Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Slik kan vi forbedre fødselsomsorgen i Norge

Vi må unngå ytterligere sentralisering og sikre døgnbemannet følgetjeneste med jordmor for alle med mer enn halvannen times reisevei til planlagt fødested.

Publisert: 2019-08-05 — 10.48
Denne artikkelen er over to år gammel.
Kari Aarø

Innlegg: Kari Aarø, leder av Den norske jordmorforening

KRONIKKEN TIL Eline Skirnisdottir Vik i Dagens Medisin om ambulansearbeideres og kvinners erfaring med ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon, er viktig. Forslagene som skisseres for å bedre praksis, er gode. Vi vil her utdype hva Den norske jordmorforening mener er nødvendig for å bedre fødselsomsorgen i Norge.

Med tanke på høstens valgkamp vil vi også bidra med en rekke råd som kan være interessante for velgerne – og nyttige for landets politikere.

«FOR MYE, FOR TIDLIG». Fødselsomsorgen i Norge er i utgangspunktet god, og jordmortjenesten representerer en helsefremmende og økonomisk rimelig løsning. Fødselsomsorgen er organisert med en fin balanse mellom lege og jordmor, og de ulike rollene utfyller hverandre godt. Med jordmor som primær omsorgsperson i fødsel viser forskning at vi styrker den fødende kvinnen, fremmer det normale, unngår unødvendige intervensjoner i fødsel, og vi sitter igjen med et bedre utfall for både mor og barn.

Dette støttes av en systematisk oversiktsartikkel publisert i Cochrane Library.

Vi skal styrke ambulansearbeidernes opplæring, men først og fremst styrke følgetjenesten med jordmor slik at ambulansearbeidere slipper å stå der alene med det store ansvaret en fødsel representerer

I land der jordmortjenesten er sekundær i fødselsomsorgen, finner vi blant annet høye rater av keisersnitt, noe som kan gi negative konsekvenser for kvinnens helse både på kort og lang sikt. Vi må finne en balanse mellom det vi omtaler som too much, too soon – for mye, for tidlig – og too little, too late– (for lite, for sent.

FØLGETJENESTEN. Ambulansearbeidere har i dag en avgjørende rolle innen fødselsomsorgen i Norge, til tross for minimal opplæring og erfaring med fødende kvinner. Jordmorutdanningen er like fullt en kompleks og lang utdanning, og det er jordmor som skal være primær omsorgsperson for kvinner i fødsel.

 • Vi skal styrke ambulansearbeidernes opplæring, men vi må først og fremst styrke følgetjenesten med jordmor slik at ambulansearbeidere slipper å stå der alene med det store ansvaret en fødsel representerer.
 • Vi skal ikke lære opp ambulansearbeidere til å lytte med et jordmorstetoskop, det skal være en jordmor tilgjengelig – og det er jordmor som skal vurdere barnets helse.

KVINNEFIENDTLIG. Vi har for få jordmødre i Norge. Oppgavene jordmødre skal utføre, blir stadig flere i alle ledd; svangerskap-, fødsels og barselomsorgen. I svangerskapet har vi innført tidlig livsstilssamtale, i fødselsomsorgen skal vi ivareta en fødepopulasjon i endring der kvinnene er eldre enn tidligere og der én av fire kvinner har innvandrerbakgrunn, og i barselomsorgen har vi begynt med hjemmebesøk. Alle disse prioriteringene er helsefremmende og kloke, men med økte oppgaver må vi også øke kapasiteten.

I kontrast til det økte behovet opplever vi derimot at fødeavdelinger legges ned, og det rapporteres om økt arbeidspress, nedbemanning og innsparinger. Kommunehelsetjenesten opererer med små stillinger og minimal kapasitet. Sykehusene sliter med bemanningen, og følgetjenesten med jordmor er mange steder svært begrenset – eller ikke-eksisterende. Vi må huske at det er kvinner og barn som betaler prisen for denne kvinnefiendtlige politikken.

DETTE MÅ GJØRES. I Helsedirektoratets kvalitetskrav til fødeinstitusjoner skisseres en fødselsomsorg som skal sikre fødende et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud. Videre står det at det i hvert område skal tas hensyn til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur av lokale jordmortjenester – og at følgetjeneste skal vektlegges.

For å bedre fødselsomsorgen i Norge, støtter Den norske jordmorforening forslagene til tiltak skissert i Eline Skirnisdottir Viks kronikk: Vi må øke bemanningen og styrke jordmortjenesten i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi må unngå en ytterligere sentralisering av tilbudet, og i tråd med nasjonale føringer må vi også sikre døgnbemannet følgetjeneste med jordmor for alle fødende kvinner som har mer enn halvannen times reisevei til planlagt fødested.

Statsministeren oppfordrer kvinner til å føde flere barn. Dette støtter vi, men da må vi også sørge for at gravide og fødende kvinner mottar den helsehjelpen de behøver.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!