Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
OUS-DRAMA: Torsdag skal styret i Helse Sør-Øst ta stilling til hvordan fremtidens OUS skal være. Samtidig jobber tillitsvalgte intens med en annen løsning enn det administrerende direktør Cathrine Lofthus anbefaler styret. Foto: Lasse Moe

Drama om OUS i tolvte time

Etter at Helse Sør-Øst direktøren sendte sin anbefaling til styret om at det nye OUS bør bygges på Gaustad og Aker, har tillitsvalgte sykepleiere i helgen jobbet intenst med et alternativt forslag. Konsekvensen kan bli at Aker vrakes – og Ullevål reddes.

Publisert: 2019-06-17 — 12.05
Anne Hafstad er journalist og kommentator i Dagens Medisin Foto: Per Corneliussen

ETTER UTREDNING på utredning, justeringer, nye forslag, fakkeltog og redningsaksjoner for å redde Ullevål, og nye tilpasninger etter innspill fra fagfolk, velger sjefen i Helse Sør-Øst å si at nok er nok.

For det er egentlig det hun gjør i sin anbefaling til styret i landets største helseforetak som skal behandle saken førstkommende torsdag. Lofthus er tydelig på at det opprinnelige målbildet som det heter i hennes kretser, skal opprettholdes.

FREMTIDENS Oslo universitetssykehus (OUS) skal lokaliseres på Gaustad og Aker. Ullevål skal legges ned og tomten selges. Det er ikke bærekraftig med sykehusdrift tre ulike steder i hovedstaden, og regionsfunksjonene skal samles ett sted, slår Lofthus fast.

Alternative planer om gradvis utbygging av Ullevål, og tilsvarende utfasing av sykehusdrift på Gaustad, kombinert med et nytt lokalsykehus på Aker, har ikke fått Lofthus til å skifte mening. Lovnader fra aksjonistene om at det er milliarder å spare ved et slikt alternativ, har ikke funnet gjenklang hos sjefen i Helse Sør-Øst.

HENNES KONKLUSJON kan neppe overraske noen, og er helt i tråd med helseministerens beslutning fra 2016. Lofthus er lojal mot den øverste sjefen i Helse-Norge. Hun vet at hun har politisk ryggdekning for sitt forslag, ikke bare hos Bent Høie (H) og hans regjeringsvenner, men også hos Jonas Gahr Støre (Ap) og hans partifelle byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen.   

Den øverste sjefen i Helse Sør-Øst har ingen enkel oppgave. Hun bedriver balansekunst på høyt nivå mellom en helseminister som har fattet et vedtak hun må være lojal mot - og en sykehusdirektør som ikke evner å få de ansatte med på laget. Hans tillit er mer enn tynnslitt. Det gjør en allerede kompleks og utfordrende jobb for Lofthus, ytterligere vanskelig.

Lofthus velger å skjære igjennom, få fattet et vedtak og rette blikket fremover. Hun er antagelig ikke kjent med at sykepleierne jobber med et nytt forslag når hun fredag sender sin innstilling til eget styre.

OUS-PROSJEKTET og innstillingen fra Lofthus er uansett et høyrisikoprosjekt. Kritikerne har rett når de hevder at tomten på Gaustad er liten. Fleksibiliteten for utvidelse hvis det blir nødvendig, er begrenset.

I tillegg er snubletrådene for en mulig utvidelse av det planlagte lokalsykehuset på Aker, flere. Ikke minst faller det mange tungt for hjertet at et eventuelt styggdyrt tilbakekjøp av arealer fra en smart eiendomsutvikler kanskje må til for å sikre lokalbefolkningen i Groruddalen et stort nok lokalsykehus når Oslo igjen overtar ansvaret for befolkningen som midlertidig tilhører Akershus universitetssykehus.

JEG ER OVERBEVIST om at det må være mulig å finne gode løsninger for en ny sykehusstruktur i Oslo, uavhengig av plassering. Vi snakker tross alt om milliarder av kroner og sykehustilbudet til nærmere tre millioner mennesker. Da må høyt utdannede, smarte, dedikerte og kompetente fagfolk og ledere kunne finne sammen innenfor det handlingsrommet rammene gir. 

Plassering på Gaustad eller Ullevål er ikke viktig for de aller fleste av oss

I god dialog burde det blitt formet et moderne og godt sykehustilbud til beste for pasientene enten de trenger et lokalsykehus, et regionssykehus eller en høyspesialisert spydspiss.  

BEFOLKNINGEN ER ganske sikkert, som meg, mer opptatt av at de får nye og moderne sykehusbygg og riktig og kvalitativt god behandling når de trenger det, enn om det skjer på høyre eller venstre side av Ringveien i Oslo. Plassering på Gaustad eller Ullevål er ikke viktig for de aller fleste av oss.

Det er trist å måtte konstatere at man ikke har lykkes med en god og inkluderende prosess og et resultat ledelsen ved OUS, i Helse Sør-Øst og alle tillitsvalgte samlet kunne stille seg bak.  

Dessuten er både befolkningen og helsetjenesten i endring. Vi blir flere eldre og nye behandlingsmetoder og digitalisering åpner for helt andre måter å behandle syke mennesker på. Selv ikke den skarpeste forsker kan med sikkerhet forutsi hvor den utviklingen tar oss de neste tiårene – og hva det betyr for dimensjonering av sykehus.

I DE SISTE styremøtene både ved OUS og i Helse Sør-Øst har tillitsvalgte stått sammen mot løsningen Lofthus anbefaler styret med nye sykehus på Gaustad og Aker. De har ønsket fremtidig sykehusdrift også på Ullevål, samt lokalsykehus på Aker. Nå kan samholdet sprekke.

Dagens Medisin har fulgt prosessen nøye de siste dagene og er kjent med at telefonlinjene gjennom helgen nærmest har glødet mellom ulike aktører for å få på plass et alternativt forslag frem mot styremøte i Helse Sør-Øst på torsdag.

Norsk sykepleierforbund (NSF) har lenge snakket varmt om en to-sykehusmodell, men har så langt ikke vært tydelige på hvor de to sykehusene eventuelt bør ligge. Nærmest på overtid, og etter at Lofthus har gitt sin anbefaling til styret i Helse Sør-Øst, stiller Sykepleierforbundets mange tillitsvalgte på ulike nivåer seg samlet bak et forslag om at to sykehus i Oslo er tilstrekkelig.

SYKEPLEIERNE anbefaler ett sykehus på Gaustad og et storbysykehus på Ullevål. For sykepleierne er det er viktigere å ha et godt sykehustilbud til hele befolkningen enn at sykehusene er plassert på et spesielt område.

Dermed får Lofthus støtte for både to sykehus og for samling av regionsfunksjonene. Samtidig reddes Ullevål. Får forslaget gjennomslag, må Aker vrakes som lokalsykehus. Hovedargumentet til sykepleierne er at det blir umulig å bemanne opp tre sykehus med nødvendig sykepleierkompetanse. Når sykepleierne velger Ullevål fremfor Aker, er det primært fordi det gir større fleksibilitet med tanke på fremtidige behov for utvidelse. 

FORSLAGET VIL skape betydelig politisk rabalder. Et nytt lokalsykehus for befolkningen i Groruddalen på Aker, er en politisk prestisjesak praktisk talt for alle partier. De bør trekke pusten flere ganger før de slipper protestene helt løs. Alle er enige om at befolkningen i Groruddalen fortjener et nytt lokalsykehus.

Men er det virkelig avgjørende at det ligger på Aker og i Oslo Øst? Ullevål ligger noen kilometer unna. Det vil være en provokasjon mot alle dem som kjemper for sine lokalsykehus andre steder i landet. Deres lokalsykehus og nye alternativer ligger ofte mange timers biltur og kanskje en par ferger unna.

Avstanden fra Groruddalen til Ullevål må ikke bli et politisk hinder for den beste løsningen for Oslos befolkning totalt sett.

Uten utfordringer er imidlertid forslaget fra sykepleierne ikke. Oslo kommune har lagt mye arbeid og penger i planlegging av ny storbylegevakt på Aker, og vil kunne argumentere med at det er viktig med samlokalisering av legevakt og lokalsykehus.

Kommunen kan rett og slett si at det er for sent å snu og stå hardt på at både storbylegevakt og nytt lokalsykehus må bygges på Aker, selv om begge deler faktisk kan bygges på Ullevål.   

Det er åpenbart ingen «walk in the park» å endre alle planer nå, hverken for Helse Sør-Øst eller Oslo kommune. Det må utredes grundig om forslaget bærer økonomisk, er gjennomførbart og ikke forsinker videre fremdrift i særlig grad.

Det første signalet på veien videre får vi når styret i Helse Sør-Øst samles på Hamar torsdag. Styret bør ikke snu ryggen til sykepleiernes forslag selv om det kommer på overtid.  

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Rolf Kirschner 17.06.2019 14.58.32

  Lege

  Gode argumenter dette, spes mht den nødvendige arbeidskraften som er tilgjengelig. Uansett forslag skal vi huske på at det I sin tid var planlagt å legge en storbylegevakt på Ullevål. Om det er viktig at det gjelder 2 lokalisasjoner mht økonomi. Avstanden Aker-Ullevål spiller ingen rolle om en kommer fra Groruddalen eller andre steder. La eiendomsspekulanter og utredningskonsulenter beholde de pengene de allerede har tappet samfunnet for I den såkalte "Hovedstadsprosessen" fra 2008! Nå må våre politikere I de såkalte "statsbærende partier" nasjonalt og lokalt glemme sin prestisje og begynne å bruke fornuften!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!