Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
MÅ PRAKTISERES RIKTIG: – Alle med rett til norske trygdeytelser må kunne stole på at reglene blir praktisert riktig, sier arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Per Corneliussen

Tolket trygderegler feil – flere dømt til fengsel

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler ekstern granskning.

Publisert: 2019-10-28 — 13.45

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har vært praktisert feil siden 2012. Det viser en ny gjennomgang av praksis i NAV. På en pressekonferanse mandag varslet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at hun vil iversette en ekstern gjennomgang for å finne ut hvordan feilpraksis kunne pågå over så lang tid uten å bli oppdaget.

– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Den lengste fengselsdommen skal være på åtte måneder, ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch som også deltok på pressekonferansen, sammen med Hauglie og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Fulgte ikke EU-forordning

Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge, men denne bestemmelsen er i strid med artikkel 21 i EUs trygdeforordning som kom i 2012. Ifølge EUs trygdeforordning har en person som oppholder seg i en annen medlemsstat rett på slike utbetalinger.

Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

– Alle med rett til norske trygdeytelser må kunne stole på at reglene blir praktisert riktig. Jeg vil derfor iverksette en ekstern gjennomgang med utgangspunkt i denne spesifikke saken. Vi må komme til bunns i hva som har skjedd og ta lærdom av det for framtiden, sa Hauglie.

NAV har endret praksisen for fremtidige saker og oppgir at alle saker fra de nye reglene kom i 2012 skal gjennomgås.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Audun Tømmerås 29.10.2019 18.46.03

  Sykepleier

  NAV-skandalen er så stor at det er umulig å fatte, spesielt ved at alle nivåer er involvert. Det er positivt at statsråden varsler ekstern gransking, men i denne sak forutsettes i så fall at også en ekstern instans oppnevner granskingsutvalg. Det må ikke kunne hefte spørsmål ved om granskerne kan ha bundet mandat fordi noen av de involverte nivåene har medvirket i oppnevningsprosessen.! Audun Tømmerås

 • Sven Richard Haugvik 30.10.2019 08.02.41

  Lege

  Stemmer; en akkumulert tillitskrise. Jeg minner om NAV-direktørens mistillit ovenfor fastlegene høsten 2018 «–Det er noen kulturforskjeller mellom oss og helsetjenesten. Jeg oppfordrer legene til å løfte blikket og ikke bare tenke på å gjøre pasienten frisk.» Sigrun Vågeng var angivelig ikke på krigsstien overfor fastlegene. Hennes selvgode poeng var at legene «oftere enn i dag, må spørre pasientene om hva de kan få til selv om de har helseplager, snarere enn å spørre hva de ikke kan få til», og etterlyste klare styringssignaler fra flere dep mot underliggende etater og kommuner. Direktøren fikk solid motbør, og sitter i dag med et forklaringsproblem. Minister A.Hauglie har det samme, først etter AAP-vedtaket hvor hun pekte på NAV-ansatte og forskere som viste til svakheter i systemet og ønsket forandring. Kollapsen er kanskje ikke uventet ut fra prinsippet om STYRING foran STYRKING. Tillit har passert det kritiske bristepunkt for Vågeng og Hauglies NAV. FLO får en delikat «ryddejobb».

 • Sven Richard Haugvik 04.11.2019 12.34.28

  Lege

  Hvor ble det forresten av «PKO-NAV» samhandlingsprosjektet som ble tildelt om lag 2-4 mill. i statsbudsjettene 2008/2010? Publisert slik i tidsskriftet 4. desember 2008: «- I revidert statsbudsjett for 2008 ble det satt av 2 millioner kroner til PKO-NAV som en forsøksordning for å styrke koordinering og samhandling i sykefraværsarbeidet. Sigrun Andenæs er overlege i NAV og prosjektleder - Det skal ansettes én lege i hvert av de tre forsøksfylkene i 20% stilling». PKO-NAV prosjektet ble anført i Innst. S.nr.270 (2007–2008) Styrke koordinering og samhandling i «Raskere tilbake» kap. 605 post 21: PKO-NAV 2,0 mill.kr. Så kom TILDELINGSBREV for 2010 til NAV pkt. 4.1.2.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter: «Det skal settes av om lag 2 mill. kroner i 2010 til PKO-NAV under ordningen med tilskudd (raskere tilbake)». Etter dette, fra 2012, ble NAV definert som et mangehodet monster, og "mange brukere opplever avmakt i møtet med NAV", skrev fastlegene Gisle Roksund og Harald Sundby i Aftenposten.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!