Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FREMPÅ: – Det er en utfordring at vi i startgropen av et slikt forskerinitiert forskningsprosjekt ikke har midler. En ordning med oppstartmidler ville ha vært hensiktsmessig, mener UiO-professor og FOU-leder John Anker Zwart ved Nevroklinikken på OUS.

FREMPÅ: – Det er en utfordring at vi i startgropen av et slikt forskerinitiert forskningsprosjekt ikke har midler. En ordning med oppstartmidler ville ha vært hensiktsmessig, mener UiO-professor og FOU-leder John Anker Zwart ved Nevroklinikken på OUS. Foto: Vidar Sandnes

Etterlyser oppstart-midler for kliniske studier

NOR-MS-studien er finansiert med midler ved en intern prioritering på Nevrologisk avdeling ved OUS. Forskningsleder- etterlyser oppstartmidler til forskerinitierte studier i den nye handlingsplanen for kliniske studier.

Forskningsleder John Anker Zwart ved Nevroklinikken og avdelingsleder Hanne Flinstad Harbo ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) forklarer at de har valgt å finansiere den industriuavhengige studien på avdelingsnivå – inntil de forhåpentlig får støtte fra Forskningsrådet eller Helse Sør Øst. Dette er imidlertid ikke helt uten utfordringer.

“I den nye forskningsenheten har vi ansatt syke-pleierne direkte her, slik at vi får en pool med forskningssykepleiere”

- John Anker Zwart

LES MER: NOR-MS undersøker rituksimab og kladribin (Mavenclad) for multippel sklerose (MS)

– Er det mange studier ved OUS som er finansiert ved at sykehus tar hele kostnaden?

– Nei. De fleste er eksternfinansiert, sier Zwart, som viser til at ingen andre studier ved Nevroklinikken har slik finansiering.

Vil ha finansiering
Dette er noe han håper å endre på, og han viser til Helse- og omsorgsdepartementets kommende handlingsplan for kliniske studier. Et av innspillene han vil fremme, er at det bør legges til rette for en oppstartfinansiering for sykehus som ønsker å starte kliniske behandlingsstudier.

– En øremerket bevilgning fra HOD eller fra helseforetakene for å initiere kliniske studier hadde vært til stor hjelp, sier Zwart.

– Vi gjør et omfattende arbeid for å etablere protokoller for studier og få på plass dokumentasjon til Statens legemiddelverk, regional etisk komite (REK) og personvernombudet. Det er et svært tidkrevende arbeid, sier han og viser til at overlege Gro Owren Nygaard har jobbet minst femti prosent over et halvt år for å planlegge NOR-MS.

Avdelingsleder og MS-lege Hanne Flinstad Harbo bekrefter at de trenger oppstartmidler.
Foto: Vidar Sandnes

FOU-lederen viser til at støttefunksjoner er veldig viktig å få på plass for å få fortgang i søknader og opprettelse av protokoll.

– Vi må ha forskningssykepleiere, koordinatorer og legge til rette for frikjøp av legeressurser for å få initiert og senere driftet kliniske studier. Derfor er det ofte slik at man søker midler først, og da er man i konkurranse med mange andre fagfelt. Selv om vi synes nevrologi er viktig, kan andre synes at for eksempel kreft er viktigere. Ofte får man ikke gått videre med et prosjekt hvis man mangler midler. Derfor trenger vi noen politiske insentiver, sier han.

Avdelingsleder og MS-lege Hanne Flinstad Harbo bekrefter at de trenger oppstartmidler.

– Nå prioriterer vi fra våre egne budsjetter. Det vil være til stor hjelp med en startfinansiering fra høyere hold i systemet. Dersom helseministeren virkelig mener at vi skal gjennomføre flere kliniske studier, trengs det oppstartmidler for prosjektene, sier Harbo, som viser til at industrien ikke har interesse av å gjennomføre studier som NOR-MS.

Eget register
Zwart forklarer at de har høy aktivitet på forskningsenheten i Nevroklinikken.

– Totalt publiseres det om lag 180–200 studier årlig ved klinikken og vi utdanner ca. 15 Ph.D-er årlig. Vi har også opprettet et nevrovitenskapelig forsknings- og kvalitetsregister ved OUS. Dette er knyttet opp til vår nevrovitenskapelige biobank. Pasienter som kommer til oss, blir spurt om de vil være med i et slikt register. Tanken er at vi skal registrere data som senere kan brukes i ulike studier.

Avdelingsleder Flinstad Harbo presiserer at det nevrovitenskapelige registeret ved OUS er noe de benytter i tillegg til det nasjonale MS-registeret.

– Nevroklinikken har også i vår egen forsknings- og utviklingsavdeling ansatt forskningssykepleiere direkte – for å gjennomføre kliniske studier, forklarer Zwart.

– I den nye forskningsenheten har vi ansatt sykepleierne direkte her, slik at vi får en «pool» med forskningssykepleiere som kan jobbe prosentvis på ulike studier. Denne satsingen får vi gode tilbakemeldinger fra industrien på, i og med at vi dermed kan fasilitere for gjennomføring av ulike studier her på klinikken, forklarer Zwart.

Oppgitte interessekonflikter: Hanne Flinstad Harbo og Gro Owren Nygaard har tidligere mottatt foredragshonorar fra de fleste av firmaene som markedsfører MS-legemidler. John Anker Zwart og Flinstad Harbo har mottatt forskningsstøtte fra Forskningsrådet og Helse Sør-Øst.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!