Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
– Nå har vi en nasjonal kapasitetsutfordring knyttet til helikoptrene slik at det er usikkert om vi kan få et enda et reservehelikopter hvis noe nå skulle skje med de maskinene vi har, sier administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher. Arkivfoto.

Frykter å stå uten ambulansehelikopter

– En nasjonal kapasitetsutfordring knyttet til ambulansehelikoptre, varsler UNN-direktøren.

Publisert: 2019-06-05 — 15.24

Norsk luftambulanse AS oppfordrer i en epost flere helseforetak til «kritisk vurdering av nødvendighet i deltakelsen på øvelser». I eposten, som Nordlys (krever innlogging) har publisert, beskriver sjef Lasse Dahl i Norsk luftambulanse AS situasjonen som alvorlig.

Helikopterbaser kan risikere å stå uten ambulansehelikopter dersom det oppstår feil på et helikopter. Ifølge kontrakten skal operatøren enten reparere, eller sette inn nytt helikopter, innen tolv timer. Det vil de ikke klare nå, ifølge selskapet.

Til Dagens Medisin sier administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, at UNN er avhengig av kapasiteten, som består av et stort hovedhelikopter i Tromsø og et mindre på Evenes. Nå er det store helikopteret i Tromsø ute av drift, og erstattet av et mindre reservehelikopter av samme type som på Evenes.

I tillegg finnes det per dags dato ingen ytterligere reservehelikoptre tilgjengelig i hele landet.  

–  Nå har vi en nasjonal kapasitetsutfordring knyttet til helikoptrene slik at det er usikkert om vi kan få et enda et reservehelikopter hvis noe nå skulle skje med de maskinene vi har, og det er grunnen til vår bekymring. Helsetjenesten i vår landsdel, med våre avstander, er en viktig del av vår beredskap og vår måte og møte forventningene til oss på.

– Vi forventer en snarlig løsning, og jeg har løftet bekymringen til Helse Nord som har sørge for-ansvaret for vår landsdel. Hvis det skulle oppstå en situasjon der vi ikke har ambulansehelikopter tilgjengelig i Tromsø, fins det helikopter på Evenes. Men det er en betydelig redusert kapasitet plutselig å ha ett helikopter der du vanligvis har to. Jeg oppfatter at Helse Nord forstår alvoret, sier Schumacher, som understreker at sannsynligheten for at man blir stående uten helikopter, er liten.

Norsk luftambulanse AS bekrefter situasjonen overfor Dagens Medisin.

–  Vi leverer de luftambulansetjenestene som helsevesenet har bestilt. Men helsevesenet bruker langt flere helikoptertimer enn beregnet, noe som krever mer vedlikehold enn det som er avtalt i kontrakten med oss, uttaler administrerende direktør Rune Midtgaard til Dagens Medisin.

– De største helikoptrene, AW139, flyr 40 prosent mer enn beregnet. Og når helikoptrene flyr mer, må de oftere til teknisk vedlikehold. De ekstra flytimene gjør at vi ikke klarer å gi nok teknisk vedlikehold til å holde helikoptrene i lufta.

– Det er først og fremst helsevesenets ansvar å finne en løsning. Vi strekker oss så langt vi kan for å gi den vedlikeholdstjenesten som luftambulansetjenesten krever. Vi har tilbudt oss å bidra med løsninger dersom helsevesenet ønsker det. 

–  Vi har vært klar over at denne situasjonen ville oppstå, og vi har tatt denne bekymringen opp med vår oppdragsgiver i helsevesenet og bedt om en tilbakemelding på hvilke forventninger helsevesenet har til timeuttaket på helikopter fremover. Dersom dette høye timeuttaket vedvarer, vil den avtalte verkstedkapasiteten vår ikke være tilstrekkelig i tiden som kommer, ifølge Midtgaard.

Direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sier til Nordlys at de anser mangelen på reservehelikopter som et mislighold av kontrakten, men han presiserer følgende overfor Dagens Medisin:

I den nye kontrakten er det et krav om at operatøren til enhver tid skal ha to helikoptre tilgjengelig for uforutsette hendelser og trening.

– Det har vi ikke fått i denne perioden, men du må huske på at da det var to operatører, var det kun ett tilgjengelig reservehelikopter for hver av operatørene. Vi har nå en betydelig svekkelse av den avtalte beredskapen i dagens kontrakt, men vi er ikke dårligere stilt enn vi var for ett år siden, sier han.

1. juni 2018 overtok selskapet Norsk Luftambulanse alle landets ambulansehelikopterbaser. Frem til da hadde ambulansehelikopterbasen i Tromsø to like helikoptre. Et tilsvarende overtok når det andre helikopteret ble tatt ut av drift, ifølge Nordlys.

Norsk luftambulanse opplyser for øvrig dette om hvordan kapasiteten på verkstedet er beregnet:

 • Vi har beregnet verkstedkapasiteten vår i henhold til kravene fra helsevesenet. Vi leverer på en kontrakt som beskriver nøyaktig hvor mange årsverk og kompetanse vi skal ha i verkstedet, og hvor mange flytimer dette gir grunnlag for. Avtalen er å levere 18,5 årsverk på verkstedet, noe vi gjør i dag.

 • Vi har avtalt verkstedkapasitet som legger begrensninger for hvor mye flytid vi kan levere. For hver ekstra time du flyr, trenger du ekstra kapasitet i verkstedet.

 • Vi ser med bekymring at timeuttaket er vesentlig høyere enn det som var forutsatt i anbudet, og også vesentlig høyere enn det vår oppdragsgiver i helsevesenet, LAT HF, har budsjettert med for 2019. Dette gjelder spesielt for AW139, som krever klart flest verkstedtimer per flytime. 

 • Av hensyn til pasientene, og for å holde beredskapen oppe, prøver vi på kort sikt å leie inn ekstra bemanning ut over det som er avtalt og det vi får betalt for, men det tar trolig tid å etablere høyere kapasitet på verkstedet.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!