Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FIKK MEDHOLD: Norsk pasientskadeerstatning har blant annet gitt medhold i en sak med en pasient som oppsøkte fastlegen flere ganger på grunn at mageplager, uten at det ble tatt avføringsprøve. Pasienten senere fikk påvist tarmkreft med spredning til lever.

FIKK MEDHOLD: Norsk pasientskadeerstatning har blant annet gitt medhold i en sak med en pasient som oppsøkte fastlegen flere ganger på grunn at mageplager, uten at det ble tatt avføringsprøve. Pasienten senere fikk påvist tarmkreft med spredning til lever. Foto: Illustrasjonsfoto: Getty Images

Flere pasienter får erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fattet over 20 prosent flere avgjørelser i erstatningsansvarssaker så langt i år, enn til samme tid i fjor.

Annons:

Første halvår i 2019 mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) nærmere 3000 saker. Den statlige etaten som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten har så langt fattet avgjørelser i 2743 erstatningsansvarssaker, en økning på 23 prosent fra samme periode i fjor. 144 søkere fikk medhold.

– Vi jobber målrettet med å behandle flere saker, og jeg er glad for at vi ser gode resultater av effektiviseringsarbeidet vårt, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i en pressemelding.

Det er også åtte prosent flere som har fått fastsatt erstatningsbeløp så langt i år enn til samme tid i fjor. 

– Vi har i alt fattet 14 prosent flere avgjørelser og nesten 150 flere søkere har fått beskjed fra oss om at de har rett til erstatning, sett opp mot første halvår i fjor. Det synes jeg er positivt, sier Jørstad.

NPE oppgir at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for svar på søknad om erstatning er 9,4 måneder.  Gjennomsnittlig erstatningsberegningstid er 12,5 måneder, men det er mulig for pasienter å få deler av beløpet utbetalt underveis og et sluttoppgjør når erstatningen er endelig fastsatt.

Fikk erstatning for manglende avføringsprøve

NPE har blant annet gitt medhold i en sak med en pasient som oppsøkte fastlegen flere ganger på grunn at mageplager, uten at det ble tatt avføringsprøve. Pasienten ble etter hvert henvist til sykehus med mistanke om kreft og fikk påvist tarmkreft med spredning til lever.

Fastlegen burde ha sikret en avføringsprøve fra pasienten og at diagnosen kunne vært fastsatt 17 måneder tidligere, mener NPE. Med begrunnelse om at en tidlig diagnose ville gjort at pasienten unngikk spredning og for tidlig død, ga NPE pårørende rett til erstatning.

Andre saker hvor pasienter fikk medhold inkluderer en sak hvor en pasient fikk infeksjon etter en proteseoperasjon som førte til et forlenget behandlingsforløp med smerter, bytte av protese i to omganger og antibiotikabehandling. NPE konkluderte med at pasienten fikk infeksjonen i forbindelse med inngrepet. Også en pasient som fikk mangelfull tannbehandling og forsinket diagnose av karies over flere år fikk medhold.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!