Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
SKILLER SEG UT: – Vi skjønner at man må prioritere i helsevesenet, men utfordringen i dag er at Beslutningsforum gjør en vurdering av nytte og pris på gruppenivå. Samtidig vil det alltid være pasienter som skiller seg ut, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen. Foto: Per Corneliussen

Tror pasienters rett til å klage vil svekkes

Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen er glad for at en pasient nå får dekket immunterapi i det offentlige, men frykter at andre pasienter ikke får samme mulighet dersom et nytt lovforslag får gjennomslag.

Publisert: 2019-07-26 — 09.03
Denne artikkelen er over tre år gammel.

– Vi er svært glade for avgjørelsen fra Statens helsetilsyn som understreker at hver pasient skal få en egen vurdering av helsetilstanden, og at det ikke er forsvarlig å se bort fra effekt av behandling, selv om den er påbegynt i det private, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Han oppgir at Kreftforeningen får mange henvendelser om rettshjelp fra syke og pårørende, og at foreningen har hatt dialog med pasienten i denne saken og pasienter med lignende saker.

Les mer: Fikk nei til immunterapi – «uforsvarlig» mener Helsetilsynet

– Vi skjønner at man må prioritere i helsevesenet, men utfordringen i dag er at Beslutningsforum gjør en vurdering av nytte og pris på gruppenivå. Samtidig vil det alltid være pasienter som skiller seg ut, sier Opdalshei.

Han trekker frem lungekreft-pasienter som eksempel.

– Gjennomsnittsalderen for pasientene er over 60 år, men det vil også være noen yngre pasienter. En 35-åring kan ha lengre forventet levetid og bedre helse. Derfor er det viktig med individuelle vurderinger.

– Betydelig svekket

Helseminister Bent Høie har uttalt til Dagens Medisin at han er glad for at pasienter kan klage på vedtak.

– Vi er glade for at helseministeren gir uttrykk for hvor viktig det er at pasienter har en klagemulighet, men vi er redde for at klagemuligheten snart vil bli betydelig svekket.

Opdalshei viser til et lovforslag om å lovfeste Beslutningsforum som ligger til behandling i Stortinget. Flertallet av høringsinstansene var kritiske da forslaget var på åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen før sommeren. 

Opdalshei tror forslaget vil svekke klageretten.

– Vi mener at muligheten til å få en individuell vurdering av sin klage bortfaller hvis lovforslaget blir vedtatt, fordi pasienten vi vurderes ut fra pasientgruppen og ikke individuelt. Vi spør oss om Helsetilsynets konklusjon ville blitt annerledes om dette lovforslaget allerede hadde vært vedtatt.

Fortsatt klagemulighet

– I det nye lovforslaget står det at lovforslaget ikke endrer på at pasienter kan klage til Fylkesmannen eller ta saken til domstolene?

– Ja, den reelle muligheten til å klage vil fortsatt være der, men man vil bli vurdert som en del av en gruppe, og ikke som enkeltperson.

– Det er sagt at målet med lovforslaget er å lovfeste systemet som allerede finnes i dag. Likevel mener dere at klageretten blir endret?

– Det er vår bekymring. Vi er redde for at Helsetilsynets konklusjon ville vært annerledes om lovforslaget blitt vedtatt tidligere.

– Komplisert tema

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus har gått ut og sagt at hun frykter økte sosiale forskjeller og lege Morten Horn i Rådet for legeetikk skriver i et innlegg at han mener at Helsetilsynets avgjørelse om privat betalt immunterapi truer grunnlaget for det solidariske helsevesenet.

– Det er et komplisert tema, medgir Opdalshei.

– Dette er et element i en større diskusjon. Vi skjønner at det må settes en grense for hvor mye penger som skal gå til legemidler, men vi må samtidig finne gode måter å sikre at nye legemidler tas i bruk raskt. Det kan for eksempel tenkes at vi får nye ordninger for midlertidig finansiering hvor legemiddelindustrien bidrar.

– Denne saken viser at det er behov for en grundig gjennomgang av lover og regelverk for å se om de er tilpasset fremtidens utfordringer med mer og mer persontilpasset medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!