Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SØKER DIREKTØR: Vestre Viken søker en direktør som skal lede fem avdelinger med blant annet kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring, og forskning og innovasjon som ansvarsområder.

SØKER DIREKTØR: Vestre Viken søker en direktør som skal lede fem avdelinger med blant annet kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring, og forskning og innovasjon som ansvarsområder. Foto: Vidar Sandnes

Disse vil bli fagdirektør i Vestre Viken

12 personer har søkt på den ledige stillingen som fagdirektør i Vestre Viken helseforetak.

SØKER: Ida R. K. Bukholm er en av søkerne på fagdirektør-stillingen.
Foto: Privat

På listen over søkere til stillingen som fagdirektør i et av landets største helseforetak står tre kvinner og ni menn. Den som får stillingen blir medisinskfaglig rådgiver for foretaket som blant annet inkluderer somatiske sykehus i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike.

Stillingen blir ledig ettersom dagens fagdirektør Halfdan Aass går over i stilling som medisinsk direktør, oppgir helseforetaket.

Tidligere direktører søker

Blant søkerne er tidligere direktør for Sykehuset Telemark, Bess Frøyshov (54). Hun gikk av som sykehusdirektør i 2016, med krevende samarbeidsforhold med styreleder som begrunnelse. Også tidligere direktør for Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus (Ahus) Yngve Mikkelsen (54) har søkt jobben. Han gikk fra stillingen ved Ahus for fem år siden og er i dag visepresident i konsulentfirmaet LINK Medical Research.

En annen av søkerne er Ida Rashida Khan Bukholm (55), fagsjef for pasientsikkerhet ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og professor II ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Det er også interne søkere fra helseforetaket som ønsker stillingen som fagdirektør, blant dem medisinskfaglig rådgiver Asgeir M. Kvam (58).

Tre av søkerne er unntatt offentlighet, en kvinne og to menn.

Utvidet frist

Opprinnelig gikk søknadsfristen til stillingen som fagdirektør ut i sommer, men fristen ble utsatt til 15. august. Eli Årmot, direktør for kompetanse, oppgir at det ble bestemt i sommer at fristen skulle utvides.

– Etter fristens utløp ble det gjort en vurdering av videre prosess, og vi kom til at det ikke var hensiktsmessig å gå videre med rekrutteringsprosessen før etter at sommerferien var avviklet. Med bakgrunn i dette valgte vi derfor å la stillingen stå åpen over sommeren.

SØKER: Bess Frøyshov vil bli fagdirektør i Vestre Viken.
Foto: Arkivfoto

Dette er den fullstendige søkerlisten:

Bukholm, Ida RK (55) K 0874 Oslo, Norge

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Frøyshov, Bess Margrethe (54) K Avdelingsoverlege i medisinsk biokjemi, Larvik

Faiz, Kashif Waqar (41) M Førsteamanuensis, Oslo

Tørisen, Tore A. G. (50) M Lege, Fjerdingby

Reine, Pål Aarstrand (44) M Seksjonsoverlege, Drammen

Harbo, Sverre (59) M Seniorrådgiver, Oslo

Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, *****

Kvam, Asgeir M. (58) M Medisinskfaglig rådgiver, Jar

Lindenskov, Paal HH (57) M Overlege, Oslo

Unntatt offentlighet, K ***** **** *****, *****

Mikkelsen, Yngve (54) M Chief Medical Officer/Executive Vice President, Jar

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!