Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vi forventer handling – nå!

Vi jordmødre er veldig tålmodige – det må vi være i vårt arbeid. Men nå er tålmodigheten slutt. Når regjeringen sier at den vil ha tilstrekkelig jordmorkapasitet, forventer vi handling.

Publisert: 2019-02-15 — 13.13
Kari Aarø

Innlegg: Kari Aarø, leder av Den norske jordmorforening

I DAGENS MEDISIN 14. februar skriver stortingsrepresentant Toril Eidsheim (H) at «Sanitetsforeningens røst burde etter mitt syn ikke benyttes til å skremme norske kvinner til å tro at det ikke er trygt å føde i Norge. Vi kan godt ta debatten om hvordan fødselsomsorgen kan bli enda bedre, men ikke gjennom skremselspropaganda».

Den norske jordmorforening er klar til å ta debatten og vi oppfordrer Toril Eidsheim til å ta kontakt. Vi ønsker ikke en debatt som skremmer kvinnene, men en debatt basert på dagens situasjon innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Les også: Tilbake til fortiden

SLUTT PÅ TÅLMODIGHETEN. Den norske jordmorforening er selvfølgelig glad for at regjeringen nevner jordmortjenesten i Granavolden-plattformen. Men vi venter fortsatt på å se at regjeringen handler på de syv vedtakene som ble gjort i Stortinget 24. mai i fjor, der regjeringen ble bedt om å sikre en god barselomsorg og styrke jordmortjenesten i kommunen.

Vi jordmødre er veldig tålmodige – det må vi være i vårt arbeid. Men nå er tålmodigheten vår slutt. Når regjeringen sier at den vil ha tilstrekkelig jordmorkapasitet, forventer vi handling. Det er mye som kan gjøres før det er utdannet nye jordmødre, og eksempler på konsekvensen av jordmor-mangelen i praksis er mange.

Vi venter fortsatt på at regjeringen iverksetter fjorårets vedtak i Stortinget – om å sikre en god barselomsorg og styrke jordmortjenesten i kommunen

I Tromsø velger ledelsen å bruke vikarer som kommer fra Danmark og Sverige, samtidig får jordmødrene som bor i Tromsø, kun vikariater på tre måneder. I Vestfold og Trondheim er jordmor-studentene engstelige for å ikke få jobb etter endt utdanning og flere må fortsette i jobben de hadde som sykepleier.

LOVBRUDD. I distriktene har en endring i takstene fra Helfo ført til at kommunene legger ned jordmor-beredskapen fordi ingen er interessert i å betale for denne tjenesten. De som bor i distriktene, sier at uten jordmor-beredskap ønsker de ikke å få flere barn. I Bergen får jordmødrene delte stillinger og jobber 50 prosent som jordmor og 50 prosent i bemanningssenteret – selv om vikarbruken på kvinneklinikken viser at de trenger jordmødrene.

Barselkvinnene har svart i den nasjonale undersøkelsen at de ikke er fornøyd med barseloppfølgingen flere steder i landet. Helsetilsynet hadde nylig tilsyn på barsel i Vestfold hvor det blant annet konkluderer med at ledelsen ved Sykehuset i Vestfold HF ikke sikrer forsvarlig observasjon av mor og barn. Dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

I tilsynet kommer det frem at vaktene er for travle og at personell flyttes fra barsel til fødeavdelingen.

SAMSPILL. Den norske jordmorforening mener grunnbemanningen på de store sykehusene må økes. Det må på plass en minimums-bemanningsnorm i kommunene og helseforetakene må sette inn tiltak for å beholde de erfarne jordmødrene. En garanti for liggetid på barsel, slik de nå innfører i Danmark og som Geir Jørgen Bekkevold åpnet døren for i et intervju med NRK, vil være et steg i riktig retning. Men da må det også være personell på barsel til å ta seg av mor og barn.

Den norske jordmorforeningen oppfordrer Toril Eidsheim til å ta denne debatten med oss. Ikke gjennom mediene – men i konstruktive møter.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!