Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BEKLAGER: Sølvi Andersen, direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling ved OUS beklager at rutene glapp i saken til Fossum.

BEKLAGER: Sølvi Andersen, direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling ved OUS beklager at rutene glapp i saken til Fossum.

OUS: Mener rutinene er gode

Ledelsen beklager at et brev ble liggende i et halvt år, men avviser at det er et generelt problem, og at ledere endrer rapporter til Fylkeslegen uten at de aktuelle legene blir informert.

– Brevet til Fossum ble lagt inn i saksbehandlingssystemet og sendt avdelingen. Ifølge rutinen skal deretter avdelingen sørge for at brevet overleveres mottaker i kopi. I dette tilfellet glapp det, dessverre. Det er beklagelig. Da vi ble klar over dette i januar, fikk Fossum oppfølging og Fylkesmannen utvidet svarfristen så han fikk svart, sier Sølvi Andersen, direktør for fag, pasientsikkerhet og samhandling ved Oslo universitetssykehus (OUS) til Dagens Medisin.

Ønsker rask respons
Hun påpeker at ledelsen ønsker å få opplyst uønskede hendelser så korrekt og raskt som mulig for å forebygge gjentakelser, opprettholde pasientsikkerhet og ivareta bekymrede ansatte. Andersen erkjenner at avviksmeldingen fra Fossum burde ha vært tatt mer på alvor.

– I avviksmeldingen om svikt i postgangen ble det ikke angitt alvorlighetsgrad av melder. Det ble lagt til av leder, og deretter overført til direktørens stab. Vi ser i ettertid at alvorlighetsgraden burde ha vært revurdert. På bakgrunn av hendelsen vil riktig praksis bli presisert i sykehusets rutiner, sier Andersen.

Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at ledelsen endrer rapporter uten at leger får vite det.

Endrer ikke fakta
– I saker fra Fylkesmannen sender avdelingen brevet til den involverte legen og ber om en skriftlig uttalelse om hendelsesforløpet. Avdelingsleder leser igjennom uttalelsen, og kommer av og til med endringsforslag, sier Andersen.

Hun understreker at endringene stort sett er semantiske eller tillegg med generelle vurderinger fra avdelingens perspektiv.

– Endringene handler ikke om fakta om hendelsesforløpet. Endringene gås igjennom med den enkelte lege før saken sendes klinikkleder, sier Andersen.

Om påstanden om at rapporter fra Fylkeslegen ikke kommer til legene, sier hun:

– Tilsynssaker som er rettet mot helsepersonell, er personlig adressert til dem, og vi kjenner ikke tilfeller av at de ikke har fått sluttrapporten. I andre saker skal leger også få informasjon fra sin leder.

Kommentarer

 • Eigil Fossum 11.09.2019 17.23.43

  Lege

  Dette er ikke en korrekt fremstilling av saken og begrunnelsen for mitt varsel tilsløres. Jeg ble primo januar 19 kontaktet av en NRK journalist. Hun hadde via en innsynsbegjæring i PCI saken funnet 2 brev adressert til meg og tok kontakt for å høre hvorfor jeg hadde overskredet svarfrist. Jeg var ikke kjent med noen av disse brevene. Journalisten varslet Fylkesmannen som umiddelbart utsatte svarfrist og oversendet kopi av begge brev. OUS oppdaget på intet tidspunkt dette via egne systemer. Et av brevene dukket så opp etter 6 mnd i OUS systemet. Saken er senere behandlet i det interne avvikssystemet hvor man viser til at gjeldene system "er nokså komplisert å bruke..og at distribusjon hviler på manuelle rutiner..som dessverre av og til vil kunne glippe." Man har ingen forslag til endring av dette systemet. Jeg må derfor regne med at jeg også i fremtiden vil oppleve at brev ikke kommer frem og det er det jeg har varslet Fylkesmannen om.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!