Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
HEDRES: Professor Reidun Førde blir hedret for sitt mangeårige arbeid med medisinsk etikk. Foto: Anne Hafstad

Kongelig heder til Reidun Førde

Den anerkjente professoren ble i dag utnevnt til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin store innsats for medisinsk etikk gjennom mange tiår.

Publisert: 2019-09-05 — 18.21

Førde er en ydmyk mottaker av hederen. Hun er ikke udelt begeistret for oppmerksomhet rundt egen person, men erkjenner med et smil overfor Dagens Medisin at det hele også er litt stas.

–Dette er hyggelig, men det er ikke meg alene. Utmerkelsen er en annerkjennelse av alt det arbeidet mange har gjort hver for seg og sammen er viktig. Jeg ser dette først om fremst som en annerkjennelse av at etikk er viktig i helsetjenesten og for samfunnet, sier Reidun Førde.

Pasientnært og akademisk
Professor i medisinsk etikk, Reidun Førde har gjennom flere tiår arbeidet systematisk med etikkarbeid i hele helsetjenesten. Hun har vært sentral i arbeidet med å bygge opp de kliniske etikk-komiteene som nå er etablert ved alle landets helseforetak. Det har bidratt til at etiske drøftinger og kompetanse i etikk har fått en sentral plass i klinisk praksis ved alle landets sykehus.

Når gode kolleger av Førde ved Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo, begrunner sitt forslag til Slottet om å gi Førde denne utmerkelsen, trekker de også frem hennes arbeid med den nasjonale veilederen for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling trekkes frem som banebrytende og til uvurderlig hjelp for både helsepersonell og pårørende. Hennes innsats i pasientnært og praktisk etikkarbeid i hele helsesektoren er unikt.

Lagspiller
Førde har med sine personlige egenskaper – slik som nysgjerrighet, formidlingsevne, engasjement, refleksjonsevne, evne til spille på lag og finne løsninger i konfliktfylte saker – bidratt til å gjøre etikken forståelig for helsepersonell, pårørende, pasienter, brukere og øvrig offentlighet, heter det blant annet i begrunnelsen for utmerkelsen hun nå får. 

Hun har imidlertid også en tydelig akademisk tilnærming til etikken. En rekke forskningsartikler på et høyt nivå – også i internasjonal sammenheng er signert Førde. hun berømmes for å ha inspirert forskere, helsemyndigheter og helsepersonell i mange land til å jobbe mer systematisk med fagfeltet klinisk etikk.

Reidun Førdes innsats for helsetjenesten i Norge og internasjonalt bør karakteriseres som fremragende, og hun kan således sies å ha gjort en betydelig innsats for folkehelse, skriver kollegene i sin begrunnelse.

Tydelig stemme
Reidun Førde er ikke bare en kjent aktør i de indre kretser i helse- og omsorgstjenestene. Hun har også en tydelige offentlig stemme. Gjennom det har hun satt medisinsk etikk på den offentlige dagsorden.

I 12 år var hun medlem av Rådet for legeetikk i Legeforening, hvorav syv år som leder fra 1998 til 2005. Hun har vært varamedlem i Pressens faglige utvalg (PFU), og har ved en rekke anledninger hatt en tydelig – og ofte kritisk stemme - når vanskelige etiske helsesaker dominerer mediebildet.

Etikkprofessoren har vært sentral i prioriteringsdebatten i norsk helsetjeneste og blir mye brukt når etikk og prioritering står på agendaen. Hun har vært med i Lønning II-utvalget som i 1996-1997 utgjorde det andre offentlige prioriteringsutvalget, og i «Norheim-utvalget» i 2014. I perioden 2000-2005 var Førde medlem i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenestene i perioden.

Reidun Førde er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1978. Hun har vært tilknyttet SME fra 1991, og professor samme sted fra 2000. Hun har også jobbet ved Legeforeningens forskningsinstitutt som seniorforsker i perioden 1995-2006.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!