Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
KRISE:Evalueringsrapporten bekrefter at fastlegeordningen er under sterkt press og underfinansiert. Foto: Lasse Moe

Fra vondt til verre på Høies vakt

De senere årene har helsetjenesten og samfunnsutviklingen endret seg i raskt tempo. Fastlegeordningen har nærmest stått på stedet hvil. Det betyr ikke at ordningen bør vrakes - men den må fornyes.  

Publisert: 2019-09-04 — 19.25
Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Johnny Nordskog

EVALUERINGSRAPPORTEN fra Ernst &Young som helseminister Bent Høie (H) har fått i fanget bare få dager før vi alle skal gå til valgurnene er ikke udelt godt nytt for ham og hans regjeringsvenner. Fastlegeordningen som skulle sikre kontinuitet i lege-pasientforholdet og oss alle det samme tilbudet uavhengig av hvilken kommune vi måtte bo i, skranter.

Og nå skranter det ikke bare ute i distriktene, men også i de store byene. Det viser alvoret. Ordningen er underfinansiert. Arbeidsbelastningen for fastlegene er uhåndterbar. Nesten halvparten av fastlegene har redusert livskvalitet. Det rammer kvaliteten på pasientbehandlingen. For få vil inn i yrket. For mange vil ut. Det er hovedkonklusjonene i rapporten.  

SAMTIDIG viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet at folk flest er godt fornøyd med fastlegen sin. Og la det være sagt med en gang. Fastlegeordningen er en suksess.

Den har gitt de fleste av oss en lege som kjenner oss godt og den har gitt kontinuitet. Det er mye takket være dedikerte fastleger som hver eneste dag strekker seg langt for å gi pasientene sine den aller beste hjelpen når de trenger det. Jeg kjenner knapt noen leger som er mer engasjerte og dedikerte enn nettopp fastlegene. De fortjener stor takk – alle som en.

NÅ GÅR det på stumpene løs. Arbeidsbelastningen er blitt for stor. Det skyldes i stor grad en relativt dårlig gjennomført samhandlingsreform, stadige kutt i sengeplasser ved sykehusene, samt utskrivningskåte helseforetak som presser legene der til å sende pasientene ut før et tilfredsstillende tilbud er etablert i kommunen.

Fastlegene og kommunene må ta imot stadig flere pasienter med kompliserte og sammensatte helseutfordringer. Behovet for bedre samhandling, men også fornyelse, endring og styrking av fastlegeordningen er åpenbart.

SITUASJONEN er blitt verre på Bent Høies vakt. Det kan han ikke løpe fra. Og det har ikke manglet på advarsler eller rop om hjelp. Hverken fra Legeforeningen eller fra KS. De har sagt klart og tydelig ifra lenge. Nå får Legeforeningen godkjentstempel på sine bekymringer og sin virkelighetsbeskrivelse. Ingen kan etter dette avfeie deres bekymringer som sutring fra fagforening eller som  lønnskamp – hvis noen har prøvd seg på det.

Jeg kjenner knapt noen leger som er mer engasjerte og dedikerte enn nettopp fastlegene. De fortjener stor takk – alle som en

Rapporten er imidlertid ikke bare godt nytt for Legeforeningen og KS heller. De har begge et medansvar for at fastlegeordningen fungerer. Det er verdt å merke seg at mens kommunene mener de styrer legetjenesten godt, så er legene av en helt annen oppfatning. De bør snakke sammen.

LEGEFORENINGEN står i skvis mellom godt voksne erfarne og veletablerte fastleger og unge, entusiastiske leger som banker på og vil inn. De eldre vil være selvstendig næringsdrivende – de unge i spesialisering vil ha fast lønn, økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Det er lite forenelig med dyrekjøpte og til dels overprisede fastlegepraksiser og pasientlister, usikker inntekt og ingen lønn når barnet ditt trenger deg hjemme på en helt alminnelig onsdag.

Det er bare ni prosent av de unge i undersøkelsen som i dag ønsker å bli fastleger. Begrunnelsen deres må tas på ytterste alvor, og viser at rekrutteringsutfordringene ikke bare handler om økonomisk trygghet.

Dagens unge leger er annerledes enn gårsdagens. Knapt noen av dem har en «frue som holder fortet på hjemmefronten». Uansett legens kjønn skal pliktene hjemme som oftest deles med noen. Barn skal følges opp og ivaretas. Dessuten – og heldigvis – ønsker unge leger et liv ved siden av legejobben.  Det er ikke enkelt for en fastlege i dag.

DIAGNOSEN på fastlegeordningen er nå satt en gang for alle. Noen vil si at det tok for lang tid. Andre vil mene at en grundig utredning var helt nødvendig. Nå er det bare å brette opp ermene og bidra konstruktivt inn i arbeidet med Høies handlingsplan som skal være ferdig før påske neste år.

Det handler om for stor arbeidsbelastning, dårlig samhandling, økonomi og rekruttering. Nå må behandlingen meisles ut. Den må først og fremst sikre flere fastleger, redusert arbeidsbelastning og mer penger.

Virkemidlene er, for å holde meg til medisinske termer, persontilpasset medisin. Fleksible løsninger for fagutvikling og driftsform tilpasset den enkelte leges behov i nært samarbeid med kommunen.

For en ting står fortsatt fast: Alle trenger fastlegen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Arnulf Heimdal 05.09.2019 08.44.04

  Lege

  Takk for god analyse. Dette vil bli ennå værre fremover. Årsaken er åpenbar. HOD og de siste årenes helseministere har manglet kompetanse, kunnskap og interesse for fastlegeordningen, og dermed ikke vært i stand til å ta vare på denne. De foreslåtte tiltak så langt er derfor så godt som virkningsløse. Det er dermed nå nesten ingen som har tillit til at forholdene vil bli bedre. Våre unge oppegående kollegaer ser selvfølgelig dette, og søker seg andre jobber. Stadig flere av praktiserende pastleger vil slutte, enten finne seg andre jobber eller ta ut pensjon før planlagt. Dette er dyrt og trist. Dyrt, fordi kosntandene både for samfunnet og folk flest vil gå opp. Trist, fordi stadig flere vil miste tilgang til en fastlege som kjenner de over år, og fordi kvaliteten da vil gå ned. Og trist for Høie, som vil bli husket som ministeren som lot norges billigste og mest populære helsetjeneste, fastlegeordninge, gå til grunne. Det vi får fremover kan vi da kalle Høies helsvesen.

 • Sven Richard Haugvik 05.09.2019 10.07.14

  Lege

  Evalueringsrapporten fra EY er også krystallklar på følgende (s.205): I løpet av de snart 20 årene som fastlegeordningen har eksistert er det også blitt et mer komplekst regelverk med tilhørende dokumentasjonskrav fra Nav. Dette er et vesentlig bidrag til økt arbeidsbelastning med oppgaver som ikke alltid oppfattes som like meningsfulle som det pasientnære arbeidet. Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H)'s opptreden på Dagsnytt 18 i går kveld lover ikke godt. Legg spesielt merke til hva hun svarer programlederen som spør om hva regjeringen helt konkret har gjort den tiden den har sittet. Spørsmålet er helt betimelig da Bent Høie hadde sin Handlingsplan for FLO helt klart for seg i opposisjon - rett før valget i 2012. Den kan leses i Tidsskriftet for Den Norske legeforening, og var faktisk ikke så verst, men ble komplett parkert etter 3 måneders fartstid for Høie som helseminister i HOD. Pussig?

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!