Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
ADVARER: - Både hva man legger ut om seg selv, og uttalelser i nettdebatter kan være av en slik karakter at det kan bidra til å svekke legers tillit eller påvirke lege–pasient-forholdet, påpeker Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk. Foto: Getty Images/Dagens Medisin

Nye regler for leger i sosiale medier

Leger bør ikke være Facebook-venn med pasienter, og bør avstå fra diagnostiske vurderinger av offentlige personer.

Publisert: 2019-09-24 — 14.35 (Oppdatert: 2019-09-24 — 14.36)
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Fra yngre leger har det vært problematisert dette med Tinder og andre datingapper fordi man risikerer å sjekke opp en pasient.
Svein Aarseth

Dette er noen av rådene fra Rådet for legeetikk for hvordan leger bør – og ikke bør – oppføre seg på Facebook og i andre sosiale medier.

– Det har skjedd en stor utvikling i hvordan man bruker sosiale medier, og vi mener det er behov for å informere om hvordan man bør oppføre seg, sier Svein Aarseth, fastlege og leder av Rådet for legeetikk.

I 2012 ga hans forgjenger råd om legers bruk av sosiale medier. I et innlegg i Tidsskriftet for Den norske legeforening er disse nå oppdatert. Hensikten er å sikre at legers bruk av sosiale medier er i tråd med det etiske regelverket for leger. Dette regelverket slår fast at «leger bør delta i offentlig debatt og bidra til helseinformasjon». Men reglene har også strenge bestemmelser om taushetsplikt.

– Vi ønsker i utgangspunktet at leger skal være aktive i media og sosiale medier, men vi har sett eksempler på overtramp. Når leger ytrer seg, også som privatpersoner, må de ha klart for seg sin rolle som lege. Både hva man legger ut om seg selv, og uttalelser i nettdebatter kan være av en slik karakter at det kan bidra til å svekke legers tillit eller påvirke lege–pasient-forholdet, sier Aarseth.

Dette er noen av rådene fra Rådet for legeetikk (se flere i faktaramme):

Retningslinjer for leger

 • Undersøk om det finnes egne retningslinjer for sosiale medier der du jobber. Lær dem

 • Gjør deg kjent med personverninnstillingene dine i de ulike kanalene
 • Sørg for at du alltid har kontroll på hva som skrives i ditt navn

 • Meld fra dersom du oppdager upassende innhold i sosiale medier

 • Engasjer deg gjerne i faglige diskusjoner, men på et generelt nivå – ikke pasientrettet

 • Ikke del bilder eller annen informasjon om pasienter, uten skriftlig samtykke

 • Ikke gi, bekreft eller spre pasientopplysninger og taushetsbelagt informasjon via sosiale medier

 • Vurder om vennerelasjoner med pasienter på sosiale medier kan påvirke lege–pasient-forholdet

 • Vær varsom med å svare på medisinske henvendelser i sosiale medier

 • Husk at journalister fritt kan sitere fra sosiale medier. All informasjon som legges ut på offentlige sider uten adgangsbegrensning, kan siteres fritt i andre informasjonskanaler

 • Ikke benytt organisasjonens logo når du opptrer som privatperson

 • Vær varsom med å kommentere arbeidsrelaterte saker som privatperson

 • Markedsføring av helsetjenester skal ikke bryte norsk lov eller legers etiske regler

Kilde: Legeforeningen

* For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. Forespørsler bør høflig avslås, og med en begrunnelse.

* Leger må gjerne delta i diskusjoner, men må uttrykke seg slik at deres innlegg ikke kan oppfattes støtende eller diskriminerende. De bør også være saklige. Det kan være en god regel å tenke at det man skriver, kan komme på trykk i avisen.

* Det kan være fristende å komme med diagnostiske vurderinger av offentlige personer. Det bør man avstå fra.

Plastikkirurg loddet ut behandling
Rådet for legeetikk har fått flere klager som gjelder legers bruk av sosiale medier som markedsføringskanaler.

– Det er en trend å benytte profesjonelle markedsførere, men disse har ikke alltid satt seg inn i våre etiske regler. Det er den medisinsk ansvarlige legens ansvar at markedsføringen ikke bryter etiske regler – uavhengig av hvilken kanal som benyttes, påpeker Aarseth.

Han viser til to overtramp begått av plastikkirurger:

* I ett tilfelle tagget en plastikkirurgisk klinikk bilder av en 14-åring. Dette medfører at 14-åringens følgere ledes til klinikkens sider. Klinikkens Instagram-oppfølging var satt bort til en tredjepart, men det fritar ikke klinikken for ansvar for markedsføringen.

* En plastikkirurgisk klinikk loddet ut behandlinger på sin Facebook-side. Man ble oppfordret til å dele sine historier, og hver måned ble en vinner trukket ut. Rådet mente dette var uverdig markedsføring og påla klinikken å stoppe denne markedsføringen.

Aldri opplyse om lege-pasient-forhold
Aarseth forteller at Helsetilsynet har slått ned på et tilfelle hvor en lege fikk hederlig omtale fra en pasient på sin Facebook-side. Legen tilkjennega seg ved å kommentere og like innlegget.

– En lege må aldri opplyse om at at det foreligger eller har foreligget et lege–pasient-forhold. Man kan ikke henge fra seg legefrakken på kontoret å si at nå kan jeg gjøre som jeg vil, minner Aarseth.

– Jeg tror ikke alle har et like gjennomtenkt forholdet til bruken av sosiale medier, og derfor er det nødvendig med rådgivning. Vi får ikke inn veldig mange klagesaker, men jeg håper disse rådene er noe medlemmene våre kan ha nytte av og dermed virke forebyggende, sier Aarseth.

– Er det en større utfordring for leger å håndtere sosiale medier enn andre yrkesgrupper?

– Vi har et tilsyn som følger med, og konsekvensene for leger kan dermed bli større enn for andre yrkesgrupper, sier Aarseth.

Tinder-utfordring
– Er det yngre eller eldre leger som i størst grad bryter etiske regler på sosiale medier?

– For yngre er det mer selvfølgelig å bruke disse mediene, og da er det kanskje også lettere å trå feil. Men jeg har ikke grunn til å tro at yngre er verre enn eldre kolleger. Fra yngre leger har det vært problematisert dette med Tinder og andre datingapper fordi man risikerer å sjekke opp en pasient.

– Hva gjør man da?

– Da håper jeg det avklares raskt før man går videre, sier Aarseth.

Les rådene fra European Junior Doctors her

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Gro Moen Skjøtt 24.09.2019 19.26.09

  Bioingeniør og leder

  * Leger må gjerne delta i diskusjoner, men må uttrykke seg slik at deres innlegg ikke kan oppfattes støtende eller diskriminerende. De bør også være saklige. Det kan være en god regel å tenke at det man skriver, kan komme på trykk i avisen. * Det kan være fristende å komme med diagnostiske vurderinger av offentlige personer. Det bør man avstå fra. I lys av borreliadiskusjonen i 2013 er dette veldig bra og jeg føler at behovet for nye regler nettopp kommer bl.a med dette som bakteppe, spesielt de to punktene ovenfor. Flere enn meg skrev til rådet for legeetikk den gangen, men resultatet var nedslående. Rådet mente «at ytringsfriheten er grunnleggende, og rådet mener at det er akseptabelt og kanskje nødvendig i vår tabloide verden å bruke et spisset språk for å fremme et klart budskap i denne typen debatter» Verden går altså framover! Takk!

 • may@kvarnstuen.com 24.09.2019 18.18.49

  Dette er gammeldagse holdninger-som setter leger på pidestall og oppfordrer til avstand fra pasienter. Jeg tror enhver lege er like forskjellig som oss andre og at det er legens personlighet det kommer an på. Heier på leger som er seg selv og jeg tror at leger flest vet hva de kan tillate seg, unntak finns det uansett.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!