNSKELEDER. Hva ønsker jeg meg av en leder i NSF? Om jeg får konstruere «ønskelederen» selv, blir listen lang:

 • En sykepleier med klinisk erfaring som gir innsikt i de utfordringene sykepleiere møter i sin arbeidshverdag.
 • En spesialsykepleier, siden jeg selv er anestesisykepleier, og spesialsykepleierutdanningene står ved et veiskille med tanke på masternivå og spesialistgodkjenning.
 • En sykepleier med master, slik at vedkommende vet hva utdanningen handler om, krever og tilfører. En sykepleier med doktorgrad (Ph.D) fordi dette innebærer systematisk, målrettet arbeid, krever både skriftlig og muntlig formidlingsevne, har en tidsramme (som et lederverv har), som vurderes av fagfeller og krever innsats og motivasjon.
 • Erfaring med organisasjonsarbeid, helst innen NSF, fordi vedkommende da kjenner til vedtekter, prinsipper, innsatsområder, viktige samarbeidsparter og – fora.
 • En sykepleier som er troverdig: For meg betyr det at vedkommende har vært aktiv gjennom flere år, for eksempel med prosjektarbeid, faglig utvikling, offentlig publisering/formidling, slik at jeg kan kjenne meg trygg på at dette er slik denne personen «er», ikke en maske som tas på i forbindelse med et valg.
 • Til sist en sykepleier med formidlingsevne – til å fronte de mange viktige utfordringene som NSF og forbundets faggrupper, medlemmer samt pasienter, pårørende og helsetjenesten for øvrig, står ovenfor i fremtiden.

ERFARING – ELLER EGNETHET. I tillegg er alderens betydning for kompetanse og innsikt omdiskutert. Noen hevder at det kreves lang erfaring før man for eksempel har «klinisk blikk», mens andre hevder at dette handler om motivasjon, egnethet og engasjement.

Jeg er enig i det siste. Det kunne også ha vært spennende om leder av NSF ble en mann – for å fremme faget for den mannlige delen av befolkningen. Dessverre er det kun kvinnelige kandidater til ledervervet, så dette må ivaretas gjennom valget til forbundsstyreledelsen for øvrig.

KANDIDATENE – EN VURDERING. Selvsagt kunne jeg tenke meg mange flere faktorer som vil gjøre en leder mer eller mindre egnet- men jeg velger å begrense meg.

 • Eli Gunhild By (56) har erfaring som leder av NSF, og fra organisasjonsarbeid i NSF for øvrig. I en årrekke har hun vært borte fra klinisk arbeid som sykepleier. Hun er ikke spesialsykepleier, og har ikke master. Hun har god formidlingsevne, og hun har fremmet en rekke saker som har vært viktige og synlige for meg som medlem.
 • Solveig Bratseth (61). har også lang organisasjonserfaring fra NSF. Hun har ikke jobbet som sykepleier på mange år, og hun har ikke spesial- eller masterutdanning.
 • Line Orlund (50) har i likhet med By og Bratseth, lang erfaring fra NSF. Hun har ledet utviklingssenter for hjemmetjenester frem til 2014, da hun overtok som leder av NSF Oslo. Line har en master i styring og ledelse.
 • Liv Heidi Brattås Remo (51) var leder ved legevakta i Drammensregionen frem til 2012. Hun har lang NSF-erfaring, har hatt diverse verv som blant annet helse- og omsorgssjef og prosjektleder. Brattås Remo har ikke jobbet som sykepleier siden 1998. Hun har en videreutdanning i demensomsorg og en master i kunnskapsledelse, men ikke vært så aktiv på formidlingsfronten.
 • Gjertrud Helene Krokaa (55) er spesialsykepleier og var i aktiv praksis som dette frem til 2015. Hun har vært medlem i NSF-styret i Nordland siden 2011, og leder fra 2015. Hva gjelder formidling, er det lite å finne fra henne.
 • Lill Sverresdatter Larsen (40) jobbet som sykepleier inntil 2012. Hun har en master i organisasjon, ledelse og markedsføring, og en doktorgrad med fokus på pårørende til personer med demens/brukermedvirkning. Hun har lang erfaring fra NSF i ulike roller, stor formidlingskapasitet og formidler i utstrakt grad fag og funksjon i nasjonale og internasjonale medier.

All informasjon her er basert på kandidatenes villighetserklæringer samt enkle søk etter medieinnslag i forkant av de siste ukenes innspurt frem mot valget.

Nominasjonskomiteen har innstilt Lill Sverresdatter Larsen som leder for Norsk Sykepleierforbund den kommende landsmøteperioden.

Kandidatene har varierende grad av aktiv formidling å vise til, men alle fremstår som troverdige. Nå er det opp til den enkelte å vurdere hvilke kriterier de selv har til sin «drømmeleder» av NSF

HVORDAN VELGE RETT? Alle kandidatene fremstår som troverdige i sine villighetserklæringer og i intervjuene som er presentert. De har varierende grad av aktiv formidling å vise til. Det er opp til den enkelte å vurdere hvilke kriterier de selv har til sin «drømmeleder» av NSF, og hvordan de nevnte kandidatene oppfyller disse kriteriene.

Jeg håper at alle med stemmerett foretar en grundig vurdering av hva de ulike kandidatene kan tilby oss som organisasjon – og til medlemmene – før de avgir sin stemme i ledervalget torsdag 7. november.

Godt valg!

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!