Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Det er din tur nå, helseminister Bent Høie!

I årevis har fastlegene levert tjenester av høy kvalitet til en rimelig penge. Nå er det din tur til å levere, helseminister Bent Høie.

Publisert: 2019-03-21 — 13.04
Hans-Christian Myklestul

Innlegg: Hans-Christian Myklestul, fastlege på Lillestrøm og 1. landsråd for Allmennlegeforeningen i Akershus

I FORBINDELSE MED regjeringens budsjettkonferanse for 2020 ønsker fastlegene å avklare forventningene til årets forhandlinger. Etter berettigede bekymringer og mediepåtrykk over noen år erkjente ministeren at det er krise i fastlegeordningen. Denne ordningen har vært omtalt som navet i helsetjenesten. Husmoren, den som gjør jobben effektivt og diskre, er en annen benyttet term.

EN GOD TJENESTE. Innbyggerundersøkelsen har i mange år på rad dokumentert at fastlegene leverer en god tjeneste for Kari og Ola Nordmann.

Det har vært flere år med organisk vekst i sykehusenes budsjetter. I fjor fikk sykehusene 1,35 milliarder kroner ekstra over statsbudsjettet.

Midlene som ble overført fra helseforetakene i forbindelse med fastlegereformen, har gått uavkortet med til å styrke pleie- og omsorgssektoren

Fastlegeordningen ble i 2018 avsett med 100 millioner kroner ekstra for å kompensere for en betydelig oppgaveoverføring fra sykehus til fastlegene, som følge av samhandlingsreformen. De midlene som ble overført fra helseforetakene i forbindelse med reformen, har gått uavkortet med til å styrke pleie- og omsorgssektoren.

ØKONOMIEN. Trepartssamarbeidet ble reetablert på fastlegedagen i 2017 og ga pasientene, kommunene og fastlegene et håp om en bedret økonomi i ordningen. KS og Legeforeningen ble invitert til forhandlingsbordet for å forhandle om Normaltariffen i 2018.

At KS kunne dokumentere årlige merutgifter på 400 millioner kroner for å drive fastlegeordning i norske kommuner, ble det ikke tatt hensyn til når departementet ensidig fastsatte forskriften etter bruddet i fjor.

DIN TUR NÅ. Vilje til å bruke penger på helsetjenesten har helseminister Bent Høie (H) vist med protonsentrene. Dette til tross for at flere stemmer, både i fagmiljøet og helseøkonomer, mener at to sentre er unødig ressursbruk. Det er tenkt at det skal brukes drøyt tre milliarder kroner til disse sentrene, til tross for at det er behandlingskapasitet rett over grensen i Sverige.

Helseminister, i årevis har fastlegene levert tjenester av høy kvalitet til en rimelig penge. Nå er det din tur til å levere.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren skriver at han «som tillitsvalgt fastlege har en egeninteresse av et godt oppgjør i forhandlingene om ny normaltariff.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 21.03.2019 17.37.00

  Lege

  Stoler folk på HO-komitéens 15 medlemmer lenger, flertallsregjeringen eller 3-partssamarbeidet? Hva er erfaringene, og kostnadene, med fastlønn kontra stykkpris? «Den faste lege» i fremtiden er en illusjon, fordi «den FL» ble fundert på ideologiene KOPF (kontinuerlig, omfattende, personlig, forpliktende). Ideen er at sykepleieren kan overta oppgaver som fastelegen gjør i dag, men også gi en bedre oppfølging av pasienter som i dag kanskje ikke får så god oppfølging som de har behov for, for å hindre at sykdomsbildet blir mer alvorlig enn det trenger, konstaterte Bent Høie. Pilotprosjektet med primærhelseteam vil vare i tre år, hvor det ble avsatt 55 mill til floppen i statsbudsjettet 2018. Primærhelseteam vil ikke være løsningen verken på legemangel eller sykepleiemangel, men kan bidra til bedre samhandling - vips så forsvant 55 mill ut av «redningsaksjonen» for FLO. Og slik kan vi summere håpløst fjernstyre og synkronisert uvilje i HOD. Bør Høie revidere både st.budsj. og FLforskrift?

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!