Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
PRESSES: Foretakstillitsvalgt Ingvill Schau Ystgaard i YLF forteller om leger og mellomledere som presses til å endre alvorlighetsgraden på uheldige hendelser Foto: Per Corneliussen

– OUS-ledere pålegger leger å endre fakta

Foretakstillitsvalgt for YLF ved OUS, Ingvil Schau Ystgaard, bekrefter at leger forteller at de blir bedt om å endre rapporter om uheldige hendelser slik at det ser bedre ut.

Publisert: 2019-09-12 — 10.35

– Som foretakstillitsvalgt har jeg hørt flere leger, inkludert leger med lederroller, fortelle at de er blitt bedt av sine overordnede om å endre ordlyden i meldinger sendt i Achilles (systemet for rapportering av uønskede hendelser/avvik) til å se mindre alvorlig ut, sier Schau Ystgaard til Dagens Medisin. Hun er foretakstillitsvalgt for Yngre Legers forening ved Oslo universitetssykehus HF.

Og hun legger til:

–Dette er meget alvorlig og kan utgjøre en fare for pasientene.

Schau Ystgaard bekrefter dermed den virkelighetsbeskrivelsen som tillitsvalgt og overlege Eigil Fossum ved Hjerte-, lunge og karklinikken beskriver i et varsel til Fylkeslegen i Oslo og Viken, som Dagens Medisin omtaler i en artikkel.

Overrasket over lederuttalelser
- Sølvi Andersen, direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling, hevder at eventuelle endringer i rapporter som gjøres av ledere ikke endrer fakta i hendelsesforløpet?

-Ifølge legene som har kontaktet FTV, er det ikke riktig at det kun er denne type endringer som gjøres. Jeg har gjentatte ganger blitt kontaktet av leger som er bekymret fordi de får beskjed om å endre innholdet, og at de føler seg presset til å gjøre det. Det er overraskende dersom ikke toppledelsen er kjent med en del av det, sier Ystgaard.

– Noen ganger kan det virke som om det er viktigere å avslutte sakene enn å lære av dem
Ingvil Schau Ystgaard, YLF

– Kan du gi konkrete eksempler?

– I meldingene krysser vi av for hva slags konsekvenser en hendelse fikk, og hva som eventuelt kunne skjedd. Leder har anledning til å gjøre en vurdering av om de er enig i potensiell konsekvens, og dermed endre slik jeg forstår at Sølvi Andersen sikter til.

Dette kan være helt rimelig og riktig å gjøre i noen meldinger. Men leger beskriver også at leder har endret potensiell konsekvens til mindre alvorlig der den som melder er tydelig på at den uønskede hendelsen kunne fått en meget alvorlig konsekvens. Enkelte har også beskrevet at de blir bedt om å trekke eller endre utsagn som beskriver hva som faktisk skjedde, sier Ystgaard. 

Lite kultur for læring
Hun forteller at leger ved OUS i all hovedsak opplever at uønskede hendelser tas på største alvor ute i avdelingene og hos lederne der. Dog opplever en del i neste ledd at hendelsen lukkes med en eller annen forklaring og plan for forbedring, men uten at det skjer noe i praksis. Det er klart at det kan gjøre en bekymret.

– Noen ganger kan det virke som om det er viktigere å avslutte sakene enn å lære av dem, at det er en mangelfull kultur når det gjelder å lytte til de ansattes bekymringer og lære av uønskede hendelser. Kanskje særlig hvis forbedringstiltak vil kreve mer ressurser, sier Ystgaard.

– Jeg tror toppledelsen i OUS er opptatt av å følge lover og avtaleverk, ha gode retningslinjer for hvordan feil og avvik skal håndteres, men når det kommer til stykke så opplever likevel ansatte i ulike klinikker noe helt annet. Det er vanskelig å tro at ikke toppledelsen er kjent med en del av det, sier Ystgaard.

Skal endre
- Leder skal vurdere alvorlighetsgrad, og har anledning til å endre denne, samt legge inn kommentarer, sier Sølvi Andersen, direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling ved OUS i en kommentar til Dagens Medisin.

Hun legger til at selve beskrivelsen av et avvik ikke kan endres, verken av ledere eller ansatte, nettopp av hensyn til etterrettelighet i avviksbehandlingen.

- Dersom ansatte mener det gjøres feilvurderinger av alvorlighetsgraden, strider dette mot hensikten med avvikssystemet. Vi vil ta dette opp i ledelsens dialogmøte med de tillitsvalgte for å høre om utfordringer og finne ut hva som er nødvendig for å få trygghet og best mulige rammer omkring dette viktige arbeidet, sier Andersen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!