Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Livreddende metode for organdonasjon

Denne organdonasjonsmetoden er lovlig og redder flere liv.

Publisert: 2019-08-28 — 16.16
Øyvind Skraastad

Innlegg: Øyvind Skraastad, leder ved Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS)

UNDERTEGNEDE VISER til NRK nyheter 21. august 2019 og en kommentarartikkel i Dagens Medisin 25. august vedrørende bruk av organdonasjon etter varig hjerte- og sirkulasjonsstans (cDCD). Begge skriver at prosessen forut for innføring av metoden ikke var tilstrekkelig.

Metoden er nå til vurdering i Nye Metoder. NRKs artikkel kan ha skapt et inntrykk av at metoden var ulovlig.

METODEN. cDCD er en metode for organdonasjon som er anerkjent og benyttes i flere land i Vest-Europa og USA.  Metoden er basert på internasjonale publikasjoner og retningslinjer, og den er lovlig i henhold til den norske transplantasjonslovens kriterier om organdonasjon fra avdød giver.

Oslo universitetssykehus (OUS) ferdigstilte i 2015 en pilotstudie godkjent av regional etisk komité. Viktige punkter i protokollen har vært utformet etter faglige og etiske vurderinger fra internasjonal dokumentasjon. Ivaretakelsen av pårørende ved organdonasjonen har vært fulgt opp i studien, og deres erfaringer er dokumentert i en egen studie.

OUS beklager at formalisert kommunikasjon og informasjon til myndigheter ble fremstilt som godkjenning. Sykehusets ledelse identifiserte ikke der og da behovet for en nasjonal metodevurdering

BEKLAGELIG. Studien ble etterfulgt av egen institusjonell metodevurdering av cDCD i 2016. Basert på denne vurderingen ble metoden i OUS vedtatt i sykehusets ledermøte. Det ble fortløpende gitt detaljert informasjon om metoden og våre erfaringer med den til overordnete helsemyndigheter. En mulig utvidelse av tilbudet ble adressert.

OUS beklager at formalisert kommunikasjon og informasjon til myndigheter ble fremstilt som godkjenning. Sykehusets ledelse identifiserte ikke der og da behovet for en nasjonal metodevurdering. Statsråd Bent Høies uttalelse til NRK om OUS sitt ansvar i saken tas til etterretning.

LEDERFORANKRING. Nasjonal metodevurdering ble først vedtatt og igangsatt fra desember 2017, vel et år senere.

Det ble i perioden 2016–17 foretatt ti organdonasjoner etter DCD-metoden. Disse donasjonene ble foretatt med lederforankring i sykehuset. Etter vedtaket om gjennomføring av nasjonal vurdering har metoden ikke vært i bruk i Norge.

OUS avventer nå rapporten fra dette arbeidet som er ventet om kort tid.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!