Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

REAGERER: Rådet for legeetikk reagerer kraftig på koblingen mellom legebesøk og bonuspoeng hos Norwegian. Rådet mener dette er brudd på god legeetikk.

REAGERER: Rådet for legeetikk reagerer kraftig på koblingen mellom legebesøk og bonuspoeng hos Norwegian. Rådet mener dette er brudd på god legeetikk. Foto: Illustrasjon fra nettsiden til Dr. Dropin

Dr. Dropin får skarp kritikk fra Rådet for legeetikk

I april fastslo Rådet for legeetikk at Dr. Dropin brøt legenes etiske regelverk og påla dem å stoppe praksisen som gir pasienter bonuspoeng hos Norwegian ved legebesøk. Nå reagerer lederen i Rådet kraftig på at den kommersielle aktøren fortsetter sin kampanje for å skaffe seg flere pasienter.   

–Dette kan svekke tilliten til leger og helsetjenesten. En avtale om å opptjene poeng til flyreiser for å oppsøke lege, mener Rådet er egnet til å utfordre tilliten til helsetjenesten generelt, og tilbyderne spesielt. Vi mener denne type markedsføring bidrar til en uheldig sammenblanding, skaper et useriøst inntrykk og kan føre til unødige legebesøk og overbehandling, sier Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk i en kommentar til Dagens Medisin.

Aarseth er overrasket og skuffet for at legene bak Dr. Dropin ikke har endret praksis etter pålegget fra Rådet for legeetikk. Det er to måneder siden Dr. Drpoin fikk den klare meldingen fra legenes etiske råd. Nå diskuteres saken sentralt i Legeforeningen for å vurdere om det er mer som kan gjøres fra foreningens side for å få endre praksisen.

Uakseptabel kobling
I vedtaket fra Rådet for legeetikk heter det blant annet:

 «Rådet for legeetikk vil gi Dr. Dropin pålegg om å rette aktuelle kritikkverdige forhold, og fjerne sin kobling mellom helsetjeneste og mulighet for opptjening av poeng til flyreiser, jf. Reglementet for Rådet for legeetikk § 12. Vi vil også påpeke at siden mangler angivelse av medisinsk ansvarlig lege i strid med Etiske regler for leger kap. III, § 2 og ber om at dette også rettes, jf. § 12.»

Bakgrunnen for pålegget var at Rådet for legeetikk mottok flere henvendelser med reaksjoner på reklamen fra Norwegian som tilbyr bonuspoeng hvis du går til Dr. Dropin. I reklamen er   budskapet: "Tjen CashPoints på ditt neste legebesøk hos Dr.Dropin".

 CashPoints er fordelsprogrammet til flyselskapet Norwegian. Helt konkret er tilbudet til potensielle pasienter hos Dr. Dropin:

Svein Aarseth
Foto: Lasse Moe
 • Som ny kunde får du 150 CashPoints ved første videolegetime på mobil, og 150 CashPoints på første legetime i en av klinikkene i Oslo, Asker eller Bergen
 • 4 % CashPoints på alle videre besøk i klinikk og på video

I kampanjen, som også nå rett før sommeren er sendt på mail til alle som er med i fordelsprogrammet til Norwegian, får kundene vite at Dr. Dropin har dyktige allmennleger, kort ventetid og fast lav pris.

Bekymret for kommersialisering
Aarseth påpeker at private helsetjenester er et voksende marked, hvor konkurranse og inntjening preger og skaper et behov for å markedsføre og "pushe" tjenestene på en helt annen måte enn helsetjenester tradisjonelt har vært markedsført og tilbudt til befolkningen.

– Rådet for legeetikk ønsker at leger skal markedsføre sine tjenester på en nøktern måte og i overensstemmelse med Etiske regler for leger. Vi mener det er viktig for legitimiteten og tilliten til legestanden og i et prioriterings – og samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Aarseth.

Og han legger til:

- Jeg vil oppfordre Dr. Dropin dem på det sterkeste til å slutte med dette. Det handler om tilliten til hele helsetjenesten og til legene, sier Aarseth.

Det er ikke den første eller eneste oppfordringen dr. Dropin har fått fra Rådet for legeetikk. I brevet fra april heter det også:

«Rådet for legeetikk vil også oppfordre innklaget klinikk v/medisinsk ansvarlig lege til å foreta en vurdering av hvilke signaler de ønsker å sende, og hva slags bedrift de ønsker å bli oppfattet som i markedet».

Endrer ikke praksis
Lege Daniel Sørli som står bak det kommersielle legetilbudet Dr. Dropin, og er også daglig leder i selskapet. Han forstår bekymringen til rådet for legeetikk.

– Overbehandling er et viktig tema og det er bra at Rådet for legeetikk har fokus på dette. Vi har ikke opplevd at pasienter som har benyttet seg av tilbudet har oppsøkt oss uten et reelt behov for legehjelp, men forstår Rådet for legeetikk sin bekymring. Pasienter betaler 595,- når det besøker klinikkene våre, og vi tror ikke at noen prosent rabatt vil føre til en signifikant endring i pasientadferd, sier Sørli til Dagens Medisin.

Han vil foreløpig ikke endre praksisen det reageres på.
– Vi ønsker å komme i dialog med Rådet for legeetikk og Legeforeningen, og tar innspillet på alvor. Det er viktig for oss med etisk og forsvarlig praksis, og vi vil derfor gjerne ha mulighet til å redegjøre for vår vurdering av at saken er i tråd med god legeetikk, og ikke skiller seg fra vanlig praksis i bransjen, sier Sørli.

Og han legger til:

– Det er viktig at alle helseaktører behandles likt og at vurderingene rådet gjør er tilpasset dagens realiteter. Enn så lenge fortsetter tilbudet, som evalueres løpende som en del av dialogen med rådet for legeetikk.

Jørgen Skavlan i styret
En av landets mest profilerte fastleger, Jørgen Skavlan, har vært synlig i det offentlige ordskifte og argumentert sterkt mot overbehandling og medikalisering. Han sitter i styret for Dr. Dropin som Rådet for legeetikk nå frykter kan stimulere til økt overbehandling.

Dagens Medisin har forsøkt å få en kommentar fra Skavlan, men han er på ferie og har ikke ringt tilbake. Han har imidlertid også tidligere måttet svare for sitt styreverv i Dr. Dropin og bekymringen knyttet til medikalisering.

– Jeg er langt på vei enig i den bekymringen for medikalisering av samfunnet, men jeg tror ikke Dr. Dropin vil være med på å forsterke problemet. Grunnen til at jeg sa ja til å sitte styret, er at jeg vil bidra som en moderator, bevare etikken og at vi ikke kun ser på det med kommersielle øyne, uttalte Skavlan til Dagens Næringsliv i juli 2017.  

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!